VSC: Cập nhật Đại hội cổ đông năm 2022

VSC: Cập nhật Đại hội cổ đông năm 2022

Lượt xem: 156
  •  

Gần đây, chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ năm 2022 của VSC, dưới đây là những điểm chính rút ra từ cuộc họp:

Kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2022: Viconship đưa ra kế hoạch thận trọng cho năm 2022, tất cả các chỉ tiêu về sản lượng và tài chính chỉ cao hơn nhẹ so với số liệu thực tế của năm 2021. Cụ thể, VSC đặt kế hoạch doanh thu đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (+0,4%) và LNTT đạt 500 tỷ đồng (+3,6%).

Chi trả cổ tức: ĐHCĐ đã chính thức thông qua phương án chi trả cổ tức cho năm 2021, theo hình thức cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Trong đó 5% cổ tức bằng tiền mặt đã được chi trả trong năm 2021, 10% cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến sẽ được thực hiện trong thời gian tới. ĐHCĐ cũng đã thông qua mức cổ tức dự kiến cho năm 2022 là 20%.

Mua ICD mới trong năm 2022 và hoãn các dự án cảng biển nước sâu: VSC đề xuất một số thay đổi trong kế hoạch đầu tư, với những điểm chính như sau:

• Dự án cảng nước sâu Cát Hải có thể phải lùi lại đến năm 2023. Do đó, dự án dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động sớm nhất từ năm 2025.

• Không đầu tư dự án cảng nước sâu Liên Chiểu do tiềm năng sản lượng ở khu vực này còn yếu.

• VSC đang mua một ICD tại Đình Vũ, Hải Phòng, thông qua công ty con GLC. ICD có diện tích 20 ha và vốn đầu tư trên 400 tỷ đồng. Dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động trong tháng 7/2022.

• Cảng VIMC - Đình Vũ (VSC mua 36% trong năm 2021) dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quý 2 hoặc chậm nhất là quý 3.

KQKD quý 1/2022: VSC dự kiến doanh thu và LNTT Q1/2022 lần lượt đạt 446 tỷ đồng (+2,4%) và 120 tỷ đồng (+35%).

Quan điểm đầu tư: Chúng tôi duy trì ước tính và giá mục tiêu 46.500 đồng/cổ phiếu đối với VSC như đã đề cập trong báo cáo gần đây. Tuy nhiên, do cổ phiếu đã tăng 25% so với báo cáo trước, chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị xuống TRUNG LẬP. Theo quan điểm của chúng tôi, hầu hết tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2022 sẽ đến từ việc tối ưu hóa các dự án hiện tại, trong khi các dự án mới có thể cần mất một thời gian để có lãi. Sản lượng qua cảng nước sâu Lạch Huyện đang phục hồi trở lại sau khi vấn đề cạn luồng được giải quyết, có thể tạo thêm cạnh tranh cho các cảng sông. Chúng tôi sẽ quan sát tình hình hoạt động của các dự án mới của công ty trước khi điều chỉnh định giá.

Nguồn: SSI

×
tvi logo