VND: Cập nhật nửa đầu năm 2021 – Tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường sôi động

VND: Cập nhật nửa đầu năm 2021 – Tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường sôi động

Lượt xem: 337
  •  

Luận điểm đầu tư

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của VND tăng trưởng mạnh mẽ, với LNTT đạt 1,2 nghìn tỷ đồng và mức tăng trưởng 397% so với cùng kỳ - vượt xa kế hoạch cả năm là 1,1 nghìn tỷ đồng. ROA tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ lên 10,3%, trong khi ROE tăng gần gấp 4 lần lên 43,9% - cao hơn các công ty khác trong Nhóm 5 công ty hàng đầu về thị phần trên sàn HOSE. Tương tự như các công ty cùng ngành, công ty đã được hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp, chúng tôi tin rằng điều này sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian nữa. Chúng tôi tăng dự báo LNTT năm 2021 của công ty thêm 16,7%, ước đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (+143,6% so với cùng kỳ). Trong khi đó, chúng tôi điều chỉnh giảm -11,8% dự báo LNTT năm 2022 còn 2,2 nghìn tỷ đồng (+4,8% so với cùng kỳ) do chúng tôi cho rằng công ty sẽ khó tăng lợi nhuận từ hoạt động tự doanh do định giá thị trường đã tăng mạnh trong năm 2021.

VND giao dịch với hệ số P/E 2022 và P/B lần lượt là 13,6x và 2,3x, thấp hơn mức trung bình của các công ty cùng ngành là 15,3x và 2,7x. Tỷ suất cổ tức năm 2021 là 1,0%. Chúng tôi hiện không có khuyến nghị đối với cổ phiếu VND.

Lưu ý: Các công ty cùng ngành bao gồm SSI, HCM và VCI

Cập nhật KQKD 6T2021

VND đã công bố kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong 6T2021. Cụ thể, tổng thu nhập ròng tăng mạnh +190% so với cùng kỳ đạt 2,0 nghìn tỷ đồng, trong khi LNTT tăng +397% so với cùng kỳ đạt 1,2 nghìn tỷ đồng. ROA quy năm tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ lên 10,3%, trong khi ROE tăng gần gấp 4 lần lên 43,9%, cao hơn các công ty khác trong Nhóm 5 công ty hàng đầu về thị phần trên sàn HOSE. Điều này là do tăng trưởng mạnh từ thu nhập từ phí môi giới (+229% so với cùng kỳ), thu nhập từ lãi cho vay (+142% so với cùng kỳ), thu nhập từ hoạt động tự doanh (+957% so với cùng kỳ) và dịch vụ ngân hàng đầu tư (+819% so với cùng kỳ), trong khi chi phí hoạt động tăng chậm hơn so với doanh thu.

Mảng môi giới Trong Q2/2021, VND mất 0,54% thị phần môi giới, giảm từ mức 6,92% của một năm trước đó và mức 7,46% đạt được trong Q1/2021. Lũy kế 6T2021, thị phần môi giới của công ty là 7,13%, không thay đổi so với cùng kỳ và vẫn đứng thứ 4.

Thu nhập từ phí môi giới trong 6T2021 đạt 649,5 tỷ đồng, tăng +229,2% so với cùng kỳ. Điều này được thúc đẩy bởi doanh số giao dịch môi giới tại VND trong 6T2021 tăng +88,6% so với cùng kỳ đạt 770 nghìn tỷ đồng, tương đương 93% của cả năm 2020.

Biên doanh thu môi giới được cải thiện đều đặn, tăng từ 53,8% trong năm 2019 lên 59,4% trong năm 2020 và 62,4% trong Q1/2021. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy có sự sụt giảm đáng kể trong Q2/2021 xuống còn 45,4% do cạnh tranh gay gắt.

Cho vay ký quỹ Do sự mở rộng của cơ sở khách hàng cá nhân và giá trị giao dịch, các khoản cho vay ký quỹ vào cuối Q2/2021 đạt mức kỷ lục 9,3 nghìn tỷ đồng - tăng +289,4% so với cùng kỳ và cao gấp đôi trong Q1/2021.

Số dư này tương đương 1,9 lần vốn chủ sở hữu, gần đạt mức trần quy định là 2 lần.

