VPB: Credit giúp đánh giá lại giá trị

VPB: Credit giúp đánh giá lại giá trị

Lượt xem: 316
  •  

ĐỊNH GIÁ

Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu VPB với giá mục tiêu năm 2021 là 40,000 VND/cp. Chúng tôi kỳ vọng việc IPO FE Credit giúp đánh giá lại giá trị của VPB trong năm sau.

DỰ BÁO KQKD

Trong năm 2021, BSC dự báo VPB sẽ ghi nhận TOI = 51,526 tỷ VND (+14.6% yoy) và PBT = 15,072 tỷ VND (+32.9% yoy), BVPS 2021 = 25,037 VND/cp.

QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ

VN-Index 2019 2021 6,497,744 (1) Phục hồi nhờ tăng trưởng kinh tế trong năm 2021 giúp VPB tăng trưởng mạnh về LN. (2) Định giá rẻ - kỳ vọng được đánh giá lại nhờ IPO FE Credit. (3) Giảm bớt áp lực trích dự phòng trong năm 2021.

RỦI RO

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP (Chi tiết tham khảo trang 2)

(1) Trong 9M2020, LNTT của VPB đạt mức 9,398 tỷ VND (+30.5% yoy).

(2) Suy giảm chất lượng tài sản do ảnh hưởng bởi dịch bệnh

(3) IPO FE Credit - Có thể diễn ra sớm vào nửa đầu năm 2021.

(1) Trong 9M2020, LNTT của VPB đạt mức 9,398 tỷ VND (+30.5% yoy).

Tín dụng +16.5% ytd. Đây là mức tăng trưởng cao trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chúng tôi cho rằng nhờ việc phục hồi nền kinh tế, VPB có thể tăng trưởng được mức cấp của SBV (~20%) trong năm 2020. Trong năm 2021, BSC kỳ vọng VPB sẽ tăng trưởng tín dụng ở mức 14.0%, tương đương với nền kinh tế (VPB hoàn toàn có thể được cấp mức tín dụng cao hơn nhờ CAR ở mức cao ~11.0%).

- Lãi suất cho vay giảm do dịch bệnh.

- Lãi suất cho vay KH -2.4% so với Q4.2020, trong khi lãi suất huy động -0.5%. Việc này tác động giảm NIM của VPB xuống mức 8.5% (- 1.3% so với quý 4/2019).

- Trong năm 2021, BSC cho rằng mặt bằng lãi suất sẽ ổn định, do đó NIM sẽ không thay đổi nhiều, giữ ở mức ~9.4%.

(2) Suy giảm chất lượng tài sản do ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Chất lượng tài sản suy giảm, trích lập dự phòng ở mức thấp hơn so với toàn ngành. Trong 9M.2020, chất lượng tài sản của VPB suy giảm nhẹ - NPLs +0.6% so với Q1.2020. Tỷ lệ bao nợ xấu giảm mạnh xuống mức trung bình ~47.9%.

Nợ tái cơ cấu ở mức cao, tuy nhiên không có quá nhiều áp lực trích dự phòng. Tính đến hết 9M.2020, VPB tái cơ cấu 10.6% các khoản vay theo TT01, trong đó dư nợ tái cơ cấu tại FE Credit ở mức ~4,000 tỷ VND. Chúng tôi cho rằng với việc phục hồi của nền kinh tế trong Q4.2020 và 2021, VPB sẽ không cần phải trích lập dự phòng với các khoản nợ này (chủ yếu đang nằm ở nợ nhóm 1), từ đó không tạo áp lực trích dự phòng trong năm 2020 và 2021.

Các chỉ số an toàn ở mức đảm bảo quy định. CAR Basel II ở mức 11.2%.

(3) IPO FE Credit - Có thể diễn ra sớm vào nửa đầu năm 2021

Đây là catalyst được nhiều nhà đầu tư chờ đợi. Việc IPO FE Credit sẽ giúp đánh giá lại giá trị của VPB trong tương lai. Với thị phần ~50% trong cho vay tiêu dùng, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư chiến lược có thể sẽ phải bỏ ra mức giá 3.5x - 4.0x PBR đối với FE Credit. Với định giá từ 3x - 4x PBR, giá trị của FE Credit được định giá ~50,000 - 60,000 tỷ VND (tương đương 71% vốn hóa của VPB hợp nhất hiện tại). Do đó, việc này giúp nhà đầu tư có cái nhìn đúng đắn về giá trị thực tế của VPB.

Dự báo KQKD năm 2020 – LN tăng trưởng 12.5% yoy

Trong năm 2020, BSC dự báo VPB sẽ ghi nhận TOI và PBT lần lượt ở mức 44,957 tỷ VND (+23.7% yoy) và 11,342 tỷ VND (+10.0% yoy). Dự báo này dựa trên giả định:

- Tăng trưởng tín dụng ở mức 19.7%.

- NIM = 9.37% (-1 bps)

- Tiết giảm chi phí, CIR = 30.6%.

Nguồn: BSC

×
tvi logo