Trung tâm phân tích

PVT: Dự báo lợi nhuận quý 3/2019: Có dấu hiệu tăng trưởng khả quan

Ngày đăng: 26/11/2019

Khuyến nghị: PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG (không đổi)
Giá mục tiêu 1 năm: 17.500 Đồng/cp (không đổi)
Tăng: +5,7%
Giá hiện tại (tại ngày 18/10/2019): 16.550 Đồng/cp

GAS: Thiếu vắng động lực tăng trưởng năm 2020

Ngày đăng: 26/11/2019

Khuyến nghị: PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG
Giá mục tiêu 1 năm: 109.000 Đồng/cp
Tăng: 4,3%
Giá hiện tại (tại ngày 01/11/2019): 104.500 Đồng/cp

VPB: Cập nhật KQKD Q3/2019: NIM tăng và nợ xấu được quản lý tốt

Ngày đăng: 26/11/2019

Khuyến nghị: KHẢ QUAN
Giá mục tiêu 1 năm: 25.600 Đồng/cp
Tăng: +15,6%
Giá hiện tại (tại ngày 08/11/2019): 22.150 Đồng/cp

ACB: Tăng trưởng cho vay ổn định (+16% YoY và +11% YTD); chi phí dự phòng giữ ở mức thấp - KQKD Quý 3/2019

Ngày đăng: 26/11/2019

Khuyến nghị: MUA
Giá mục tiêu 1 năm: 31.500 Đồng/cp
Tăng: +27%
Giá hiện tại (tại ngày 08/11/2019): 24.800 Đồng/cp