VIB: Báo cáo ĐHCĐ - Kế hoạch tích cực với mục tiêu tăng trưởng tín dụng hàng đầu

VIB: Báo cáo ĐHCĐ - Kế hoạch tích cực với mục tiêu tăng trưởng tín dụng hàng đầu

Lượt xem: 189
  •  

• Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của VIB vào ngày 16/03/2022. Chương trình chính của đại hội bao gồm đề xuất phương án phát hành cổ phiếu thưởng (543,6 triệu cổ phiếu - 35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) và phát hành 10,9 triệu cổ phiếu ESOP - tương đương 0,7% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (thời gian hạn chế giao dịch là 1 năm kể từ ngày phát hành).

• Phiên hỏi đáp tập trung vào triển vọng hoạt động cốt lõi của ngân hàng. Chủ tịch HĐQT của VIB không thể tham dự ĐHCĐ do thực hiện cách ly phòng ngừa dịch COVID-19.

• Kế hoạch năm 2022 bao gồm tăng trưởng tín dụng đạt 30% YoY, huy động vốn (bao gồm cả tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá) tăng 30% YoY, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3% và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 10,5 nghìn tỷ đồng (31,1% YoY). ROE và ROA kế hoạch năm 2022 lần lượt là 29,5% và 2,4%.

• Không có kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2021.

• Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho VIB với giá mục tiêu 43.900 đồng/cổ phiếu.

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022 là 30%, cao hơn dự báo của chúng tôi. Tăng trưởng tín dụng dự báo năm 2022 hiện tại của chúng tôi là 22% YoY so với kế hoạch của ban lãnh đạo là tăng trưởng tín dụng 30% YoY (xem thêm chi tiết trong Báo cáo cập nhật VIB - Thu nhập tăng trưởng mạnh mẽ nhưng chịu áp lực để giảm tỷ lệ nợ xấu của chúng tôi, ngày 01/03/2022).

Một câu hỏi đã được đặt ra tại ĐHCĐ về khả năng thực hiện được kế hoạch này trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đến năm 2022 là 14%. Ban lãnh đạo kỳ vọng VIB có thể đạt được mục tiêu đề ra do tình hình tài chính vững mạnh và xu hướng tăng trưởng lành mạnh của ngân hàng trong những năm gần đây. Trước câu hỏi của cổ đông, ban lãnh đạo cũng chia sẻ rằng hoạt động cho vay mua nhà là trọng tâm của ngân hàng. Với việc nâng cao cả quy trình thẩm định tín dụng và định giá tài sản đảm bảo, VIB kỳ vọng rủi ro tín dụng của mảng này sẽ được giảm thiểu tối đa.

Cổ đông đã thông qua phương án phát hành 35% cổ phiếu thưởng và 10,9 triệu cổ phiếu ESOP cho ngân hàng. Thời gian diễn ra 2 sự kiện này chưa được công bố và ĐHCĐ đã thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT quyết định 2 phương án. 35% cổ phiếu thưởng (tăng 5.436 tỷ đồng vốn điều lệ) sẽ được lấy nguồn từ (1) 232 tỷ đồng dự trữ vốn chủ sở hữu và (2) 5.204 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại. Theo kế hoạch, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 15,5 nghìn tỷ đồng lên 21,1 nghìn tỷ đồng sau phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành ESOP.

Tập trung vào chuyển đổi kỹ thuật số để thu hút khách hàng và cho vay bán lẻ. Ban lãnh đạo cho rằng lượng CASA của mảng bán lẻ tăng 63% YoY, góp phần cho mức tăng tổng lượng CASA của VIB năm 2021 lên 54% YoY. Ban lãnh đạo dự kiến phiên bản mới của ứng dụng ngân hàng trên điện thoại - MyVIB 2.0 - sẽ ra mắt trong năm nay với các tính năng cải tiến mới sẽ thu hút khách hàng mới và nâng cao trải nghiệm người dùng. VIB có tỷ trọng cho vay bán lẻ cao chiếm 87% tổng dư nợ cho vay và khoảng 3,8 triệu khách hàng bán lẻ tính đến 2021. HĐQT chia sẻ, ngân hàng đặt mục tiêu có 10 triệu khách hàng vào năm 2026.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo