VTP: Cập nhật ĐHCĐ 2021 - Kế hoạch kinh doanh khá tham vọng cùng với kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE

VTP: Cập nhật ĐHCĐ 2021 - Kế hoạch kinh doanh khá tham vọng cùng với kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE

Lượt xem: 338
  •  

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ do VTP tổ chức vào ngày 24/4/2021, dưới đây là một số điểm chính rút ra từ cuộc họp:

• Kế hoạch kinh doanh năm 2021: Doanh thu đạt 21 nghìn tỷ đồng (+23,5% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế đạt 620 tỷ đồng (+29,1% so với cùng kỳ), ROE ở mức 34,5%, cổ tức tiền mặt 15% trên mệnh giá. Kế hoạch kinh doanh này được dựa trên sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử tại Việt Nam, và được củng cố bằng quy trình tối ưu hóa thông qua tận dụng công nghệ để nâng cao hoạt động của VTP. Ban lãnh đạo khá tự tin có thể đạt được kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trong năm nay. Công ty thường đạt kế hoạch đặt ra trong hầu hết thời gian (ngoại trừ năm 2020 do dịch Covid-19). Cổ tức: 15% tiền mặt trên mệnh giá, 24,74% cổ tức bằng cổ phiếu. Tổng tỷ lệ cổ tức là 39,74%. Mức này thấp hơn mức của năm trước, nhưng có thể hiểu được vì tăng trưởng lợi nhuận năm 2020 không cao như năm trước. Ngoài ra, số lượng cổ phiếu đã tăng 39% do chi trả cổ tức bằng cổ phiếu vào năm 2020. Điều này được hưởng ứng nhưng gây ra pha loãng.

• Niêm yết trên sàn HOSE (hiện cổ phiếu đang niêm yết trên UPCOM) trong giai đoạn 2021-2022. Đây có thể là yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

• Thay đổi chiến lược kinh doanh cốt lõi: Tập trung vào lĩnh vực logistic. Trong 5 năm qua, VTP đã thành lập thành công doanh nghiệp chuyển phát nhanh tại Việt Nam, tăng trưởng lên khoảng 26% thị phần vào năm 2020. Trong giai đoạn 2021-2025, VTP sẽ tập trung phát triển mảng kinh doanh logistics và vận chuyển với các khoản đầu tư lớn về kho bãi và công nghệ. Cụ thể, mảng này dự kiến sẽ tăng trưởng chiếm 17% doanh thu trong năm nay (từ mức 10% trong năm trước), và sẽ đạt chiếm tỷ trọng 50% trong doanh thu vào năm 2025. Tuy nhiên, công ty không kỳ vọng mảng này sẽ tạo ra lợi nhuận lớn trong vài năm đầu hoạt động.

• Bắt đầu sử dụng điểm bán hàng của Viettel Telecom (khoảng 300.000 điểm bán hàng) từ tháng 5/2021, tích hợp kinh doanh chuyển phát nhanh nhằm tăng độ bao phủ và giảm chi phí. Công ty đã ký hợp đồng vận hành mạng lưới điểm bán hàng Viettel Telecom từ Q2/2020. Cụ thể, theo hợp đồng này, Viettel Telecom sẽ chuyển cả doanh thu và chi phí từ hơn 300.000 điểm bán hàng (bán sim, thẻ cào và các dịch vụ khác của Viettel Telecom) sang cho VTP, và VTP có thể tối ưu hóa và sử dụng mạng lưới này để mở rộng phạm vi tiếp cận tới cả người gửi và người nhận. Công ty sẽ bắt đầu tích hợp mạng lưới này với hoạt động kinh doanh chuyển phát nhanh của mình từ tháng 5/2021, bằng cách bắt đầu sử dụng các POS này làm điểm nhận và trả hàng. Theo Ban lãnh đạo, bằng cách này VTP có thể đóng cửa một số bưu cục hiện tại gần các điểm bán hàng này và tiết kiệm khoảng 200-300 tỷ đồng chi phí thuê mỗi năm.

Vui lòng tham khảo báo cáo gần đây nhất của chúng tôi tại đây. Chúng tôi hiện đang điều chỉnh ước tính và định giá đối với VTP và sẽ công bố báo cáo đầy đủ trong thời gian tới.

Nguồn: SSI

×
tvi logo