VPB: Cập nhật KQKD Q3/2019: NIM tăng và nợ xấu được quản lý tốt

VPB: Cập nhật KQKD Q3/2019: NIM tăng và nợ xấu được quản lý tốt

Lượt xem: 287
  •  

Khuyến nghị: KHẢ QUAN
Giá mục tiêu 1 năm: 25.600 Đồng/cp
Tăng: +15,6%
Giá hiện tại (tại ngày 08/11/2019): 22.150 Đồng/cp

 

VPB đã công bố báo cáo tài chính quý 3 sát với ước tính của chúng tôi. Theo đó, trên cơ sở hợp nhất, lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 2.856 tỷ đồng (+ 63,3% YoY) trong Q3/2019 và 7.199 tỷ đồng (+ 17,5% YoY) trong 9T2019. Nếu không tính đến khoản thu nhập bất thường về upfront fee từ AIA trong năm 2018, tăng trưởng LNTT 9T2019 đạt 36,6% YoY.

Trong 9T2019, lợi nhuận cốt lõi của ngân hàng mẹ giảm 12,6% YoY, chủ yếu là do tăng chi phí dự phòng. Trong khi đó, LNTT của FeCredit tăng 54% YoY, nhờ tăng trưởng tín dụng và chi phí dự phòng được kiểm soát tốt.

Ngân hàng mẹ - Chi phí dự phòng tăng làm hạn chế tác động tích cực từ NIM tăng đối với lợi nhuận trước thuế

Tăng trưởng tín dụng và tiền gửi đạt lần lượt 11,2% YTD và 20,3% YTD. NIM tăng 33 bps, chủ yếu nhờ lợi suất tài sản sinh lời tốt hơn (+ 4,92% so với 4,58% trong Q2/2019 và 4,43% trong Q3/2018). Chúng tôi cho rằng lãi suất cho vay trung bình của ngân hàng mẹ tăng 34 bps là nhờ tăng trưởng ấn tượng của mảng cho vay mua nhà trên tổng dư nợ cho vay. Dư nợ cho vay mua nhà trong Q3/2019 là 24.574 tỷ đồng (+ 12,2% QoQ và + 23,9% YTD).

Chất lượng tài sản cải thiện, với tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,91%, trong khi dư nợ trái phiếu VAMC cũng giảm xuống còn 506 tỷ đồng (-54,5% so với quý 2). Tuy nhiên, do Ngân hàng đặt kế hoạch giữ nợ xấu ổn định và xử lý hết trái phiếu VAMC trong năm 2019, chi phí dự phòng ở mức cao là 1.494 tỷ đồng (+ 106,1% YoY) trong Q3/2019 và 3.878 tỷ đồng (+ 51,9% YoY) trong 9T2019.

Lợi nhuận trước thuế tăng lên 1.485 tỷ đồng (+ 43% YoY) trong Q3/2019 và 5.111 tỷ đồng (-23,7% YoY) trong 9T2019. Nếu không bao gồm phí trả trước bancassurance với AIA trong năm 2018, LNTT giảm 12,6% YoY.

FeCredit – Chất lượng tài sản được kiểm soát

Tăng trưởng dư nợ cho vay trong quý 3 cũng giảm, đạt +3,3% QoQ (so với + 6,7% QoQ trong quý 2) và +13,1% YTD. NIM giảm nhẹ xuống 30,6% so với quý 2 (31,4%), nhưng vẫn tăng 250 bps so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 5,6% từ mức 5,4% trong quý 2, tuy nhiên chúng tôi cho rằng nợ xấu của FeCredit vẫn đang đươc kiểm soát tốt. Chi phí dự phòng cũng duy trì ổn định (+ 0,3% YoY). Do đó, theo ước tính của chúng tôi, lợi nhuận trước thuế Q3/2019 của FeCredit đạt 1.387 tỷ đồng (+ 93% YoY).

Quan điểm đầu tư

Kết quả kinh doanh 9T2019 của VPB sát với kỳ vọng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi không thấy bất kỳ thay đổi quan trọng trong dự báo năm tài chính 2019 và 2020. Theo đó, chúng tôi duy trì ước tính LNTT ở mức 9.612 tỷ đồng (+ 5% YoY) và 13.414 tỷ đồng (+ 39% YoY). Hiện tại, VPB đang giao dịch ở PB 2019 và 2020 lần lượt là 1,3 lần và 1,0 lần. Giá mục tiêu 1 năm của chúng tôi cho cổ phiếu không đổi ở mức 25.600 đồng/cp (tăng 15,6% so với giá hiện tại), tương ứng xếp hạng KHẢ QUAN. Chúng tôi sẽ cung cấp một báo cáo đầy đủ sau khi tham gia cuộc họp quý 3 với công ty.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo