Trung tâm phân tích

CẬP NHẬT NGÀNH CẢNG BIỂN & LOGISTICS: Cạnh tranh ngày càng gia tăng

Ngày đăng: 15/01/2020

Ngành cảng biển và logistics giảm 3,54% về vốn hóa trong năm 2019 so với mức tăng 7,7% của VNIndex trong giai đoạn này. Giá cổ phiếu VSC giảm 20,5% và giá cổ phiếu GMD giảm 5,64%, trong khi PVT và VTP khả quan hơn chỉ số VNIndex với mức tăng lần lượt là 13,16% và 26,89%.

CẬP NHẬT NGÀNH NGÂN HÀNG: Tiếp tục tăng trưởng ở mức hai con số

Ngày đăng: 14/01/2020

Ngành ngân hàng tăng 26,16% về vốn hóa thị trường trong năm 2019, vượt xa mức tăng của chỉ số VNIndex (+7,67%). Sau khi tăng trưởng chậm hơn so với chỉ số VNIndex trong tháng 5 và tháng 6, các cổ phiếu ngân hàng đã tăng đáng kể từ tháng 7 khi Hội đồng quản trị của BID chính thức ban hành nghị quyết phê duyệt thương vụ với ngân hàng Keb Hana.

CẬP NHẬT NGÀNH THÉP: Nhu cầu tiếp tục tăng trưởng chậm

Ngày đăng: 10/01/2020

Ngành thép giảm 4% về vốn hóa trong năm 2019 so với mức tăng 7,7% của Vnindex trong giai đoạn này. Giá cổ phiếu HPG giảm nhẹ 1% do lợi nhuận 9T2019 giảm do giá quặng sắt tăng đột biến. Mặt khác, giá cổ phiếu HSG tăng 32% so với mức giá sàn vào cuối năm 2018, nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp hồi phục.

CẬP NHẬT NGÀNH SỮA: Tiếp tục tăng trưởng ở mức một chữ số

Ngày đăng: 09/01/2020

Ngành sữa chỉ tăng 0,5% về vốn hóa thị trường năm 2019, thấp hơn so với mức tăng 7,7% của VN-Index. Giá cổ phiếu VNM chỉ tăng 0,72% do tăng trưởng lợi nhuận năm 2019 thấp, trong khi giá cổ phiếu QNS giảm 20,5% do áp lực bán liên tiếp của cổ đông nội bộ. Lợi nhuận của QNS đi ngang so với năm trước. Trong khi đó, giá cổ phiếu GTN đã tăng 84,5% trong năm 2019, nhờ thương vụ thâu tóm của VNM.

CẬP NHẬT NGÀNH BIA: Tăng trưởng hai chữ số giảm nhưng định giá cao

Ngày đăng: 08/01/2020

Ngành bia giảm 12,6% trong năm 2019, thấp hơn so với tăng trưởng của VNIndex, chủ yếu là do SAB giảm 14,3%. Chúng tôi khuyến nghị giảm tỷ trọng ngành vào đầu năm 2019, vì chúng tôi dự đoán định giá của ngành sẽ giảm.

VPB: Kết quả kinh doanh khả quan; gánh nặng về quy định chính thức được dỡ bỏ

Ngày đăng: 08/01/2020

Khuyến nghị: KHẢ QUAN
Giá mục tiêu 1 năm: 25.200 Đồng/cp
Tăng: + 23,8%
Giá hiện tại (tại ngày 07/01/2020): 20.350 Đồng/cp


PVD: Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2019

Ngày đăng: 08/01/2020

Giá mục tiêu 1 năm: 18.200 Đồng/cp
Tăng: +16,3 %
Giá hiện tại (tại ngày 07/01/2020): 15.650 Đồng/cp


GAS: Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2019 - Thấp hơn ước tính

Ngày đăng: 08/01/2020

Giá mục tiêu 1 năm: 109.000 Đồng/cp
Tăng: +12,3 %
Giá hiện tại (tại ngày 07/01/2020): 97.100 Đồng/cp


Báo cáo cập nhật kinh tế Việt nam - Toàn cảnh tăng trưởng kinh tế 2019

Ngày đăng: 06/01/2020

Thập kỷ vừa qua có nhiều dấu ấn đáng nhớ và đáng quên. Đáng quên là giai đoạn khó khăn xuất phát từ những lý do rất chủ quan kéo dài hơn nửa đầu thấp kỷ. Đáng nhớ là những bài học rút ra từ xử lý khủng hoảng và nỗ lực cải cách. Bài học đó là tài sản quý để tạo nên một thập kỷ mới sẽ chỉ còn những dấu ấn đáng nhớ.

HPG – Mọi ánh nhìn hướng về Dung Quất

Ngày đăng: 03/01/2020

- Những điểm chính trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư của HPG
- Góc nhìn tích cực hơn cho triển vọng 2020-2021