VPB: Phát hành tăng vốn điều lệ lên trên 45,200 tỷ VND

VPB: Phát hành tăng vốn điều lệ lên trên 45,200 tỷ VND

Lượt xem: 97
  •  

3Q2021, LNTT đạt 2,698 tỷ VND, tăng 4.1% YoY

3Q2021, hoạt động kinh doanh của VPB bị ảnh hưởng đáng kể bởi làn sóng dịch Covid lần thứ 4. Cụ thể, thu nhập lãi thuần 3Q2021 đạt 7,474 tỷ VND (-19% QoQ, -5.2% YoY); LNTT 3Q2021 đạt 2,698 tỷ VND, giảm 46.4% QoQ và 4.1% YoY.

NIM 3Q2021 giảm 30 bps YoY do lãi suất bình quân đầu ra giảm ở cả ngân hàng mẹ và FEcredit.

NIM 3Q2021 giảm tương đối so với quý trước, đạt 8.21% (-83bps QoQ, -30bps YoY), trong đó NIM ngân hàng mẹ đạt 5.32% (-43bps QoQ, -71bps YoY) và NIM của FEcredit đạt 24.13%, giảm 158bps QoQ.

Tỷ lệ nợ xấu đạt 4.0% tăng 53 bps QoQ do ảnh hưởng của dịch bệnh

Tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh trong 3Q2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh, đạt 4.0%, tăng 53bps QoQ. Trong kì, VPB trích lập 4,979 tỷ VND (+18.6% QoQ, +28.6% YoY); Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của VPB đạt 48.95%, có cái thiện so với các quý gần đây tuy nhiên vẫn ở mức thấp so với trung bình hệ thống ngân hàng.

VPB ghi nhận lợi nhuận thoái vốn FE Credit trong 4Q2021

Cuối tháng 4/2021, VPB chính thức bán 49% cổ phần FE Credit cho Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC, là công ty con của tập đoàn SMBC. VPB đã hoàn tất các thủ tục để dòng tiền lợi nhuận có thể chảy về ngân hàng trong đầu 4Q2021, qua đó cải thiện mạnh mẽ các chỉ tiêu thanh khoản và chi phí đầu vào bình quân.

Hoạt động kinh doanh

3Q2021, LNTT đạt 2,698 tỷ VND, tăng 4.1% YoY

3Q2021, hoạt động kinh doanh của VPB bị ảnh hưởng đáng kể bởi làn sóng dịch Covid lần thứ 4. Cụ thể, thu nhập lãi thuần 3Q2021 đạt 7,474 tỷ VND (-19% QoQ, -5.2% YoY) trong đó thu nhập lãi thuần của ngân hàng mẹ tăng 20.1% YoY còn thu nhập lãi thuần của FEcredit giảm 27.3% YoY; thu nhập ngoài lãi đạt 2,658 tỷ VND (-5.6% QoQ, +67.4% YoY) khiến TOI đạt 10,133 tỷ VND, giảm 15.9% QoQ và tăng 7.0% YoY. Chi phí dự phòng trích lập ở mức cao nhất trong nhiều quý gần đây, đạt 4,979 tỷ VND (+18.6% QoQ, +28.6% YoY); LNTT 3Q2021 đạt 2,698 tỷ VND, giảm 46.4% QoQ và 4.1% YoY.

Tăng trưởng tín dụng đạt 3.3% QoQ và 10.1% YoY

Tăng trưởng tín dụng 3Q2021 có phần hạ nhiệt so với các quý trước (+3.3% QoQ, +10.1% YoY) với dư nợ tín dụng của ngân hàng mẹ tăng 3.6% QoQ. Trong khi đó tăng trưởng tín dụng của FEcredit đạt 1.9% QoQ, có cải thiện sau 2 quý giảm liên tiếp. Tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp/tổng dư nợ đạt 8.85%, tăng 106bps QoQ.

NIM 3Q2021 giảm 30 bps YoY do lãi suất bình quân đầu ra giảm ở cả ngân hàng mẹ và FEcredit.

NIM 3Q2021 giảm tương đối so với quý trước, đạt 8.21% (-83bps QoQ, -30bps YoY), trong đó NIM ngân hàng mẹ đạt 5.32% (-43bps QoQ, -71bps YoY) với lãi suất đầu ra bình quân giảm do tăng tỷ trọng tiền gửi Tổ chức tín dụng cũng như giảm lãi cho vay hỗ trợ nền kinh tế. Trong khi đó, NIM của FEcredit đạt 24.13%, giảm 158bps QoQ với chi phí vốn bình quân tăng 42bps QoQ và lãi đầu ra bình quân giảm 144bps QoQ.

NOII 3Q2021 đạt 2,658 tỷ VND, tăng 67.4% YoY

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 3Q2021 đạt 758 tỷ VND (-24.1% QoQ, -3.1% YoY) trong đó lãi từ dịch vụ thanh toán tăng 38.9% YoY và lãi phí bảo hiểm giảm 25.7% YoY, ghi nhận quý thấp nhất tính từ đầu năm 2020. Thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tư vẫn duy trì ở mức cao, đạt 727 tỷ VND (+185% YoY) giúp NOII 3Q2021 đạt 2,658 tỷ VND, tăng 67.4% YoY. NOII/TOI đạt 26.2%, tăng 287bps QoQ.

Tỷ lệ nợ xấu đạt 4.0% tăng 53 bps QoQ do ảnh hưởng của dịch bệnh

Tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh trong 3Q2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh, đạt 4.0%, tăng 53bps QoQ. Trong kì, VPB trích lập 4,979 tỷ VND (+18.6% QoQ, +28.6% YoY); Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của VPB đạt 48.95%, có cái thiện so với các quý gần đây tuy nhiên vẫn ở mức thấp so với trung bình hệ thống ngân hàng. Tổng dư nợ tái cơ cấu tính đến hết 3Q2021 đạt khoảng 15.9 nghìn tỷ VND (+140% QoQ) tương đương 4.5% tổng dư nợ tín dụng hiện tại trong đó 10.5 nghìn tỷ đến từ ngân hàng mẹ (+69.3% QoQ) và 5.4 nghìn tỷ VND đến từ FEcredit, tăng 12.5 lần so với 2Q2021. 9M2021, VPB đã trích lập 438 tỷ VND theo thông tư 14/2021.

VPB ghi nhận lợi nhuận thoái vốn FE Credit trong 4Q2021

Cuối tháng 4/2021, VPB chính thức bán 49% cổ phần FE Credit cho Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC, là công ty con của tập đoàn SMBC, là một trong ba tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất Nhật Bản. Giá trị của FE Credit vào thời điểm bán vốn được định giá 2.8 tỷ USD khiến VPB nhiều khả năng đã thu về khoảng 1.4 tỷ USD. VPB đã hoàn tất các thủ tục để dòng tiền lợi nhuận có thể chảy về ngân hàng trong đầu 4Q2021, qua đó cải thiện mạnh mẽ các chỉ tiêu thanh khoản và chi phí đầu vào bình quân.

Tăng vốn điều lệ 45,207 tỷ VND

Ngày 7/10/2021, VPB thực hiện phát hành hơn 1,975 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành cổ tức bằng cổ phiếu là 62.15% và tỷ lệ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 17.848%. Nguồn vốn phát hành được trích từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nâng tổng vốn điều lệ lên khoảng 45,207 tỷ VND.

Tiến độ tìm đối tác chiến lược bị ảnh hưởng do tác động của dịch

Tính đến ngày 17/12/2021, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của VPB đạt 17.48%, dư 12.52% so với mức tối đa 30% do ngân hàng nhà nước quy định. VPB đang trong quá trình tìm kiếm cổ đông chiến lược từ năm 2019 và động thái giảm room khối ngoại tối đa về 15% được cho là bước đi dọn đường để đón cổ đông chiến lược. Tuy nhiên, diễn biến dịch Covid-19 phức tạp đang làm chậm lại tiến độ của thương vụ này. KBSV kì vọng các hoạt động đàm phát sẽ được đẩy mạnh trở lại vào đầu năm 2022.

Nguồn: KBSV 

×
tvi logo