VEA: Báo cáo đại hội cổ đông 2021

VEA: Báo cáo đại hội cổ đông 2021

Lượt xem: 205
  •  

Cổ đông tập trung vào kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE/HNX

 Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của Tổng CT Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEA) diễn ra vào ngày 25/06. Cuộc họp tập trung vào kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu của công ty sang sàn HOSE cũng như kế hoạch cổ tức của công ty.

 Cổ tức tiền mặt ho năm tài chính 2020: 4.990 đồng/CP (lợi suất 10,3%), dự kiến trả vào nửa cuối năm 2021. Cổ tức tiền mặt năm tài chính 2020 của VEA thấp hơn dự báo của chúng tôi là 5.400 đồng/CP chủ yếu do công ty mẹ dự phòng khả năng xử lý các khoản nợ xấu với các công ty con và công ty liên kết.

 Đối với năm tài chính 2021, VEA dự kiến doanh thu của công ty mẹ (độc lập) đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (+151% YoY) và LNST đạt 5,9 nghìn tỷ đồng (-19% YoY) - cao hơn dự báo của chúng tôi là 5,2 nghìn tỷ đồng, chúng tôi cho rằng mức chênh lệch này một phần đến từ dự báo thận trọng của chúng tôi về chi phí dự phòng. VEA chưa công bố kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2021.

 Ban lãnh đạo duy trì kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu của VEA từ UPCoM sang HOSE hoặc HNX.

VEA đặt mục tiêu giải quyết tất cả các ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong năm 2021 để mở đường cho việc chuyển niêm yết cổ phiếu trong giai đoạn 2022-2023. Theo đó, tại công ty mẹ, VEA dự kiến trích lập 615 tỷ đồng dự phòng liên quan đến các khoản cho vay của công ty mẹ cho các công ty con và công ty liên kết. Theo VEA, khoản dự phòng này sẽ giải quyết các ý kiến ngoại trừ còn lại của kiểm toán đang làm ảnh hưởng việc VEA chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn UPCoM lên các sàn giao dịch chính. Trong khi đó, VEA đã giải quyết các vấn đề tồn kho xe tải cũ trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 được công bố vào tháng 4/2021 sau khi thuê tư vấn định giá độc lập vào đầu năm 2021.

Chính phủ đang xem xét phương án thoái vốn mới cho VEA. Năm 2020, VEA đã trình Chính phủ đề xuất thoái vốn mới. Theo đề xuất này, Chính phủ sẽ bán bớt cổ phần tại VEA từ 88,5% hiện nay còn hơn 51% thay vì mục tiêu 36% như kế hoạch trước đây. Chúng tôi lưu ý rằng việc thay đổi cổ đông kiểm soát của VEA có thể dẫn đến rủi ro về việc ngừng liên doanh với Honda, Toyota và Ford.

Mảng máy móc nông nghiệp cốt lõi đang được cải thiện. Ban lãnh đạo cho biết một số công ty con máy móc nông nghiệp của VEA bắt đầu tạo ra lợi nhuận nhỏ vào năm 2020 nhờ kiểm soát chi phí tốt hơn và tái cơ cấu hoạt động. VEA kỳ vọng mảng kinh doanh máy móc nông nghiệp tổng thể sẽ giảm lỗ hoạt động trong tương lai nhờ nỗ lực tái cơ cấu.

Ba công ty liên kết ô tô của VEA (Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam và Ford Việt Nam) đã hoàn thành việc mở rộng công suất; không có vốn đầu tư lớn trong thời gian tới. Theo ban lãnh đạo, Ford Việt Nam đã hoàn thành giai đoạn đầu của kế hoạch mở rộng quy mô từ 14.000 chiếc/năm lên 40.000 chiếc/năm mà không cần thêm vốn góp từ VEA. Tương tự, Toyota Việt Nam và Honda Việt Nam không có kế hoạch mở rộng trong tương lai gần, theo VEA.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo