VHC: Sau cơn mưa trời lại sáng

VHC: Sau cơn mưa trời lại sáng

Lượt xem: 184
  •  

Định giá

 Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu VHC với giá mục tiêu mới cho năm 2022 là 80,100 VND (+28% so với mức giá ngày 28/10/2021) sau khi điều chỉnh (i) tăng dự báo lợi nhuận năm 2021 và 2022 (+25% và +26% so với dự báo trước) (ii) tăng mức P/E mục tiêu từ 10.5 lên 11.5.

Dự báo kết quả kinh doanh

 Năm 2021, BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của VHC lần lượt đạt 8,977 tỷ (+28% YoY) và 1,030 tỷ (+46% YoY). EPS 2021 là 5,602 VND, tương đương với P/E fw là 10.9.

 Năm 2022, BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của VHC lần lượt đạt 11,523 tỷ (+28% YoY) và 1,373 tỷ (+34% YoY). EPS 2022 là 7,488, tương đương với P/E fw là 8.1.

Rủi ro

 Các doanh nghiệp thủy sản quay trở lại hoạt động khiến thị phần giảm từ mức đỉnh của quý 3 năm 2021

 Giá cước phí và giá nguyên liệu đầu vào tăng đột biến

Cập nhật doanh nghiệp

 Kết quả kinh doanh quý 3 cho thấy sự tăng trưởng bất ngờ về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2,230 tỷ (+24% YoY) và 255 tỷ (+46% YoY). Lũy kế 9 tháng, VHC hoàn thành 74% và 93% kế hoạch kinh doanh.

 Doanh thu tăng trưởng tích cực do xuất khẩu cá tra và phụ phẩm hồi phục từ mức nền thấp của năm ngoái: Doanh thu cá tra đạt 1,502 tỷ (+26% YoY) và doanh thu Collagen và Gelatin đạt 166 tỷ (+26% YoY).

 Lợi nhuận tăng trưởng nhanh hơn doanh thu do biên gộp tăng mạnh lên mức 18.3% so với mức biên 12.7% cùng kỳ nhờ giá bán trung bình tăng (BSC ước tính tăng 20% YoY). Chi phí vận chuyển vẫn tăng mạnh +76% YoY nhưng đã hạ nhiệt so với quý 2 (từ 80 tỷ giảm còn 53 tỷ).

Nguồn: BSC 

×
tvi logo