TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  •  

  •  

 

VIB: Kết quả kinh doanh sơ bộ 6T2018

Ngày: 12/07/2018 03:13 - Lượt xem: 86

SSI cập nhật kết quả kinh doanh sơ bộ 6T2018 của VIB

VIB công bố lợi nhuận trước thuế 6T2018 đạt 1.151 tỷ đồng (+ 201% YoY), nhờ tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ và kiểm soát tốt chi phí. Tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 2.701 tỷ đồng (+ 56% YoY), trong khi chi phí hoạt động là 1.316 tỷ đồng (+ 16% YoY) và chi phí dự phòng là 234 tỷ đồng (+ 5,4% YoY).


Tổng tín dụng của ngân hàng đạt 91.700 tỷ đồng (tăng 8,94% YTD), cao hơn mức trung bình toàn hệ thống là 7,88% YTD (nguồn: NHNN tính đến 30/6/2018), trong khi tổng tiền gửi là 83.168 tỷ đồng (+7,1% YTD), thấp hơn trung bình toàn hệ thống là 7,8% (nguồn: TCTK ngày 20/6/2018). Do đó, tỷ lệ LDR là 75,7%, thấp hơn giới hạn 80% đối với các ngân hàng tư nhân. Tỷ lệ vốn ngắn hạn trên nợ vay dài hạn là 40,7%, thấp hơn giới hạn hiện tại là 45%. Hệ số CAR đạt 12,5%, thấp hơn một chút so với cuối năm trước là 13,07%, nhưng cao hơn nhiều so với ngưỡng hiện tại là 9%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,3% tính đến ngày 30/6/2018, giảm từ 2,49% vào cuối năm 2017.
Động lực chính thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng lợi nhuận là mảng cho vay cá nhân. Cụ thể, VIB thông báo là ngân hàng xếp thứ nhất về thị phần cho vay mua ô tô mới trong nửa đầu năm 2018. VIB cũng đứng đầu về tăng trưởng cho vay bất động sản (78% YTD). Mảng bancassurance tăng trưởng mạnh ở mức 151% YTD. Trong năm tài chính 2017, cho vay cá nhân chiếm 63,5% tổng danh mục cho vay của ngân hàng, giúp VIB trở thành một trong những ngân hàng có thị phần cho vay cá nhân lớn nhất toàn hệ thống.

(Nguồn: SSI)

Tư vấn danh mục

Anh/Chị để lại thông tin và danh mục cổ phiếu đang nắm giữ (nếu có) để TVI liên hệ tư vấn trực tiếp
  • Họ tên (*)

  • Số điện thoại (*)

  • Danh mục cổ phiếu quan tâm

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

  • Email thường dùng (*)