VEA: Lợi nhuận của Honda phục hồi hỗ trợ lợi nhuận quý 4

VEA: Lợi nhuận của Honda phục hồi hỗ trợ lợi nhuận quý 4

Lượt xem: 315
  •  
  • Tổng CT Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEA) công bố KQKD năm 2019 với doanh thu đạt 4,5 nghìn tỷ đồng (-37% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 7,3 nghìn tỷ đồng (+4% YoY). LNST sau lợi ích CĐTS chủ yếu đến từ lợi nhuận được chia từ công ty liên kết đạt 7,1 nghìn tỷ đồng (+4%).
  • Lỗ từ HĐKD tăng 7 lần YoY đạt 456 tỷ đồng trong năm 2019 chủ yếu đến từ khoản dự phòng hàng tồn kho 154 tỷ đồng và khoản truy thu thuế bất thường 163 tỷ đồng trong quý 4/2019 cùng với mảng cốt lõi kém tích cực của VEA.
  • Tính riêng quý 4/2019, LNST sau lợi ích CĐTS tăng nhẹ 1% YoY so với mức giảm 8% trong quý 3/2019 nhờ lợi nhuận từ công ty liên kết phục hồi, chủ yếu đến từ Honda, theo nhận định của chúng tôi.
  • Chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng của Honda tăng 7% YoY trong quý 4/2019 sau khi giảm 12% YoY trong quý 3/2019. Chúng tôi cho rằng lợi nhuận phục hồi nhờ việc ghi nhận chi phí không đồng đều giữa các quý của Honda.
  • Mặt khác, chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng của Toyota và Ford lần lượt giảm 1% YoY và 56% YoY trong quý 4/2019 trong bối cảnh nhu cầu hạ nhiệt và cạnh tranh gia tăng trong thị trường xe ô tô (4 bánh). Theo ước tính của chúng tôi, tăng trưởng doanh số của thị trường xe du lịch giảm tốc còn 10% YoY trong quý 4/2019 từ mức 32% YoY trong 9 tháng 2019 trong khi các công ty ô tô liên kết của VEA suy giảm thị phần trong quý 4/2019.
  • KQKD năm 2019 của VEA nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Tuy vậy, chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm giả định kịch bản cơ sở tăng trưởng 20% của ngành xe du lịch trong năm 2020 của chúng tôi.
KQKD năm 2019 của VEA
(Nguồn: VCSC)
×
tvi logo