VHC: Báo cáo KQKD: Lợi nhuận vượt dự báo trong bối cảnh nhu cầu cá tra phục hồi

VHC: Báo cáo KQKD: Lợi nhuận vượt dự báo trong bối cảnh nhu cầu cá tra phục hồi

Lượt xem: 97
  •  

• CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) đã công bố KQKD năm 2021, trong đó doanh thu thuần và LNST sau lợi ích CĐTS tăng lần lượt 29% YoY và 53% YoY. Tính riêng trong quý 4, doanh thu thuần và LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt tăng 39% YoY và 171% YoY. Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 của VHC lần lượt hoàn thành 106% và 110% dự báo của chúng tôi.

• Mảng cá tra phi lê của VHC vượt dự báo của chúng tôi nhờ cán cân cung-cầu thuận lợi hiện tại. Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

• Chúng tôi cho rằng những KQKD tích cực này đến từ nhu cầu cá tra từ Mỹ phục hồi mạnh mẽ và nguồn cung cá tra bị thắt chặt - nguyên nhân do dịch COVID-19 làm gián đoạn hoạt động sản xuất cá tra ở Việt Nam, đặc biệt đối với các đối thủ cạnh tranh của VHC trong quý 3/2021. Bối cảnh nguồn cung thắt chặt này đã hỗ trợ giá bán của VHC.

• Trong năm 2021, doanh thu so sánh tương đương của VHC (không tính Sa Giang - công ty sản xuất bánh phồng tôm hàng đầu đã trở thành công ty con của VHC vào cuối tháng 1/2021) tăng 24% YoY (quý 4/2021: +34% YoY) nhờ doanh số bán cá tra phi lê đông lạnh và các sản phẩm liên quan tăng 25% YoY (quý 4/2021: +35% YoY) (cụ thể như: cá tẩm bột, mỡ cá, thức ăn từ cá và thức ăn chăn nuôi). Theo ước tính của chúng tôi, sản lượng xuất khẩu cá phi lê của VHC tăng 5% YoY trong năm 2021 (quý 4/2021: -8% YoY).

• Trong khi đó, tăng trưởng doanh thu collagen và gelatin (C&G) tăng từ 8% tính đến 9 tháng đầu năm 2021 lên 10% YoY tính chung cả năm 2021, ban lãnh đạo cho rằng chủ yếu nhờ nhu cầu toàn cầu dần phục hồi.

• Biên lợi nhuận gộp trước dự phòng hàng tồn kho tăng 14 điểm % YoY nhưng giảm 60 điểm cơ bản QoQ đạt 21,2% trong quý 4/2021 do giá bán phi lê tăng 32% YoY nhưng giảm 4% QoQ đạt 3,2 USD/kg. Chúng tôi lưu ý rằng giữa các quý, VHC thường ghi nhận các khoản dự phòng hàng tồn kho và việc hoàn nhập các khoản dự phòng đó có thể làm phức tạp việc theo dõi biến động biên lợi nhuận gộp so với giá bán trung bình và chi phí đầu vào. Trong năm 2021, biên lợi nhuận gộp trước dự phòng hàng tồn kho tăng 4,3 điểm % đạt 19,2%.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo