Trung tâm phân tích

TPB: Tăng trưởng mạnh mẽ hơn từ tài sản sạch, hợp đồng bảo hiểm với Sunlife

Ngày đăng: 26/03/2020

Khuyến nghị: KHẢ QUAN
Giá mục tiêu 1 năm: 25.800 Đồng/cp
Tăng: +17,8%
Giá hiện tại (tại ngày 25/03/2020): 21.900 Đồng/cp


NT2: Lựa chọn an toàn với lợi suất cổ tức hấp dẫn

Ngày đăng: 26/03/2020

Khuyến nghị: MUA
Giá mục tiêu 1 năm: 22.000 Đồng/cp
Tăng: -23,2%
Giá hiện tại (tại ngày 20/03/2020): 17.850 Đồng/cp


SAB: Định giá hấp dẫn

Ngày đăng: 26/03/2020

Khuyến nghị: KHẢ QUAN
Giá mục tiêu 1 năm: 183.800 Đồng/cp
Tăng: +44,7%
Giá hiện tại (tại ngày 19/03/2020): 127.000 Đồng/cp


Tác động của quy định lãi suất mới đến hệ thống ngân hàng

Ngày đăng: 26/03/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gần đây đã ban hành chính sách lãi suất mới có hiệu lực kể từ ngày 17/3/2020

GAS: Tin tức tiêu cực về giá dầu đã phản ánh nhiều vào giá

Ngày đăng: 26/03/2020

Khuyến nghị: PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG
Giá mục tiêu 1 năm: 64.500 Đồng/cp
Tăng: +11,2%
Giá hiện tại (tại ngày 18/03/2020): 58.000 Đồng/cp


FRT: Tổng quan lợi nhuận Q4/2019: Lỗ bất ngờ do chi phí SG&A tăng

Ngày đăng: 26/03/2020

FRT ghi nhận kết quả tài chính Q4/2019 đáng thất vọng

PNJ: Cập nhật tác động của dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng: 26/03/2020

Giá mục tiêu 1 năm: 80.200 Đồng/cp
Tăng: +25,7%
Giá hiện tại (tại ngày 12/03/2020): 63.800 Đồng/cp


CTD & HBC: Cập nhật KQKD 2019 trước diễn biến chưa rõ ràng của ngành bất động sản

Ngày đăng: 26/03/2020

Hai công ty xây dựng đầu ngành gồm CTCP Xây Dựng Coteccons (CTD: HOSE) và CTCP Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC: HOSE) đã không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2019 và cả hai công ty đều ghi nhận mức giảm lợi nhuận đáng kể với triển vọng chưa rõ ràng của ngành bất động sản. 

BVH: Môi trường lãi suất thấp đã phản ánh nhiều vào giá

Ngày đăng: 26/03/2020

Khuyến nghị: KHẢ QUAN
Giá mục tiêu 1 năm: 65.900 Đồng/cp
Tăng: +75%
Giá hiện tại (tại ngày 10/03/2020): 48.700 Đồng/cp


KBC: Kết quả kinh doanh phụ thuộc nhiều hơn vào hoạt động bán đất khu đô thị

Ngày đăng: 26/03/2020

Khuyến nghị: PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG
Giá mục tiêu 1 năm: 17.400 Đồng/cp
Tăng: +27%
Giá hiện tại (tại ngày 09/03/2020): 13.700 Đồng/cp