VCB: Ưu đãi lãi suất cho vay tiếp tục làm giảm lợi nhuận

VCB: Ưu đãi lãi suất cho vay tiếp tục làm giảm lợi nhuận

Lượt xem: 359
  •  

 Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 7,1% xuống 101.200 đồng/CP và duy trì đánh giá PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB).

 Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu là do định giá thấp hơn theo cả phương pháp thu nhập thặng dư và phương pháp P/B mục tiêu, đến từ mức giảm tổng cộng 7,7% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cho giai đoạn 2021-2025 của chúng tôi.

 Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 xuống 9,0% so với báo cáo trước đó do (1) dự phóng thu nhập từ lãi (NII) giảm 6,1% sau mức cắt giảm 13 điểm cơ bản cho dự báo NIM 2021, chủ yếu do chương trình cắt giảm lãi suất cho vay của VCB trong nửa cuối 2021, (2) dự báo thu nhập phí thuần (NFI) (bao gồm cả ngoại hối) giảm 2,1% do tác động tiêu cực của làn sóng COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam và (3) chi phí dự phòng dự báo tăng 0,6%. Điều này được bù đắp một phần bởi chi phí từ HĐKD (OPEX) giảm 1,7%.

 Chúng tôi cắt giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2022-2025 của chúng tôi tổng cộng 7,5%, đến từ mức giảm lần lượt là 2,0% và 17,9% trong các dự báo của chúng tôi đối với NII và NFI (bao gồm giao dịch ngoại hối).

 Chúng tôi giữ nguyên giả định về đợt phát hành dự kiến 307,6 triệu cổ phiếu thông qua phát hành riêng lẻ/công khai sẽ diễn ra vào năm 2022 với giá 95.000 đồng/CP.

 ROE và ROA dự phóng năm 2021 của chúng tôi lần lượt là 20,8% và 1,53% so với mức trung bình của các công ty cùng ngành là 21,2% và 2,05%. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng VCB có định giá khá phù hợp với P/B năm 2021 là 3,4 lần.

 Rủi ro: (1) Việc huy động vốn không thành công như dự kiến; (2) rủi ro giảm tiền gửi USD, chủ yếu từ các doanh nghiệp lớn, vốn không trả lãi và được cho ít ổn định hơn CASA bán lẻ.

NFI thuần giảm 62,9% YoY trong quý 2/2021 chủ yếu là do hoàn nhập phí ứng trước đã ghi nhận trong quý 1/2021, theo VCB cho biết. Phần hoàn nhập trong quý 2/2021 không được tiết lộ; tuy nhiên, chúng tôi ước tính rằng một nửa khoản phí ứng trước đã được ghi nhận trong quý 1/2021 (tương đương khoảng 900 tỷ đồng) có thể đã được hoàn nhập. Theo giả định này, NFI thuần quý 2/2021 (không bao gồm hoàn nhập phí ứng trước) thực tế đã tăng 14,9% YoY. NFI thuần trong 6 tháng đầu năm 2021 (không bao gồm phí ứng trước) tăng 29,9% YoY lên 3,0 nghìn tỷ đồng, cao hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi nhờ vào hoạt động ngân hàng số và doanh số bancassurance. Tuy nhiên, chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng NFI thuần năm 2021 xuống 7,6% vì chúng tôi cho rằng các biện pháp giãn cách xã hội ở các tỉnh thành phía Nam kể từ tháng 6 và ở Hà Nội kể từ cuối tháng 7 sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập phí trong nửa cuối 2021 của VCB. Chúng tôi duy trì giả định của mình cho khoản phí ứng trước ghi nhận năm 2021 là 1,8 nghìn tỷ đồng.

Mặc dù có gói hỗ trợ lãi suất cho vay mới, chúng tôi kỳ vọng NIM của VCB có thể tăng 11 điểm cơ bản YoY vào năm 2021. VCB kỳ vọng hi sinh 6,1 nghìn tỷ đồng thu nhập lãi vào năm 2021 do việc triển khai các gói hỗ trợ cho khách hàng, tương đương với mức giảm 60 điểm cơ bản YoY trong lợi suất cho vay năm 2021, theo ước tính của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng thu nhập lãi từ các khoản chứng khoán nợ sẽ phần nào bù đắp cho khoản thu nhập lãi từ các khoản cho vay giảm mạnh. Do đó, chúng tôi dự báo lợi suất IEA có thể giảm 38 điểm cơ bản trong năm 2021. Theo quan điểm của chúng tôi, VCB có thể tận dụng dụng hệ số LDR thấp hiện tại để giảm thiểu tác động của việc IEA giảm bên cạnh việc giảm COF nhờ tỷ lệ CASA cao và việc NHNN cắt giảm trần lãi suất huy động vào năm 2020 để mang lại tăng trưởng NIM YoY trong năm 2021.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo