VCI: Cập nhật Đại hội cổ đông năm 2022

VCI: Cập nhật Đại hội cổ đông năm 2022

Lượt xem: 331
  •  

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ năm 2022 do công ty tổ chức gần đây, dưới đây là những điểm chính rút ra từ cuộc họp:

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 thận trọng: VCI đưa ra kế hoạch kinh doanh tương đối thận trọng cho năm 2022, dựa trên mục tiêu VNIndex cuối năm là 1.550 (+3,5% so với cùng kỳ). Cụ thể, ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch doanh thu hoạt động và LNTT lần lượt là 3,2 nghìn tỷ đồng (giảm 12,6%) và 1,9 nghìn tỷ đồng (tăng 2,7% so với cùng kỳ). VCI nhấn mạnh rằng BLĐ đã tính đến việc đạt được kế hoạch năm, kể cả trong kịch bản xấu nhất và do vậy, chúng tôi cho rằng VCI hoàn toàn có thể hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Mảng môi giới và cho vay ký quỹ: VCI dự kiến sẽ chuyển hướng tập trung phát triển lĩnh vực môi giới bản lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân, nhằm bắt kịp (các) xu hướng thị trường. Chiến lược chính sẽ bao gồm sự kết hợp giữa cải thiện công nghệ và mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ để thu hút dòng vốn của NĐT cá nhân. Trong đó, ứng dụng di động thân thiện với người dùng dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 4 và công ty sẽ mở thêm chi nhánh tại nhiều thành phố khác nhau ngoài Hà Nội và TP. HCM. VCI cũng dự kiến mở rộng dư nợ cho vay ký quỹ, với ước tính đến cuối năm 2022 đạt 10 nghìn tỷ đồng, tăng từ 7,7 nghìn tỷ đồng năm 2021. Tuy nhiên, trước sự chuyển dịch chiến lược tương đối chậm của công ty trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt ở mảng NĐT cá nhân, VCI dự kiến sẽ có thể mất khoảng 0,2% thị phần môi giới HSX trong năm 2022, xuống chỉ còn 4,6%.

Mảng Ngân hàng Đầu tư (IB): VCI kỳ vọng sẽ duy trì vị thế dẫn đầu trong mảng Ngân hàng đầu tư (IB). BLĐ ước tính tổng giá trị thương vụ IB hiện tại khoảng 40 nghìn tỷ đồng, tương đương với năm 2021. Các hoạt động IPO dự kiến sẽ bùng nổ trong năm 2022, trong khi VCI kỳ vọng thị trường M&A sẽ không còn mạnh mẽ như giai đoạn 2020 - 2021. Năm 2022, chúng tôi ước tính VCI sẽ ghi nhận doanh thu IB liên quan đến thương vụ M&A Masan Meatlife với De Heus Việt Nam.

Mảng đầu tư: Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư dài hạn thận trọng. Năm 2022, công ty đặt mục tiêu bán không quá 10% danh mục đầu tư, nhằm đảm bảo chiến lược đầu tư dài hạn.

Chi trả cổ tức: Công ty dự kiến sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% cho năm tài chính 2021 (đã trả cổ tức bằng tiền mặt 12%). ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 30% cho năm tài chính 2022 và thông qua việc phát hành ESOP trong năm 2022 (2 triệu cổ phiếu) với giá 12.500 đồng/cổ phiếu.

Nguồn vốn: VCI cũng dự kiến phát hành trái phiếu bổ sung trong năm 2022 (dự kiến phát hành 5 nghìn tỷ đồng trong năm 2022, so với 1,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2021). Hiện tại, công ty không có kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành quyền mua cũng như phát hành riêng lẻ.

Công ty con mới tại Singapore: ĐHCĐ đã chính thức thông qua việc thành lập công ty con mới tại Singapore với vốn đầu tư 50 tỷ đồng (2,18 triệu USD). Công ty con mới sẽ hoạt động chủ yếu với nhiệm vụ tư vấn IPO. KQKD Q1/2022: VCI ước tính LNTT Q1/2022 đạt từ 500 tỷ đồng (+37% YoY) đến 550 tỷ đồng (+51% YoY), thấp hơn so với LNTT Q4/2021. Công ty cũng dự kiến có kết quả lợi nhuận tương đương trong Q2/2022.

Quan điểm đầu tư: Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với ngành chứng khoán, trong bối cảnh giá trị giao dịch thị trường tương đối khó lường. Việc chuyển hướng sang mảng môi giới bán lẻ chậm sẽ gây ra bất lợi đáng kể cho kết quả năm 2022 của VCI. Hơn nữa, hoạt động đầu tư sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do thị trường dự kiến sẽ biến động mạnh trong năm 2022. VCI hiện giao dịch ở mức P/E và P/B lần lượt là 11,8x và 2,7x.

Hiện tại, chúng tôi chưa đưa ra khuyến nghị đối với cổ phiếu VCI

Nguồn: SSI

×
tvi logo