VNM: Kết quả kinh doanh Q4/2019 thấp hơn ước tính

VNM: Kết quả kinh doanh Q4/2019 thấp hơn ước tính

Lượt xem: 280
  •  

VNM vừa công bố báo cáo tài chính Q4/2019, trong đó đáng chú ý là lợi nhuận sau thuế giảm YoY. Doanh thu thuần đạt 14,24 nghìn tỷ đồng (+9,5% YoY) phù hợp với ước tính của chúng tôi, trong khi lợi nhuận ròng giảm còn 2,18 nghìn tỷ đồng (-4,7% YoY). Tăng trưởng doanh thu được dẫn dắt từ 10% tăng trưởng doanh thu (sản phẩm sữa) nội địa và 26,6% tăng trưởng doanh thu xuất khẩu. Trong khi đó, lợi nhuận ròng giảm so với ước tính của chúng tôi chủ yếu do chi phí quản lý tăng mạnh (+45,8% YoY và +51,4% QoQ) trong Q4/2019, chủ yếu do chi phí nhân viên và các chi phí thuê ngoài tăng. Theo VNM, công ty đã tăng thưởng cho nhân viên chủ chốt cho năm 2019 để giữ họ ở lại lâu dài với công ty, trong bối cảnh thị trường việc làm cạnh tranh gay gắt (đặc biệt giữa các công ty hàng tiêu dùng) trong khi VNM không có chương trình ESOP cho người lao động.

Tăng trưởng doanh thu trong nước khá tích cực đạt 10% trong Q4/2019 (bao gồm giá bán trung bình tăng 2-3%), với tăng trưởng lượng tiêu thụ sản phẩm từ sữa nói chung chỉ đạt 1,8% trong Q4/2019 theo Nielsen.

Tỷ suất lợi nhuận gộp trong nước đạt 47,8% trong Q4/2019, tương đương với tỷ suất lợi nhuận gộp trong Q3/2019. Tuy nhiên, mức tỷ suất lợi nhuận gộp này vẫn thấp hơn so với Q4/2018 là 50%, do chi phí sữa nguyên liệu tăng. Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận gộp toàn công ty nói chung vẫn khá ổn định, đạt 46,9% trong Q4/2019 (so với 47% trong Q3/2019 và 47,4% trong Q4/2018).

Trong năm 2019 VNM đạt 56,32 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (+7,1% YoY) và 10,55 nghìn tỷ đồng lợi nhuận ròng (+3,3% YoY), lần lượt hoàn thành 100% và 101% kế hoạch năm. Lợi nhuận ròng năm 2019 thấp hơn một chút so với ước tính của chúng tôi (10,88 nghìn tỷ đồng).

Cần lưu ý rằng trong Q4 VNM đã hoàn tất việc mua lại 75% cổ phần của GTN, với tổng vốn đầu tư là 3,45 nghìn tỷ đồng. Lợi thế thương mại từ giao dịch này là 1,57 nghìn tỷ đồng. Như vậy, VNM bắt đầu hợp nhất GTN như một công ty con trong khoảng10 ngày cuối của Q4/2019.

Hiện tại chúng tôi ước tính VNM sẽ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt là 8,1% và 6,9% YoY trong năm 2020. Quan điểm của chúng tôi đối với cổ phiếu VNM là PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG. Chúng tôi sẽ cung cấp bản phân tích chi tiết và cập nhật khuyến nghị trong báo cáo đầy đủ.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo