VIB: Lợi nhuận hồi phục mạnh trong Q4/2021

VIB: Lợi nhuận hồi phục mạnh trong Q4/2021

Lượt xem: 117
  •  

Là ngân hàng có tỷ trọng doanh thu từ mảng bán lẻ cao nhất hệ thống với gần 70% thu nhập hoạt động đến từ khu vực phía Nam, hoạt động của VIB đã bị ảnh hưởng khá nhiều trong Q3/2021 với lợi nhuận trước thuế giảm còn 1,4 nghìn tỷ đồng (-17% YoY). Mặc dù vậy, ngân hàng đã hồi phục ấn tượng trong tháng 10 và tháng 11, với LNTT lũy kế 11T2021 đạt khoảng 7 nghìn tỷ đồng (+37% YoY). LNTT trung bình tháng trong tháng 10- tháng 11 đã vượt giai đoạn tháng 4-tháng 6. LNTT 11 tháng phù hợp với ước tính LNTT 2021 của chúng tôi là 7,8 nghìn tỷ đồng (+34% YoY). Năm 2022, chúng tôi ước tính LNTT đạt 9,5 nghìn tỷ đồng (+ 24% YoY), trong khi ROE ước tính là 27,5%. ROE ở mức cao có thể giải thích phần nào cho mức định giá cao hơn bình quân ngành của VIB với PB 2022 là 2,06x (vs trung bình ngành là 1,67x).

Các chỉ tiêu chính trong kỳ bao gồm:

• Tăng trưởng tín dụng và huy động hồi phục trong tháng 10 và tháng 11. Tăng trưởng huy động duy trì mạnh +15% YTD. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 15% YTD tại thời điểm cuối tháng 11 (vs 10,9% YTD tại thời điểm cuối Q3/2021), nhờ cho vay mua nhà và cho vay kinh doanh cá nhân. VIB đã được nới hạn mức tín dụng vào cuối tháng 11. Hạn mức tín dụng mới cho cả năm 2021 của VIB ở mức 19,1% - mức cao thứ 5 trong số các ngân hàng chúng tôi nghiên cứu. Hạn mức mới này có thể đảm bảo tăng trưởng tốt đến cuối năm.

• Thu nhập từ hoạt động dịch vụ hồi phục. Trong Q3/2021, thu dịch vụ giảm - 32,7% YoY do việc giãn cách xã hội khiến một số chi nhánh tạm thời đóng cửa ảnh hưởng mạnh đến hoạt động bancassurance. APE (phí bảo hiểm quy năm) trung bình tháng trong tháng 10- tháng 11 tăng 73% so với giai đoạn tháng 7- tháng 9 và tăng 5% so với giai đoạn tháng 4- tháng 6. Tỷ lệ thâm nhập của bancassurance đối với các khách hàng gửi tiền, vay tiền và khách sử dụng thẻ tín dụng tại VIB là 8%, 20%, và 5%. Tỷ lệ duy trì kỳ hạn 13 tháng và 25 tháng ở mức tốt, trên 80%. Do đo, thu nhập từ hoạt động dịch vụ binh quân tháng hồi phục 90% so với quý trước.

• Chất lượng tài sản được kiểm soát. Tỷ lệ nợ xấu (bao gồm mua nợ, TPDN, cho vay liên ngân hàng) tăng lên 1,7% (từ 1,57% tại Q3/2021). Tuy nhiên, nợ tái cơ cấu đã có cải thiện trong 2 tháng qua, giảm -50% QTD. Khi thời gian tái cơ cấu kết thúc, nhiều khách hàng hồi phục lại trạng thái thanh toán như bình thường và lãi dự thu chưa ghi nhận trong Q3/2021 đã quay lại trong 2 tháng qua. Theo đó, NIM của VIB hồi phục về mức Q2/2021 là 4,5%.

Nguồn: SSI

×
tvi logo