VIB: NIM cao hơn giúp giảm áp lực lên chi phí tín dụng

VIB: NIM cao hơn giúp giảm áp lực lên chi phí tín dụng

Lượt xem: 126
  •  

• Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 10,2% lên 40,900 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG do giá cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) đã tăng khoảng 21% trong 3 tháng qua.

• Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do (1) định giá cao hơn được tạo ra theo phương pháp thu nhập thặng dư có được từ mức tăng tổng cộng 8,3% trong LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2021-2025 của chúng tôi và (2) tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá của chúng tôi đến cuối năm 2022.

• Chúng tôi điều chỉnh giảm 0,2% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2021 chủ yếu do (1) giảm 0,9% trong năm thu nhập từ lãi (NII) 2021 khi chúng tôi giảm giả định tăng trưởng tín dụng xuống 11 điểm % so với báo cáo trước đó và (2) giảm 11,1% dự báo của chúng tôi cho thu nhập lãi ròng (NFI) năm 2021 (bao gồm cả giao dịch ngoại hối), bù đắp cho (3) mức giảm 24,3% trong dự báo của chúng tôi cho chi phí dự phòng năm 2021.

• ROE và ROA năm 2021 của chúng tôi dự phóng đạt lần lượt là 29,2% và 2,30% so với các ngân hàng khác là 20,2% và 1,81%. VIB hiện đang giao dịch với P/B 2021 là 2,76 lần so với mức trung bình của các công ty cùng ngành là 2,08 lần.

• Yếu tố hỗ trợ: Tăng trưởng cho vay cao hơn dự kiến; diễn biến tốt hơn dự kiến của nợ xấu có thể đòi hỏi ít chi phí dự phòng hơn.

• Rủi ro: Có mức bao phủ nợ xấu (LLR) thấp nhất trong danh mục theo dõi của chúng tôi; dịch COVID19 kéo dài có thể dẫn đến nợ xấu cao hơn và/hoặc không thể kiểm soát chi phí tín dụng.

Mặc dù các khoản vay được tái cơ cấu cao hơn kỳ vọng của chúng tôi trong quý 3/2021, nhưng chúng tôi đã cắt giảm chi phí dự phòng dự báo năm 2021 của chúng tôi xuống 24,3% so với dự báo trước đó do chúng tôi cắt giảm 11 điểm % so với giả định tăng trưởng cho vay năm 2021. Theo thông tin từ VIB, các khoản vay tái cơ cấu tăng từ 215 tỷ đồng (tương đương 0,12% tổng dư nợ) trong quý 2/2021 lên 1.860 tỷ đồng (tương đương 0,99% tổng dư nợ) vào quý 3/2021. Ngoài ra, nợ nhóm 2 - 5/tổng dư nợ tăng lên 5,50% trong quý 3/2021 từ 3,80% trong quý 3/2020. Do đó, chúng tôi cho rằng tác động tiêu cực từ làn sóng COVID-19 lần thứ tư sẽ tiếp tục gây áp lực cho các khoản vay được tái cơ cấu và chi phí dự phòng của VIB vào thời điểm gần cuối năm, trong bối cảnh lo ngại của chúng tôi liên quan đến phân khúc cho vay ô tô và tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) thấp ở mức 38,6% vào cuối quý 3/2021. Việc cắt giảm 24% trong dự báo chi phí dự phòng của chúng tôi được thúc đẩy bởi việc cắt giảm giả định tăng trưởng cho vay năm 2021 của chúng tôi.

Chúng tôi tin rằng NIM quý 4/2021 có thể phục hồi so với quý 3/2021 và dự báo NIM giai đoạn 2021- 2022 đạt lần lượt là 4,47% và 4,67%. NIM quý 3/2021 giảm khoảng 60 điểm cơ bản QoQ do hoàn nhập lãi dự thu cho các khoản vay được tái cơ cấu. Do các biện pháp giãn cách xã hội đã được nới lỏng ở Việt Nam kể từ tháng 10/2021, chúng tôi kỳ vọng lợi suất IEA của VIB có thể tăng trở lại nhờ khoản trả nợ của các khách hàng đã tái cơ cấu khoản vay và sự phục hồi của nhu cầu tín dụng trong phân khúc cho vay bán lẻ. Như đã đề cập trong Báo cáo cập nhật gần nhất của chúng tôi, VIB [PHTT +2,3%] - Chi phí dự phòng cao gây áp lực lên lợi nhuận, VIB có hạn mức tín dụng xấp xỉ 1 tỷ USD từ các tổ chức quốc tế - bao gồm Tổ chức Tài chính Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) – sẽ là yếu tố hỗ trợ cải thiện chi phí vốn (COF) trong vài năm tới khi sẽ giảm bớt áp lực về chi phí tài trợ từ các giấy tờ có giá.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo