VCB: Kết quả kinh doanh sơ bộ Q2/2021

VCB: Kết quả kinh doanh sơ bộ Q2/2021

Lượt xem: 192
  •  

Luận điểm đầu tư: Trước làn sóng dịch bệnh bùng phát, VCB công bố gói cho vay hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng từ Covid-19 kể từ ngày 15/7/2021. Điều này có thể khiến thu nhập lãi thuần giảm 2,1 nghìn tỷ đồng trong nửa cuối 2021. Do đó, chúng tôi điều chỉnh giảm 8% ước tính lợi nhuận trước thuế của VCB còn 26.540 tỷ đồng (+15,1% YoY). Chúng tôi cũng ước tính LNTT 2020 là 33,7 nghìn tỷ đồng (+27% YoY), giả định tăng trưởng tín dụng và huy động là 14% YoY và 10,9% YoY với NIM là 3,1%. Chúng tôi giả định VCB sẽ phát hành 6,5% cổ phần trong 2022 tại mức giá 100.000 đồng/cp. Sử dụng PB mục tiêu không đổi là 3x, giá mục tiêu 1 năm đối với VCB là 113.500 đồng/cp (từ 114.200 đồng/cp), tương ứng tiềm năng tăng giá 15,8% và khuyến nghị Khả quan.

• VCB công bố KQKD Q2/2021 với Thu nhập hoạt động và Lợi nhuận trước thuế là 12,9 nghìn tỷ đồng (+22% YoY) và 4,9 nghìn tỷ đồng (-14,3% YoY). LNTT ở mức thấp nhất trong 11 quý vừa qua.

• Trong Q1/2021, VCB ghi nhận 1,7 nghìn tỷ đồng phí bacassurance phân bổ trong năm thay vì Q4 như 2020. Trong Q2/2021, VCB đã điều chỉnh mục này. Ngân hàng ghi giảm 850 tỷ đồng, bằng một nửa khoản đã ghi nhận trong Q1/2021.

• Nếu không tính khoản này, Thu nhập hoạt động và Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động cốt lõi Q2/2021 có thể đạt tương ứng 13,7 nghìn tỷ đồng (+28,1% YoY) và 5,8 nghìn tỷ đồng (+0,5% YoY). Điều này là do mảng kinh doanh chính đạt tăng trưởng thu nhập lãi ròng 37,3% YoY, trong khi thu nhập ngoài lãi không đổi, CIR tăng lên 34,4%, cùng với chi phí dự phòng tăng mạnh 74% YoY.

• Thu nhập lãi thuần tăng 37,3% YoY do tăng trưởng tin dụng đạt 9,8% YTD (+19,3% YoY – cao hơn trung bình toàn hệ thống là +5,5% YTD) và NIM cải thiện đáng kể (+66 bps so với cùng kỳ lên 3,50%). Tăng trưởng tín dụng nhờ mảng bán lẻ (+11,9% YTD), tăng đóng góp lên 54,8% tổng tín dụng. NIM có mức cơ sở thấp trong Q2/2020 khi VCB thực hiện gói hỗ trợ tín dụng quy mô lớn. Mặc dù lợi suất tài sản giảm -28 bps so với cùng kỳ, chi phí vốn giảm mức lớn hơn -101 bps do xu hướng lãi suất huy động giảm và CASA cải thiện (+23,6% YoY).

• Tỷ lệ CASA tiếp tục cải thiện lên 33,2%, mức cao nhất VCB đạt được trong 5 năm qua. Kết quả này là đáng khích lệ và đạt được sau khi triển khai gói phí dịch vụ trong Q3/2020.

• Lãi suất huy động giảm xuống mức rất thấp, tiền gửi khách hàng tăng 1,8% YTD, nâng LDR thuần lên 86,6%.

• CIR điều chỉnh lên 34,4% so với 29% trong Q2/2020, chủ yếu do chi phí quản lý tăng +914% YoY, chiếm 34% tổng chi phí hoạt động. Mặc dù số lượng nhân viên tăng lên 21.079 người (+4,8% YoY), chi phí nhân viên chỉ tăng nhẹ 1,7% YoY, và duy trì hầu như không đổi so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí nhân viên/ thu nhập hoạt động giảm còn 16% từ mức 20% trong Q2/2020.

• Chất lượng tài sản khá: Nợ xấu giảm 11% so với quý trước sau khi VCB xóa 618 tỷ đồng nợ xấu. Chi phí dự phòng Q2/2021 tăng 74% YoY mặc dù tỷ lệ nợ xấu giảm còn 0,74% (từ 0,88% trong Q1/2021). Ngân hàng đã hạch toán 55% chi phí dự phòng theo kế hoạch cả năm và hoàn tất trích lập dự phòng cho ngành hàng không. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu là 352%, mức cao nhất trong ngành. Nợ tái cơ cấu giảm còn 3,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,4% tổng dư nợ cho vay.

Nguồn: SSI

×
tvi logo