VNM: Tăng trưởng doanh thu hai chữ số từ việc hợp nhất GTN

VNM: Tăng trưởng doanh thu hai chữ số từ việc hợp nhất GTN

Lượt xem: 295
  •  

Tin cập nhật

Trong năm 2019, VNM đã ghi nhận doanh thu thuần đạt 56,3 nghìn tỷ đồng (+7,1% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 10,55 nghìn tỷ đồng (+3,4% YoY), hoàn thành lần lượt 100% và 100,7% kế hoạch năm. Mặc dù doanh thu phù hợp với ước tính của chúng tôi, nhưng lợi nhuận ròng thấp hơn một chút so với ước tính của chúng tôi là 10,8 nghìn tỷ đồng. Kết quả này là do chi phí quản lý tăng 23% YoY, chủ yếu là do thưởng cho nhân viên cao hơn và thu nhập ròng khác thấp hơn ước tính.

Tỷ suất lợi nhuận gộp của VNM đạt 47,2% trong năm 2019 (so với 46,8% trong năm 2018). Trong năm 2019, công ty tăng 1-3% giá bán bình quân để bù đắp lợi nhuận từ việc tăng giá nguyên liệu. Thị phần của công ty duy trì ổn định ở mức 61% theo sản lượng vào cuối năm 2019, không thay đổi so với năm 2018.

VNM bắt đầu hợp nhất Công ty cổ phần GTN foods (GTN: HOSE) vào những ngày cuối năm 2019. Tổng tài sản tăng 19,6% YoY, một phần do hợp nhất GTN. Lợi thế thương mại từ giao dịch này là 1,5 nghìn tỷ đồng.

Tác động

Chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận ròng năm 2020 xuống 5% sau khi cập nhật kết quả kinh doanh năm 2019 và tính đến việc hợp nhất GTN. Hiện tại, chúng tôi ước tính doanh thu thuần sẽ đạt 63,63 nghìn tỷ đồng (+13% YoY) và lợi nhuận ròng sẽ đạt 11,07 nghìn tỷ đồng (+4,9% YoY) trong năm 2020.

Khuyến nghị

Cổ phiếu VNM đang giao dịch ở mức P/E 2020E là 18,7 lần và EV/EBITDA là 11,3 lần, khá rẻ so với mức bình quân ngành trong khu vực là 25 lần và 14 lần. Chúng tôi tin điều này khá hợp lý khi tăng trưởng dài không tỏ ra hấp dẫn, chỉ ở mức một chữ số (CAGR lợi nhuận ròng giai đoạn 2019-2024F là 6,7%). Do đó, chúng tôi hạ giá mục tiêu 1 năm cho cổ phiếu VNM xuống còn 124.000 đồng/cp (từ 139.000 đồng/cp), do EPS 2020E thấp hơn và P/E mục tiêu là 22 lần và sử dụng phương pháp định giá DCF (tỷ trọng cho mỗi phương pháp là 50%). Theo đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho cổ phiếu.

Tác động tăng đối với ước tính: Tăng trưởng doanh thu cao hơn ước tính; giá nguyên liệu thấp hơn ước tính.

Rủi ro giảm đối với ước tính: Giá nguyên liệu cao hơn ước tính.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo