VPB: Cập nhật kết quả kinh doanh sơ bộ Quý 1/2020

VPB: Cập nhật kết quả kinh doanh sơ bộ Quý 1/2020

Lượt xem: 431
  •  
VPB đã công bố báo cáo tài chính Q1/2020 với tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt là 9,9 nghìn tỷ đồng (+24,4% YoY) và 2,9 nghìn tỷ đồng (+63,3% YoY). Kết quả tốt như vậy trong điều kiện thị trường bất lợi như hiện nay là do tăng trưởng tín dụng mạnh (+7,9% YTD và 18,8% YoY), lợi nhuận từ hiện thực hóa một phần danh mục chứng khoán đầu tư (861 tỷ đồng) và chi phí hoạt động được kiểm soát tốt (chỉ tăng 10% YoY).

Các hệ số tài chính xác định chất lượng tài sản tương đối tốt, nhưng việc áp dụng Thông tư 01 khiến cho việc đánh giá chất lượng tín dụng thực tế trở nên khó khăn hơn. Ngân hàng chưa cung cấp quy mô của các khoản vay gần đây được tái cấu trúc theo Thông tư 01.

2/3 tăng trưởng tín dụng trong Q1/2020 đến từ trái phiếu doanh nghiệp

Cuối Q1/2020, tăng trưởng tín dụng của VPB đạt 7,9% YTD, 2/3 trong số đó đến từ trái phiếu doanh nghiệp. Số dư trái phiếu doanh nghiệp tăng lên 29 nghìn tỷ đồng (tăng 14,8 nghìn tỷ đồng hay 104% YTD) thông qua đầu tư vào trái phiếu của City Garden, Intracom, Công ty CP thương mại và du lịch Cù Lao Chàm .v.v, với lãi suất dao động từ 10% đến 13,3%. Trong khi đó, dư nợ cho vay đạt 263,7 nghìn tỷ đồng (+6,6 nghìn tỷ đồng hay +2,6% YTD). Mặc dù động thái hướng tới trái phiếu doanh nghiệp sẽ hỗ trợ thu nhập lãi của ngân hàng trong mùa dịch Covid-19, nhưng chúng tôi không đánh giá cao khẩu vị rủi ro này trong điều kiện hiện tại.

Trên cơ sở độc lập, ngân hàng mẹ ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng là 9,6% YoY, trong khi FeCredit có mức tăng trưởng thấp hơn là 1,84% YTD.

 

Thông tư 01 bắt đầu tác động đến cả báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán

• Lợi suất tài sản bình quân giảm 32 bps

Mặc dù đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp với lợi suất cao, nhưng lợi suất tài sản bình quân của VPB giảm 32 bps YoY và giảm 64 bps QoQ còn 14,7% trong Q1/2020. Thông tư 01 quy định lãi suất liên quan đến các khoản vay tái cấu trúc không được ghi nhận trong thu nhập lãi và phải được theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán. Nếu giả định lợi suất cho vay tương đương với Q4/2019 cho Q1/2020, chúng tôi có thể suy ra mức thu nhập lãi bị mất, từ đó ước tính ra quy mô các khoản vay được tái cơ cấu vào khoảng 3-4 nghìn tỷ đồng (1,1-1,3% dư nợ hiện tại). Do đó, trên cơ sở hợp nhất NIM giảm 37 bps YoY.

• Nợ xấu giảm

Do một phần trong tổng dư nợ của ngân hàng đã được tái cấu trúc, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng thực tế đã giảm xuống 3,03% trong Q1/2020 từ 3,42% trong Q4/2019. Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ giảm xuống 2,6% (từ 2,63% trong Q4/2019), và tỷ lệ nợ xấu của Fecredit được cải thiện rõ rệt còn 4,43% (từ 5,98% vào cuối năm 2019). Do đó tỷ lệ bao dự phòng được cải thiện lên 52%. Tỷ lệ nợ quá hạn tăng nhẹ từ 8,18% vào cuối năm 2019 lên 8,23% vào cuối Q1/2020. Nợ Nhóm 2 tăng 12% YTD lên 5,7% vào cuối Q1/2020. Mặc dù dữ liệu ban đầu có thể cho chúng ta thấy diễn biến nợ xấu, các thông tin chi tiết hơn để xác định rõ quy mô của các khoản vay tái cấu trúc lại là chìa khóa để đưa ra kết luận chắc chắn về chất lượng tài sản của ngân hàng.

Quan điểm đầu tư. Mức tăng trưởng tốt của VPB trong Q1/2020 như đã nêu ở trên đã được dự tính trước do dịch Covid-19 thật sự chỉ tác động tới ngân hàng trong tuần cuối của tháng 3. Trong cả năm 2020, chúng tôi sẽ điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận trước thuế đối với VPB để phản ánh tác động của dịch Covid-19 trong báo cáo đầy đủ sắp tới sau khi cuộc họp với các nhà phân tích diễn ra. Trong tình hình hiện tại, khuyến nghị của chúng tôi đối với cổ phiếu là PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG.

(Nguồn: SSI)
×
tvi logo