VTP: Cập nhật cuộc họp với chuyên viên phân tích Q1/2021 – Kế hoạch chuyển niêm yết sang sàn HOSE

VTP: Cập nhật cuộc họp với chuyên viên phân tích Q1/2021 – Kế hoạch chuyển niêm yết sang sàn HOSE

Lượt xem: 749
  •  

Gần đây chúng tôi đã tham gia cuộc họp với chuyên viên phân tích do VTP tổ chức, và dưới đây là những điểm chính rút ra từ cuộc họp:

Công ty đã xác nhận kết quả kinh doanh sơ bộ đã công bố cách đó vài ngày, doanh thu Q1/2021 đạt 5,1 nghìn tỷ đồng (+50% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 134 tỷ đồng (+11% so với cùng kỳ). Qua trao đổi, kết quả này đến từ các biện pháp cắt giảm chi phí được thực hiện trong năm 2020 và tăng trưởng sản lượng cao hơn ước tính sơ bộ 16% so với cùng kỳ. Chúng tôi cũng đồng tình với quan điểm này, khi giá bán bình quân đã giảm khoảng 10%-15% so với cùng kỳ trong tháng 8/2020. Vì vậy, tăng trưởng sản lượng thực sự cao hơn ước tính sơ bộ 16% so với cùng kỳ, giúp công ty đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 11% so với cùng kỳ, đây là một dấu hiệu tốt cho thấy VTP đang giành lại thị phần với cơ chế giá mới như chúng tôi kỳ vọng.

Một điểm quan trọng khác cần lưu ý là công ty đang đề xuất chuyển sàn niêm yết từ UPCOM sang HOSE, kế hoạch này có thể được thông qua tại ĐHCĐ tổ chức vào cuối tuần này, và việc chuyển sàn niêm yết có thể được thực hiện vào cuối năm nay. Đây là một tin tức tốt, vì có nhiều nhà đầu tư tổ chức không thể đầu tư vào các cổ phiếu trên sàn UPCOM.

Về chiến lược dài hạn, công ty sẽ bắt đầu đầu tư mạnh vào mảng logistic từ năm 2021, với mức đầu tư dự kiến là 1 nghìn tỷ đồng trong năm nay trong tổng số 2,5 nghìn tỷ đồng cho giai đoạn 2021-2025. Chi phí đầu tư chủ yếu dành cho quyền sử dụng đất cũng như công nghệ và thiết bị kho bãi, trong khi việc vận chuyển có thể được thực hiện bằng mạng lưới vận tải hiện tại để nâng cao hiệu quả. Công ty cũng đang dự kiến hợp tác chiến lược với Tân Cảng Sài Gòn (SNP - doanh nghiệp quân đội trong ngành cảng biển và logistic), với mục tiêu cung cấp dịch vụ logistic toàn diện (kho bãi, vận tải, phân phối) cho các khách hàng SNP, là các khách hàng xuất/nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam. VTP tự tin vào khả năng đặc trưng là có mạng lưới phân phối rộng khắp đến mọi quận/huyện của cả nước, do đó VTP có thể cung cấp các dịch vụ logistic với mức chi phí rất thấp. VTP có kế hoạch thúc đẩy doanh thu logistic chiếm tỷ trọng 55% trong tổng doanh thu trong năm 2025, từ mức 10% trong năm 2020.

Trong tài liệu họp ĐHCĐ, VTP đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 tăng 29% so với cùng kỳ. Ban lãnh đạo tự tin có thể đạt được kế hoạch này, với phần lớn doanh thu bắt nguồn từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là chuyển phát nhanh/logistic. Chi phí chặng trung chuyển (Midmile - thường chiếm tỷ trọng 30% trong tổng chi phí) đã giảm 60% sau khi VTP vận hành trung tâm phân phối và phân loại tại TP. HCM và Hà Nội. Trong tương lai, VTP tiếp tục giảm chi phí chặng đầu và chặng cuối bằng cách áp dụng công nghệ vào các giai đoạn này, để cạnh trạnh hơn về chi phí và giá. Với mức giá thấp hơn, VTP đang thay đổi chiến lược kinh doanh giao hàng để tập trung vào các khách hàng sử dụng nền tảng thương mại điện tử (+50% so với cùng kỳ trong thời gian tới), trong khi các khách hàng không sử dụng nền tảng có mức tăng trưởng thấp hơn, khoảng +15% so với cùng kỳ.

Hiện tại, chúng tôi duy trì ước tính (tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt +10% so với cùng kỳ) và giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu VTP là 94.500 đồng/cp như báo cáo gần đây nhất, và nâng khuyến nghị lên KHẢ QUAN với tiềm năng tăng giá là 14,3%. Chúng tôi sẽ tham gia vào ĐHCĐ tuần này và sẽ cập nhật lại ước tính và định giá.

Nguồn: SSI

×
tvi logo