Trung tâm phân tích

VHM: Lợi nhuận duy trì tăng trưởng tốt

Ngày đăng: 13/05/2020

VHM công bố báo cáo tài chính quý 1/2020 vào ngày 27/4/2020 và Ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức một cuộc họp để cập nhật kết quả kinh doanh.

VPB: Ban lãnh đạo kỳ vọng lợi nhuận không đổi trong năm 2020

Ngày đăng: 13/05/2020

Khuyến nghị: PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG
Giá mục tiêu 1 năm: 25.020 Đồng/cp
Tăng: +3,8%
Giá hiện tại (tại ngày 11/05/2020): 24.100 Đồng/cp


HPG: Tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp nhu cầu thị trường suy giảm

Ngày đăng: 13/05/2020

Khuyến nghị: MUA
Giá mục tiêu 1 năm: 29.300 Đồng/cp
Tăng: +22,3%
Giá hiện tại (tại ngày 11/05/2020): 23.950 Đồng/cp


VNM: Cập nhật kết quả kinh doanh Q1/2020 và cuộc họp với các chuyên viên phân tích

Ngày đăng: 13/05/2020

Khuyến nghị: KHẢ QUAN
Giá mục tiêu 1 năm: 116.000 Đồng/cp
Tăng: +10,5%
Giá hiện tại (tại ngày 08/05/2020): 105.000 Đồng/cp


NLG: Lợi nhuận khiêm tốn và yếu tố mùa thấp điểm theo chu kỳ

Ngày đăng: 13/05/2020

Khuyến nghị: MUA
Giá mục tiêu 1 năm: 33.400 Đồng/cp
Tăng: +45,2%
Giá hiện tại (tại ngày 08/05/2020): 23.000 Đồng/cp


MBB: Chất lượng tài sản suy giảm sớm hơn so với ước tính

Ngày đăng: 13/05/2020

Khuyến nghị: MUA
Giá mục tiêu 1 năm: 21.000 Đồng/cp
Tăng: +26,5%
Giá hiện tại (tại ngày 08/05/2020): 16.600 Đồng/cp


ACB: Hoạt động kinh doanh vững vàng trong năm 2020

Ngày đăng: 13/05/2020

Khuyến nghị: KHẢ QUAN
Giá mục tiêu 1 năm: 25.300 Đồng/cp
Tăng: +18,2%
Giá hiện tại (tại ngày 08/05/2020): 21.400 Đồng/cp


CẬP NHẬT NGÀNH DỆT MAY: Dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến nhu cầu

Ngày đăng: 13/05/2020

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tính đến tháng 4 đạt 10,64 tỷ USD (-6,6% YoY), trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu giảm còn 6,39 tỷ USD (-8,8% YoY). Để bù đắp cho sự sụt giảm về nhu cầu đối với các sản phẩm may mặc, các công ty dệt may đã chuyển sang sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn để phục vụ trong nước và xuất khẩu.

HVN: Góc nhìn đầu tiên về tác động từ Covid -19

Ngày đăng: 07/05/2020

Khi COVID-19 bắt đầu bùng phát từ giữa tháng 1/2020 và lây lan vào cuối quý tại Việt Nam và trên toàn thế giới dẫn đến các chuyến bay ngừng hoạt động, và không quá ngạc nhiên khi HVN ghi nhận kết quả kinh doanh tiêu cực trong Q1/2020.

HDB: Kết quả kinh doanh sơ bộ Quý 1/2020

Ngày đăng: 07/05/2020

HDB đã công bố kết quả kinh doanh Q1/2020 với tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 3,15 nghìn tỷ đồng (+27,8% YoY) và lợi nhuận trước thuế đạt 1,25 nghìn tỷ đồng (+13,5% YoY).