VNR: Kinh tế hồi phục hỗ trợ nhu cầu bảo hiểm

VNR: Kinh tế hồi phục hỗ trợ nhu cầu bảo hiểm

Lượt xem: 260
  •  

Duy trì mức tăng trưởng cao nhờ sự tăng trưởng ổn định của thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ. Bảo hiểm Phi nhân thọ tại Việt nam có tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định (thuộc top cao nhất khu vực), duy trì ở mức 12- 13%/năm trong vòng 4 năm nay. Tỉ lệ thâm nhập còn thấp tạo nhiều dư địa tăng trưởng cho mảng phi nhân thọ và tái bảo hiểm trong tương lai.

Nền kinh tế phục hồi thúc đẩy nhu cầu bảo hiểm. Hoạt động xây dựng, sản xuất hồi phục sau đại dịch nhờ đẩy mạnh đầu tư công, làn sóng chuyển dịch nhà máy sang Việt Nam (điển hình là nhà máy Foxconn tại Bắc Giang) khiến nhu cầu cho các sản phẩm truyền thống như bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tài sản tăng lên. Đây đều là những nghiệp vụ với giá trị hợp đồng lớn, do đó những doanh nghiệp tái bảo hiểm như VNR sẽ được hưởng lợi.

Môi trường lãi suất thấp tạm thời chưa ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh. Tuy môi trường lãi suất thấp nhưng lợi suất đầu tư vẫn được hỗ trợ nhờ một phần hợp đồng tiền gửi dài hạn đã kí trong năm 2020 có thời gian đáo hạn trong cuối năm 2021, đồng thời một phần tỉ trọng danh mục sẽ được cơ cấu sang trái phiếu doanh nghiệp có tài sản đảm bảo. Ngoài ra, VNR có lợi nhuận khác đến từ việc bán một phần lượng cổ phiếu TPB đang nắm giữ (khoảng 6-7 triệu cổ phiếu), với giá vốn sau điều chỉnh ước là 5.855 VNĐ/cổ phiếu. Giả định với mức giá đang được giao dịch trên thị trường tại ngày 28/1/2021 là 23.350 VNĐ/cổ phiếu, VNR có thể ghi nhận lợi nhuận trước thuế từ bán cổ phần từ 105 tỷ VNĐ - 122 tỷ VNĐ (chiếm khoảng 30% lợi nhuận tài chính 2020).

Định giá ở mức hấp dẫn. BVPS dự phóng 2021 đạt 26.162 VNĐ/cổ phiếu (đã bao gồm bán 6,5 triệu cổ phiếu TPB), tương ứng với PB fw = 0,75x. Ngoài ra, sau khi thực hiện đánh giá lại các khoản đầu tư vào PTI, ABI, TPB theo thị giá hiện tại, giá trị sổ sách của VNR vào khoảng 31.269 VND/cổ phần, tương ứng với P/B điều chỉnh của VNR vào khoảng 0.63x, một mức định giá tương đối hấp dẫn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm

Cơ cấu tài chính an toàn. Tuy vốn chủ cao, nhưng tỉ lệ đòn bẩy của VNR lại thấp nhất ngành. Chiến lược kinh doanh thận trọng tuy có làm ảnh hưởng lên tốc độ tăng trưởng doanh thu, nhưng đảm bảo cho khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp trong dài hạn.

Nguồn: BVSC

×
tvi logo