VRE: Báo cáo đại hội cổ đông 2021: Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận năm 2021 thấp trong bối cảnh dịch COVID-19

VRE: Báo cáo đại hội cổ đông 2021: Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận năm 2021 thấp trong bối cảnh dịch COVID-19

Lượt xem: 349
  •  

 Chúng tôi đã tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) của CTCP Vincom Retail (VRE) diễn ra ngày 23/06/2021. Tổng cộng đã có 136 cổ đông/người được ủy quyền có mặt, đại diện cho 84% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của VRE.

 Cổ đông thông qua kế hoạch năm 2021 với tăng trưởng doanh thu 8% YoY và tăng trưởng LNST 5% YoY đạt 2,5 nghìn tỷ đồng. Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận năm 2021 khiêm tốn chủ yếu là do tác động tiêu cực kéo dài của dịch COVID-19 đến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.  VRE dự kiến không chia cổ tức cho năm 2020, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.

 Ông Nguyễn Thế Anh - hiện là Trưởng ban kiểm soát của Tập đoàn Vingroup - được bầu làm thành viên HĐQT mới thay bà Nguyễn Thị Dịu đã từ nhiệm. Chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể nào đối với hoạt động vận hành của VRE từ diễn biến này.

Ban lãnh đạo đặt kế hoạch khiêm tốn với LNST năm 2021 tăng trưởng 5% trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát. Cổ đông thông qua kế hoạch năm 2021 với doanh thu đạt 9,0 nghìn tỷ đồng (+8% YoY - trong đó mảng cho thuê bán lẻ chiếm 84%-85%, theo ban lãnh đạo) và LNST đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (+5% YoY). Chúng tôi cho rằng kế hoạch tăng trưởng năm 2021 của VRE được hỗ trợ bởi đóng góp cả năm của VMM Ocean Park tại Hà Nội (khai trương vào tháng 12/2020; tỷ lệ lấp đầy hiện tại là khoảng 95%) cũng như đóng góp mới từ VMM Smart City tại Hà Nội và 2 trung tâm thương mại VCP khác - cùng với việc gói hỗ trợ khách thuê của VRE giảm so với cùng kỳ năm trước. Kế hoạch năm 2021 tương ứng với 91% và 95% dự báo doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng mức chêch lệnh này đến từ việc VRE cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho khách thuê so với dự báo hiện tại của chúng tôi trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát. Vui lòng xem thêm thông tin về dự báo cho VRE trong Báo cáo cập nhật của chúng tôi, VRE [MUA +27,8%] - Gói hỗ trợ thấp hơn; kế hoạch mở rộng TTTM được thực hiện trở lại trong năm 2021, vào ngày 21/05/2021.

Ban lãnh đạo tái khẳng định kế hoạch triển khai trung tâm thương mại sắp tới sẽ tập trung vào các loại hình trung tâm thương mại lớn. Bắt đầu từ năm nay, VRE sẽ tập trung nhiều hơn vào việc phát triển các loại hình trung tâm thương mại lớn (Vincom Center/VCC và Vincom Mega Mall/VMM) tại các thành phố lớn và thành phố cấp 1 thay vì các loại hình trung tâm thương mại nhỏ hơn (Vincom Plaza/VCP và Vincom+/VC+) tại các thành phố cấp 2. Chiến lược triển khai trung tâm thương mại này giống với tuyên bố mà ban lãnh đạo đã đưa ra trong cuộc họp nhà đầu tư vào cuối tháng 4. VRE công bố kế hoạch trung tâm thương mại được phát triển trong giai đoạn 2021-2026 sẽ bổ sung 3,0 triệu m2 tổng diện tích sàn/GFA (bao gồm 2 VCC, 27 VMM, 19 VCP và 1 VC+). Các trung tâm thương mại này sẽ nâng GFA cho thuê bán lẻ của VRE lên 4,7 triệu m2 vào cuối năm 2026, theo ban lãnh đạo. Chúng tôi hiện dự báo GFA tính đến cuối năm 2021 của VRE là 1,75 triệu m2 và GFA bổ sung trong giai đoạn 2021-2024 là 1,14 triệu m2.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo