VNM: Vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục

VNM: Vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục

Lượt xem: 415
  •  

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ do VNM tổ chức vào ngày 26/4/2021. Công ty đặt ra kế hoạch năm 2021 thận trọng, với kế hoạch tăng trưởng doanh thu thuần chỉ +4,1% so với cùng kỳ (không tính đến mức tăng giá bán bình quân) và lợi nhuận sau thuế đi ngang so với năm trước. Chúng tôi hạ khuyến nghị cổ phiếu VNM từ KHẢ QUAN xuống TRUNG LẬP và hạ giá mục tiêu 1 năm xuống 109.000 đồng/cổ phiếu (từ 121.000 đồng/cp), dựa trên phương pháp P/E và DCF – do chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt -1% và -1,3% do kết quả kinh doanh Q1/2021 kém hơn ước tính (doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế giảm -6,4% và -6,5% so với cùng kỳ). Giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh là nguyên nhân chính dẫn đến kế hoạch không mấy khả quan này của VNM trong năm 2021. Ban lãnh cũng giải thích rằng nhu cầu yếu là do ảnh hưởng của đại dịch. Với lợi nhuận không tăng trưởng năm nay cũng như tăng trưởng khiêm tốn trong các năm tới, VNM đã bị bỏ lại sau so với đà phục hồi lợi nhuận của các công ty niêm yết khác trên sàn.

Trong Q1/2021, doanh thu trong nước giảm do dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 2 và tháng 3, trong khi doanh thu xuất khẩu tăng 8% so với cùng kỳ. Theo Nielsen, mức tiêu thụ sữa giảm -6,5% so với cùng kỳ trong Q1/2021. Từ đầu năm đến nay, VNM đã giữ giá bán bình quân ổn định mặc dù chi phí đầu vào tăng do tình hình nhu cầu yếu như hiện nay. Giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh (sữa bột tăng 19%-30% so với cùng kỳ và đường tăng +22% so với cùng kỳ trong 4T2021) có thể sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tỷ suất lợi nhuận gộp từ Q2/2021. Trong Q1/2021, MCM ghi nhận doanh thu giảm nhẹ, trong khi lợi nhuận ròng vẫn tăng trưởng ở mức một con số.

Cổ tức: Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt được quyết định ở mức 41%/mệnh giá, trong đó đã chi trả 30%. Tỷ suất cổ tức năm 2020 là 4%. Tỷ lệ chi trả năm 2020 là 70%, so với mức 74% trong năm 2019.

Yếu tố hỗ trợ tăng: doanh thu cao hơn dự kiến/giá nguyên liệu thấp hơn dự kiến/thu nhập bất thường.

Rủi ro giảm: doanh thu thấp hơn dự kiến/giá nguyên liệu cao hơn dự kiến/chi phí bất thường.

Nguồn: SSI

×
tvi logo