VN-Index tiếp cận lại vùng đỉnh cũ

VN-Index tiếp cận lại vùng đỉnh cũ

Lượt xem: 364
  •  

TTCK Trung Quốc điều chỉnh

HĐTL dầu thô tăng tích cực

Các ETFs E1 và Diamond tăng quy mô phiên thứ 6 và 5

Tiệm cận vùng đỉnh cũ

Tin tức cập nhật

• IPA: Năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh là 1.480 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.100 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận dự kiến tăng 494% so với thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới, tương ứng 89,1 triệu cổ phiếu mới dự kiến được phát hành thêm.

• NSC: Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 28/07.

• GEX: Trình bổ sung việc cho Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn mua cổ phiếu từ bên chuyển nhượng dẫn đến cá nhân và những người liên quan đạt hoặc vượt mức 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành thì không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

• TNH: Dự kiến doanh thu năm 2021 đạt mức 420 tỷ đồng, tăng 25% so với kết quả 2020; lãi sau thuế 139 tỷ đồng, tăng 28%.

• PSW: Năm 2021 dự kiến đem về 1.697 tỷ đồng tổng doanh thu và 10 tỷ đồng lãi trước thuế. Ngoài ra, đơn vị dự kiến sản lượng kinh doanh đạt 243.000 tấn. Trong đó, 185.000 tấn từ sản xuất và 55.000 tấn từ nhập khẩu.

• VCI: Ngày 21/6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

• TDH: Đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ hơn 3,03 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Chứng khoán Sen Vàng, tương ứng tỷ lệ 22,49%, với giá không thấp hơn 5.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện trong vòng 2 tháng kể từ ngày 14/6/2021.

• LM8: Ngày 25/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 28/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/7/2021.

• HAS: Ngày 29/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 30/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/7/2021.

• PTI: Ngày 11/6, HĐQT đã thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 vào 28/6/2021. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ 26/7/2021.

Nguồn: BSC 

×
tvi logo