VNM: Tăng tỷ trọng

VNM: Tăng tỷ trọng

Lượt xem: 446
  •  

Định giá và khuyến nghị

• Chúng tôi duy trì khuyến nghị Tăng Tỷ Trọng cùng giá mục tiêu 124.100 đồng cho cổ phiếu VNM. Chúng tôi giảm dự báo tăng trưởng doanh thu của VNM năm 2021 so với báo cáo được phát hành trong tháng 11/2020, tuy nhiên chúng tôi tin rằng VNM sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong giai đoạn sau năm 2022. Giá mục tiêu được xác định bằng phương pháp FCFF trên cơ sở tin tưởng vào khả năng phát triển ổn định của doanh nghiệp trong dài hạn.

Đánh giá KQKD 2020

• Doanh thu (DT) 2020 tăng nhờ M&A. DT hợp nhất 2020 của VNM tăng 5,9% so CK lên 59.636 tỷ đồng với DT từ GTNFoods (Công ty con hợp nhất từ cuối tháng 12/2019) đạt 2.823 tỷ đồng, chiếm 85.1% tổng tăng trưởng hợp nhất. DT của các sản phẩm thương hiệu Vinamilk năm 2020 chỉtăng trưởng 0,8% so CK, đạt 56.813 tỷ đồng do tác động của đợt lũ lụt nghiêm trọng kéo dài tại Miền Trung trong quý 4 và đại dịch COVID-19. Đại dịch tác động tiêu cực đến cả thị trường nội địa và nước ngoài của VNM.

• Lợi nhuận ròng tăng trưởng ở tốc độ trung bình nhờ đầu tư tài chính. EBIT 2020 của VNM giảm nhẹ 0,7% so CK trong năm 2020 xuống 12.263 tỷ đồng do biên LNG hợp nhất giảm 0,8 điểm phần trăm (đpt) và tỉ lệ chi phí bán hàng, QLDN so với doanh thu tăng 0,3 đpt. Biên LNG hợp nhất của VNM giảm nhẹ trong năm 2020 do biên LNG của GTN thấp hơn so với biên LNG trước hợp nhất của VNM (31,5% so với 47,1%). Mặt khác, lợi nhuận tài chính 2020 của VNM tăng 105% so CK lên 1.273 tỷ đồng nhờ trung bình số dư tiền gửi trong kỳ cao hơn và đánh giá lại khoản đầu tư dài hạn. Kết quả, lợi nhuận ròng hợp nhất của VNM năm 2020 tăng 6,5% so CK lên 11.236 tỷ đồng

Dự phóng lợi nhuận 2021

• Đại dịch COVID-19 tái bùng phát tại Việt Nam từ cuối tháng 1/2021 với 721 trường hợp nhiễm bệnh chỉ trong 2 tuần lễ. Sự kiện này làm tăng khả năng chính phủ sẽ tái áp dụng các biện pháp cách ly xã hội trên diện rộng vì đại dịch có thể kéo dài hơn so với dự kiến.

• Chúng tôi giảm dự phóng tốc độ tăng trưởng DT nội địa của VNM năm 2021 xuống 3,5% so CK từ mức 8,8% so CK trong dự báo trước đó. DT xuất khẩu trực tiếp năm 2020 của VNM được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 15% so CK nhờ sự phát triển của thị trường Trung Đông và thị trường mới là Philippines. Chúng tôi cho rằng DT của các công ty con tại nước ngoài sẽ đi ngang trong năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch tại Mỹ các nơi khác trên thế giới. DT của GTN được kỳ vọng sẽ tăng 11,6% so với cùng kỳ nhờ nâng cấp dây truyền sản xuất sữa hộp 180ml. Kết quả, DT hợp nhất 2021 của VNM được kỳ vọng tăng 4,4% so CK.

• Biên LNG 2021 của VNM được dự báo giảm nhẹ 0,1 đpt xuống 46,3% do giá sữa bột nguyên liệu tăng cao. Biên LN ròng trong kỳ dự báo giảm 0,2 đpt dẫn đến LN ròng 2021 hợp nhất chỉtăng 3,4% so CK, đạt 11.613 tỷ động (thấp hơn 5,9% so với dự báo trước). Chúng tôi kỳ vọng EPS pha loãng năm 2021 của VNM đạt 5.489 đồng.

Nguồn: Mirae Assets

×
tvi logo