Tiền lãi từ hoạt động cho vay đạt 417,3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021 - tăng +141,6% so với cùng kỳ, với lãi suất cho vay bình quân là 11,9%. Con số này giảm -40 điểm cơ bản so với quý trước và thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 13,1% trong 6T2020. Điều này phù hợp với xu hướng giảm của lãi suất huy động trên thị trường và sự cạnh tranh gay gắt trong ngành.

Hoạt động kinh doanh vốn

Trong 6T2021, VND duy trì hệ số Nợ/Tổng tài sản khá cao (79%), trong đó tỷ trọng tài sản đầu tư vào trái phiếu và tài sản nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cao (chiếm tỷ trọng 43% tổng tài sản).

Hoạt động kinh doanh vốn tăng +24,7% so với đầu năm đạt 9,7 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, số dư đầu tư vào trái phiếu chính phủ tăng +220,3% so với đầu năm đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, trong khi đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp tăng +181,3% so với đầu năm đạt 1,7 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, tài sản HTM tăng gần +4% so với đầu năm đạt 5 nghìn tỷ đồng.

Do trái phiếu doanh nghiệp có lợi suất cao hơn được gia tăng tỷ trọng trong cơ cấu tài sản, tỷ suất sinh lời trung bình trên tài sản HTM và trái phiếu đạt 9,78%, tăng từ 7,3% trong năm 2020 và 6,61% trong 6T2020 - cho thấy một xu hướng cải thiện bền vững. Một phần trong đó là nhờ hoạt động kinh doanh mua bán trái phiếu doanh nghiệp để phân phối lại cho các nhà đầu tư cá nhân. Tỷ lệ này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Đầu tư cổ phiếu

Số dư đầu tư cổ phiếu tăng 81,5% so với đầu năm lên 1,9 nghìn tỷ đồng vào 6T2021. Mặc dù chỉ chiếm 8,5% tổng tài sản, nhưng tỷ lệ đầu tư cổ phiếu trên tổng vốn chủ sở hữu đã tăng từ 27,6% trong năm 2020 lên gần 40% trong 6T2021 - phù hợp với xu hướng tăng của giá thị trường.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư cổ phiếu đã cải thiện lên 62,5% trong 6T2021, cao hơn mức 28,7% trong năm 2020, nhờ điều kiện thị trường thuận lợi và năng lực đầu tư của VND.

Chi phí quản lý có xu hướng giảm Chi phí hoạt động của công ty chỉ chiếm 30% tổng thu nhập hoạt động thuần trong 6T2021 - giảm so với các năm trước (35,8% trong năm 2019 và 33,2% trong năm 2020).

Tăng vốn

VND mới đây đã hoàn tất đợt phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, giá 14.500 đồng/cổ phiếu. Vốn điều lệ tăng lên 4,4 nghìn tỷ đồng, và chúng tôi ước tính VND thu được thặng dư vốn cổ phần là 968 tỷ đồng. Sau đó, vốn chủ sở hữu của cổ đông tăng lên hơn 7,6 nghìn tỷ đồng, nâng cao khả năng cho vay ký quỹ.

Phát hành trái phiếu

HĐQT gần đây đã thông qua kế hoạch phát hành 2 nghìn tỷ đồng trái phiếu, trong đó 1 nghìn tỷ đồng sẽ phát hành trong Q4/2021, số còn lại phát hành trong 6 tháng đầu năm 2022. Trái phiếu sẽ được niêm yết trên sàn HOSE. Tiền thu được sẽ được sử dụng để cho vay ký quỹ và đầu tư vào các công cụ tài chính.

Ước tính năm 2021 và 2022

Kế hoạch của ban lãnh đạo

Với kết quả kinh doanh khả quan đạt được trong 6T2021, VND đang lấy ý kiến của cổ đông để tăng kế hoạch kinh doanh năm 2021. Cụ thể, kế hoạch LNTT năm 2021 tăng 81,8% lên 2 nghìn tỷ đồng. LNTT 6T2021 hoàn thành 60% kế hoạch đã điều chỉnh. Thông tin cụ thể như sau:

Nguồn: SSI

×
tvi logo