VIB: Kết quả kinh doanh sơ bộ Quý 1/2020

VIB: Kết quả kinh doanh sơ bộ Quý 1/2020

Lượt xem: 582
  •  

Kết quả kinh doanh Q1/2020 của VIB mới được công bố có một điểm nổi bật đó là tăng trưởng lợi nhuận đứng thứ hai trong số các ngân hàng niêm yết mà chúng tôi nghiên cứu, với tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 2,26 nghìn tỷ đồng (+31,9% YoY) và 1.075 tỷ đồng (+32,8% YoY).
Tuy nhiên điểm nổi bật nhất trong báo cáo tài chính mới công bố là mức tăng 38% YoY trong chi phí hoạt động và chi phí dự phòng giảm 0,3% YoY. Đây là điểm khác biệt nhất mà chúng tôi nhận thấy so với các ngân hàng khác mà chúng tôi nghiên cứu trong Q1/2020.

Dư nợ tăng 4,4% YTD

Dư nợ của các khách hàng VIB đạt 134,9 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối Q1/2020 (+4,4% YTD và +32,3% YoY). Hầu hết dư nợ đến từ các khách hàng cá nhân với 109 nghìn tỷ đồng (+3,9% YTD), trong khi dư nợ của các công ty cổ phần và công ty TNHH là 22,3 nghìn tỷ đồng (+9,1% YTD). Các khoản vay cá nhân chiếm tỷ trọng 81% trong tổng dư nợ. Tại thời điểm cuối năm 2019, các khoản vay cá nhân của VIB bao gồm vay mua nhà (45%), vay mua ô tô (36%), vay thẻ tín dụng (3%) và các khoản vay khác (15%). Do đó vay mua nhà và vay mua ô tô chiếm 80% trong tổng số các khoản vay cá nhân, và chiếm khoảng 66% trong tổng dư nợ của VIB.

Ngân hàng không cung cấp chi tiết cơ cấu các khoản vay cá nhân trong Q1/2020. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng động lực chính đối với tăng trưởng cho vay cá nhân có thể có nguồn gốc từ vay mua nhà, không phải vay mua ô tô. Điều này cũng hợp lý khi xem xét báo cáo bán hàng hàng tháng của VAMA, trong đó nêu rõ sản lượng bán hàng đối với xe du lịch ở Việt Nam giảm 35% YoY trong Q1/2020 so với mức tăng 49% YoY trong Q1/2019.

Dư nợ quá hạn tăng mạnh +28,5% YTD

Về chất lượng tài sản, VIB có đặc điểm chung với các ngân hàng khác. Tỷ lệ nợ quá hạn tại thời điểm cuối Q1/2020 tăng mạnh, mặc dù mức tăng thấp hơn so với các ngân hàng khác. Tỷ lệ nợ xấu của VIB là 2,19%, tăng từ 1,96% trong Q4/2019. Nếu không tính đến các khoản dư nợ tồn đọng liên quan đến các doanh nghiệp từ năm 2012 có giá trị là 1,28 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu đối với dư nợ cá nhân trong trường hợp này sẽ ở mức 1,23% so với mức 0,97% vào cuối năm 2019.

Mặc dù nợ Nhóm 2 đến Nhóm 5 từ 3,08% vào cuối năm 2019 tăng lên 3,79% vào cuối Q1/2020, chi phí dự phòng giảm 0,3% YoY khiến tỷ lệ bao nợ xấu giảm từ 49,6% vào cuối năm 2019 xuống 47,3% vào cuối Q1/2020. Điều này làm thay đổi xu hướng đã diễn ra từ Q4/2018 tới Q4/2019. Những diễn biến này là dấu hiệu cần lưu tâm về chất lượng tài sản của ngân hàng trong các quý tiếp theo.


Mặc dù có sự giảm tốc so với Q1/2019, nhưng tất cả các nguồn lợi nhuận vẫn có diễn biến tốt

Thu nhập lãi ròng đạt 1.799 tỷ đồng (+30% YoY). Kết quả này xuất phát từ mức tăng trưởng 34% YoY trong tài sản sinh lãi kết hợp với việc chênh lệch lãi suất giảm 13 bps YoY. Do đó, hệ số NIM có xu hướng giảm xuống 4,01%, giảm 11 bps YoY. Lợi suất tài sản bình quân tăng 20 bps lên 9,13%, trong khi chi phí huy động bình quân tăng 32 bps lên 5,39%.

Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ ghi nhận mức tăng 18,2% YoY. Mặc dù mức tăng trưởng hai chữ số vẫn tốt, đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 16 quý vừa qua và chỉ đạt mức tăng trưởng vừa phải theo tiêu chuẩn của Việt Nam. Mức tăng trưởng này có thể do thu nhập bảo hiểm giảm 6% YoY còn 196 tỷ đồng. Mặc dù ngân hàng dần đầu với mức tăng trưởng mạnh trong mảng dịch vụ này năm 2019, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm tính trên tập khách hàng của ngân hàng ở mức cao hơn tương đối so với những ngân hàng khác theo ước tính của chúng tôi. Do đó, tốc độ tăng trưởng đã được kỳ vọng sẽ giảm tốc ở mức độ nhất định trong 2020. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 có thể cũng đã tác động đến doanh thu các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong hai tuần cuối tháng 3/2020. Trong khi đó, dịch vụ thanh toán và giao dịch tiền mặt đạt mức tăng trưởng 96% YoY là yếu tố khá bất ngờ, vì chỉ tiêu này hầu như đều giảm hoặc tăng trưởng nhẹ ở tất cả các ngân hàng niêm yết khác. Chúng tôi cho rằng động lực tăng trưởng bất ngờ này có thể là từ thẻ tín dụng, khi ngân hàng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng trong nửa cuối năm 2019 và có thể ghi nhận doanh thu từ dịch vụ liên quan trong Q1/2020.

Quan điểm đầu tư. Cho vay mua nhà và ô tô chiếm khoảng 66% tổng dư nợ của VIB. Vì việc mua nhà và ô tô thường là hoạt động không thiết yếu hay mua theo kế hoạch dài hạn, chúng tôi cho rằng dịch Covid-19 sẽ khiến người tiêu dùng trì hoãn các hoạt động mua sắm quan trọng này. Do đó, chúng tôi cho rằng dịch Covid-19 là một nguyên nhân khiến nhu cầu của các sản phẩm này giảm xuống, khiến tốc độ giải ngân các khoản vay mới của VIB chậm lại. Nợ xấu chắc chắn cũng sẽ tăng lên, mặc dù cần phân tích và quan sát chi tiết hơn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh dự báo đối với VIB và thảo luận chi tiết hơn sau khi các thông tin chi tiết hơn được ngân hàng công bố.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo