VIB: Đại hội cổ đông thường niên

VIB: Đại hội cổ đông thường niên

Lượt xem: 84
  •  

Sự kiện

VIB tổ chức họp ĐHCĐ vào ngày 16/03 để công bố KQKD năm 2021 và triển vọng của giai đoạn 2022-2026.

Tiêu điểm

Tăng trưởng tín dụng đạt 204 nghìn tỷ đồng trong năm 2021 (+19% YoY). VIB đặt mục tiêu tín dụng sẽ tăng trưởng 30% trong năm 2022E, nhưng còn phụ thuộc vào hạn mức của NHNN. Ngân hàng đặt mục tiêu tín dụng sẽ tăng +5% QoQ trong Q1/2022. Tỷ lệ dư nợ cho vay / tổng huy động (LDR) năm 2021 của VIB là 71,3% (thấp hơn so với hạn mức quy định của NHNN là 85%).

Thu nhập phí ròng được kỳ vọng sẽ là động lực chính thúc đẩy lợi nhuận, chủ yếu là thu nhập từ mảng bancassurance và dịch vụ thẻ. Thu nhập phí ròng đạt 2,7 nghìn tỷ đồng (+15% YoY), chiếm 89% tổng thu nhập ngoài lãi năm 2021 và 18% tổng thu nhập hoạt động. VIB đứng đầu mảng bancassurance, với 12% thị phần tại Việt Nam.

Tỷ lệ chi phí / thu nhập trong năm 2021 giảm còn 35,5% (-4,3ppt YoY) nhờ vào hiệu quả chuyển đổi số của ngân hàng. Ban lãnh đạo thể hiện sự tự tin về khả năng thu hút thêm 10 triệu khách hàng vào năm 2026.

Nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn là 21,9% (tính đến cuối năm 2021), thấp hơn nhiều so với quy định của NHNN là 37%. Tỷ lệ CAR là 11,7% (+1,6ppt YoY), cao hơn nhiều so với mức tối thiểu theo Basel II là 8%.

VIB đặt mục tiêu LNTT năm 2022 sẽ đạt 10,5 nghìn tỷ đồng (+31% YoY), và ngân hàng kỳ vọng tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) của LNTT trong giai đoạn 2022-2026 là 30%/năm.

Huy động vốn: VIB dự kiến tăng vốn điều lệ của ngân hàng lên đạt 21 nghìn tỷ đồng (+35,7% YoY so với năm 2021), thông qua phương thức chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% cho các cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên (ESOP) với tỷ lệ 0,7% (hạn chế giao dịch trong 1 năm).

Quan điểm

Tỷ lệ LDR thấp cho thấy VIB vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng tín dụng trong tương lai.

Số hóa giúp hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của VIB. Thu nhập phí vẫn sẽ là động lực quan trọng giúp thúc đẩy lợi nhuận trong thời gian sắp tới, chủ yếu đến từ mảng bancassurance và dịch vụ thẻ.

Chiến lược số hóa hiệu quả còn có thể sẽ giúp cải thiện hiệu quả chi phí hoạt động và tăng CASA. Tỷ lệ CASA của VIB tương đối thấp, nhưng đang trong xu hướng tăng, chúng tôi cho rằng đây là kết quả của quá trình số hóa.

VIB không thuộc danh sách khuyến nghị của chúng tôi, nên chúng tôi không chính thức đưa ra luận điểm đầu tư đối với cổ phiếu này. VIB đang giao dịch tương ứng với P/B 2022E là 2,1x, so với trung vị ngành là 1,6x. Đây có vẻ là mức định giá hợp lý nếu dựa vào kỳ vọng ROE năm 2022E của các bên là 29%, so với trung vị ngành là 21% (nguồn: Bloomberg).

Nguồn: FSC

×
tvi logo