VIB: Đồ thị giá vẫn giao dịch trên đường trung bình MA20

VIB: Đồ thị giá vẫn giao dịch trên đường trung bình MA20

Lượt xem: 160
  •  

Ngân hàng – Đồ thị giá tăng gần đỉnh tháng 11/2021

• Mức Sector Rating của nhóm Ngân hàng đạt mức 68 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TRUNG TÍNH mức xếp hạng tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này. Điểm tích cực là Sức mạnh giá của nhóm Ngân hàng đã hồi phục, nhưng vẫn ở mức thấp.

• Chỉ số nhóm Ngân hàng đóng cửa tăng 3.5% và đồ thị giá tiến về gần mức đỉnh tháng 11/2021. Đồng thời, đồ thị giá của chỉ số nhóm Ngân hàng vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực, đặc biệt xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG cho nên chúng tôi đánh giá cao đồ thị giá có thể sẽ vượt được mức đỉnh tháng 11/2021. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các NĐT ngắn hạn có thể chú ý vào nhóm cổ phiếu này.

• Cổ phiếu chú ý: TPB, STB, VIB, MSB, BID.

VIB – Đồ thị giá vẫn giao dịch trên đường trung bình MA20

• Mức Stock Rating của VIB ở mức 76 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TRUNG TÍNH mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của VIB đóng cửa tăng 5% và đồ thị giá vẫn giao dịch trên đường trung bình 20 phiên. Đồng thời, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy đồ thị giá có thể sẽ vượt được mức kháng cự ngắn hạn 48.85.

• Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi xuất hiện tín hiệu mua vào ngày 21/12/2021 với lợi nhuận tạm tính là 3.19% cho nên các NĐT có thể tiếp tục MUA và NẮM GIỮ với mức cắt lỗ ngắn hạn là 44.22.

Nguồn: SSI

×
tvi logo