VPB: Kết quả kinh doanh khả quan; gánh nặng về quy định chính thức được dỡ bỏ

VPB: Kết quả kinh doanh khả quan; gánh nặng về quy định chính thức được dỡ bỏ

Lượt xem: 287
  •  

Điểm nhấn: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 18/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Thông tư này sửa đổi các điều khoản trong thông tư 43/2016/TT-NHNN, quy định về cho vay tiêu dùng đối với các công ty tài chính. Do đó, chúng tôi cập nhật tác động của việc thay đổi quy định đối với kết quả kinh doanh của FeCredit trong 5 năm tới (2020-2024). Chúng tôi chỉ nhận thấy tác động nhỏ tới tăng trưởng của FeCredit về dư nợ cho vay trong 4 năm tới (2020-2023), do công ty gần đây cho biết tỷ trọng cho vay khách hàng có khoản vay trên 20 triệu đồng chiếm 59%. Trong năm 2024, chúng tôi ước tính tăng trưởng tín dụng của FeCredit sẽ chậm lại ở mức 9% YoY (so với 13,4% trong giai đoạn 2020-2023) để đảm bảo giảm tỷ lệ cho vay tiền mặt từ 50% về 30%. Các khoản phí từ dịch vụ thẻ tín dụng và từ hệ sinh thái mới (FE 3.0) mà công ty đang phát triển sẽ phần nào bù đắp được phần giảm trong thu nhập lãi ròng (NII). Theo mô hình định giá của chúng tôi, tỷ lệ CAGR về lợi nhuận trước thuế của FeCredit ở mức 13%/năm trong giai đoạn 2020-2024.

Trong năm 2020, chúng tôi ước tính lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 12.417 tỷ đồng (+23,1% YoY), trong đó 6.747 tỷ đồng (+31,8% YoY) đến từ ngân hàng mẹ và 5.670 tỷ đồng (+13,8% YoY) đến từ FeCredit. Mức tăng trưởng từ ngân hàng mẹ chủ yếu nhờ chi phí dự phòng giảm 16,2% YoY do ngân hàng đã xử lý hết trái phiếu VAMC trong năm 2019. Do đó, áp lực lớn từ dự phòng trái phiếu VAMC cuối cùng đã kết thúc, cho phép ngân hàng chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới vào năm 2020.

Quan điểm đầu tư: Đối với ngân hàng mẹ, dựa trên ước tính ROE 2020 là 18%, chúng tôi áp dụng PB mục tiêu là 1,2 lần và cho ra kết quả về giá trị sổ sách là 50 nghìn tỷ đồng hay 20.700 đồng/CP. Đối với FeCredit, chúng tôi áp dụng cả phương pháp PB và thu nhập thặng dư (residual income), do đó tổng giá trị sổ sách là 30 nghìn tỷ đồng hay 34.000 đồng/CP, tương đương PB dự phóng là 1,46 lần. Do đó, trên cơ sở hợp nhất, giá mục tiêu 1 năm cho VPB là 25.200 đồng/CP. Khi các rào cản quy định cho tăng trưởng của ngân hàng được dỡ bỏ và thực tế Thông tư chính thức quy định bớt nghiêm ngặt hơn so với bản dự thảo, Fe Credit có thể giảm bớt phần nào gánh nặng.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu VPB. Ước tính và định giá của chúng tôi chưa tính đến bất kỳ tác động nào liên quan đến việc IPO của FeCredit trong tương lai gần.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo