VJC: Báo cáo KQKD: Báo cáo lợi nhuận trong 2021, năm khó khăn nhất kể từ khi dịch COVID-19 khởi phát

VJC: Báo cáo KQKD: Báo cáo lợi nhuận trong 2021, năm khó khăn nhất kể từ khi dịch COVID-19 khởi phát

Lượt xem: 154
  •  

• CTCP Hàng không Viet Jet (VJC) báo cáo doanh thu giảm 37% YoY còn 2,8 nghìn tỷ đồng trong quý 4/2021 trong khi lỗ 102 tỷ đồng so với khoản lỗ 995 tỷ đồng vào quý 4/2020.

• Trong cả năm 2021, doanh thu của VJC đạt 13 nghìn tỷ đồng (-29% YoY), hoàn thành 93% dự báo cả năm của chúng tôi. LNST sau lợi ích CĐTS của VJC đạt 95 tỷ đồng trong năm 2021, tăng 39% YoY từ mức cơ sở thấp là 69 tỷ đồng vào năm 2020 so với dự báo lợi nhuận của chúng tôi là 160 tỷ đồng cho năm 2021.

• Trong năm 2021, lỗ từ HĐKD độc lập (chủ yếu đến từ mảng vận tải của hãng hàng không) đạt 3 nghìn tỷ đồng - nhìn chung không đổi so với cùng kỳ năm trước - trong khi doanh thu giảm 40% YoY còn 9 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng lỗ từ HĐKD tương đối tích cực so với sự sụt giảm mạnh của doanh thu do (1) VJC tiếp tục thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí và (2) doanh thu từ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không tăng mạnh.

Mảng vận tải hành khách bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19 vào năm 2021 - đặc biệt trong quý 3/2021 khi Chính phủ tạm dừng tất cả các chuyến bay nội địa từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 10. Doanh thu vẫn thấp trong quý 4/2021 do Chính phủ tiếp tục giới hạn số lượng các chuyến bay sau khi nối lại các đường bay nội địa vào tháng 10/2021. Do đó, doanh thu vận tải hành khách của VJC giảm 73% YoY trong quý 4/2021. Do sản lượng vận chuyển hành khách thấp, doanh thu phụ trợ của VJC cũng giảm 83% YoY. Theo VJC, số chuyến bay và số lượng hành khách của hãng lần lượt đạt 42.000 và 5,4 triệu trong năm 2021, giảm 47% YoY và 64% YoY.

Doanh thu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không tăng mạnh đã hỗ trợ doanh thu của VJC. Dù tổng doanh thu từ vận tải hành khách và phụ trợ của VJC giảm 78% YoY, doanh thu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không đã tăng 262% trong quý 4/2021. Do đó, tổng doanh thu của VJC chỉ giảm 37% YoY trong quý. Chúng tôi tin rằng doanh thu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không tăng mạnh cũng hỗ trợ biên lợi nhuận gộp của hãng hàng không. Biên lợi nhuận gộp của VJC ở mức dương trong quý 4/2021, đạt 13% so với mức 21% vào quý 3/2021 và -30% trong 6 tháng đầu năm 2021.

Dòng tiền âm đạt đỉnh trong năm 2021 với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) đạt -3,5 nghìn tỷ đồng so với mức -3,2 nghìn tỷ đồng trong năm 2020 và -2 nghìn tỷ đồng trong năm 2019. Tuy nhiên, CFO đạt 1,9 nghìn tỷ đồng trong quý 4/2021, cải thiện đáng kể so với 9 tháng đầu năm 2021 (-5,4 nghìn tỷ đồng), chủ yếu nhờ các khoản phải thu của VJC giảm.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo