VCB: Hạ khuyến nghị: Hỗ trợ thêm cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VCB: Hạ khuyến nghị: Hỗ trợ thêm cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lượt xem: 151
  •  

Luận điểm đầu tư

Chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu VCB từ KHẢ QUAN xuống TRUNG LẬP, do chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 12 tháng xuống 111.500 đồng/cp (từ 113.500 đồng/cp), tương ứng tiềm năng tăng giá là 14,6%. Các biện pháp giãn cách xã hội tại các tỉnh phía Nam có thể sẽ kéo dài hơn, cùng với gói cho vay ưu đãi thứ 8, do đó chúng tôi tin rằng tỷ lệ hình thành nợ xấu mới sẽ tăng nhanh và thu nhập lãi thuần sẽ chịu áp lực trên một số mặt. Do đó, chúng tôi giảm ước tính LNTT năm 2021 và 2022 lần lượt là 8,1% và 5,9% còn 24,3 nghìn tỷ đồng (+5,4% so với cùng kỳ) và 31,7 nghìn tỷ đồng (+30,6% so với cùng kỳ).

Giãm lãi suất lần thứ 8 cho các khách hàng tại các tỉnh miền Nam

VCB gần đây đã thông báo ngân hàng sẽ thực hiện đợt giảm lãi suất thứ 8 bắt đầu từ ngày 18/8 kéo dài đến cuối năm. Chương trình này áp dụng cho tất cả các khách hàng tín dụng doanh nghiệp và cá nhân tại 19 tỉnh, thành phố miền Nam đang áp dụng Chỉ thị 16 thực hiện giãn cách xã hội.

Cụ thể:

✓ Cắt giảm lãi suất lên đến 0,5% mỗi năm cho tất cả các khoản dư nợ tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

✓ Cắt giảm lãi suất lên đến 0,3% mỗi năm đối với tất cả các khoản dư nợ tại 17 tỉnh miền Nam còn lại đang áp dụng Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội.

(Gói kích cầu này sẽ không áp dụng cho các khoản cho vay kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bất động sản và các khoản vay thế chấp bằng giấy tờ có giá như thường lệ).

Những khách hàng đã được hưởng lợi từ đợt cắt giảm lãi suất lần thứ 7 bắt đầu từ ngày 15/7/2021 cũng đủ điều kiện tham gia chương trình này nếu họ đáp ứng các tiêu chí đã nêu để xác định xem một cá nhân hoặc doanh nghiệp có bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 hay không. VCB ước tính thu nhập lãi sẽ giảm khoảng 1 nghìn tỷ đồng trong năm 2021, nâng tổng số thiệt hại về thu nhập lãi lên 7,1 nghìn tỷ đồng.

Ước tính và Luận điểm đầu tư

Chúng tôi giảm 8,1% ước tính LNTT năm 2021 còn 24,3 nghìn tỷ đồng (+5,4% so với cùng kỳ) do thu nhập lãi thuần giảm 1 nghìn tỷ đồng còn 38,6 nghìn tỷ đồng và tăng trích lập dự phòng 1 nghìn tỷ đồng lên 11 nghìn tỷ đồng. Do các biện pháp giãn cách xã hội có thể sẽ kéo dài hơn tại các tỉnh miền Nam, chúng tôi cho rằng khả năng trả nợ của khách hàng sẽ suy giảm và tỷ lệ hình thành nợ xấu mới sẽ tăng nhanh. Chúng tôi giả định rằng tỷ lệ NIM sẽ giảm 7 điểm cơ bản xuống 2,81% với chi phí tín dụng tăng 11 điểm cơ bản lên 1,22%.

Trong năm 2022, chúng tôi cũng giảm 5,9% ước tính LNTT xuống còn 31,7 nghìn tỷ đồng (+30,6% so với cùng kỳ), do chúng tôi giả định chi phí tín dụng tăng 20 điểm cơ bản lên 0,98%.

Theo đó, chúng tôi hạ giá mục tiêu 12 tháng đối với cổ phiếu VCB xuống 111.500 đồng/cp (từ 113.500 đồng/cp), tương ứng tiềm năng tăng giá là 14,6%, và chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu từ KHẢ QUAN xuống TRUNG LẬP. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên ước tính lợi nhuận bình quân năm 2021-2022 và hệ số P/B mục tiêu không đổi là 3,0x. Yếu tố hỗ trợ đối với khuyến nghị của chúng tôi bao gồm: tỷ lệ nợ xấu và các khoản vay tái cơ cấu thấp hơn dự kiến, kế hoạch phát hành 6,5% vốn điều lệ được tái khởi động trong Q4/2021 sau khi dịch COVID19 ở Việt Nam được kiểm soát. Rủi ro giảm giá đối với khuyến nghị của chúng tôi là tỷ lệ nợ xấu và các khoản vay tái cơ cấu cao hơn dự kiến.

Nguồn: SSI

×
tvi logo