VCB: Lợi nhuận Quý 3 tăng trưởng tốt

VCB: Lợi nhuận Quý 3 tăng trưởng tốt

Lượt xem: 192
  •  

Ngân hàng VCB đã công bố kết quả kinh doanh Quý 3/2021 với LNST đạt 4.594 tỷ đồng, tăng 15,1% yoy. Thu nhập lãi thuần tăng 19,5% yoy nhưng giảm 6% qoq do tín dụng tăng chậm lại trong Quý 3 và NIM giảm nhẹ so với quý liền kề. Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 163% qoq và chi phí dự phòng thấp hơn đã giúp cho lợi nhuận vẫn tăng 16% qoq. Một số chỉ tiêu chính như sau:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh so với quý liền kề

Quý 2/2021, Vietcombank thực hiện ghi giảm khoản phí trả trước của hợp đồng banca đã ghi nhận trong Quý 1 dẫn tới lợi nhuần thuần từ hoạt động dịch vụ giảm mạnh trong Quý 2. Quý 3, Vietcombank cũng chưa thực hiện ghi khoản phí dịch vụ trả trước vì vậy VCB nhiều khả năng sẽ ghi khoảng 850 tỷ phí trả trước hợp đồng banca trong Quý 4 và giúp cho lợi nhuần thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh so với Quý 3.

Tín dụng tăng trưởng chậm lại do làn sóng Covid19 thứ 4

Do ảnh hưởng của làn sóng Covid19 lần thứ 4, GDP của Việt Nam giảm 6,17% so với cũng kỳ. Đây là mức giảm sâu nhất trong hàng chục năm trở lại đây do chính phủ thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt ở các trung tâm kinh tế và sản xuất chính của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, tín dụng của hệ thống ngân hàng tăng trưởng yếu và Vietcombank cũng không là ngoại lệ khi tín dụng chỉ tăng trưởng 1,6% qoq tương ứng với 11,6% YTD. Như vậy hạn mức tín dụng còn lại của Vietcombank không còn nhiều nhưng trước mắt ngân hàng sẽ chủ yếu cơ cấu sản phẩm và sử dụng hạn mức còn lại. Trong trường hợp nhu cầu tín dụng gia tăng, ngân hàng sẽ xin hạn cấp thêm hạn mức tín dụng. Chúng tôi tin rằng với sự hỗ trợ mạnh mẽ cho nền kinh tế trong giai đoạn vừa qua và CAR trên 10%, Vietcombank sẽ được cấp thêm hạn mức tín dụng 2-4% nếu cần thiết.

NIM thu hẹp so với quý liền kề

Vietcombank là một trong hai ngân hàng có sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho nền kinh tế thông qua các chương trình miễn giảm lãi suất và miễn giảm phí dịch vụ. Đây nỗ lực lớn của ngân hàng nhằm giúp cho các khách hàng bị ảnh hưởng có thể phục hồi cũng như phục hồi nhanh hơn sau làn sóng Covid19 thứ 4. Điều này thể hiện trách nhiệm xã hội mạnh mẽ nhưng cũng đã tác động làm giảm NIM so với quý liền kề dẫn tới ảnh hưởng tới lợi nhuận của Vietcombank.

Quý 3/2021, NIM của VCB đạt 3,01%, giảm 35 bps so với quý liền kề nhưng tăng 19 bps so với cũng kỳ. Mức giảm NIM chủ yếu đến từ lợi suất tài sản sụt giảm do Vietcombank giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng trong khi chi phí vốn không còn dư địa để giảm tương ứng. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng nhiều khả năng VCB sẽ không giảm thêm NIM đáng kể trong Quý 4 nữa.

Chất lượng tài sản sụt giảm nhưng vẫn ở mức tốt

Tốc độ lây lan nhanh chóng của làn sóng Covid19 đã làm cho chính phủ thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt ở các trung tâm kinh tế và sản xuất ở Việt Nam dẫn tới nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoặc giảm mạnh quy mô sản xuất kinh doanh làm cho nhiều người lao động bị mất việc làm hoặc giảm lương. Điều này làm gia tăng khả năng mất thanh toán nợ vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp dẫn tới nợ xấu và nợ tái cơ cấu gia tăng.

Vietcombank cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Cuối Quý 3/2021, NPL của VCB ghi nhận ở mức 1,16%, tăng 42 bps so với quý liền kề và 15 bps so với cùng kỳ. Có thể ngân hàng sẽ đẩy mạnh xóa nợ xấu trong Quý 4 để đưa NPL về mức dưới 1% như kế hoạch. Nợ nhóm 2 ghi nhận ở mức 6.278 tỷ đồng, tăng 11,5% so với quý liền kề và 51% so với cùng kỳ. Nợ tái cơ cấu của VCB tăng từ 4.100 tỷ cuối Quý 2 lên 9.000 tỷ cuối Quý 3.

Nguồn: BVSC 

×
tvi logo