VCB: Dự phòng thấp thúc đẩy lợi nhuận

VCB: Dự phòng thấp thúc đẩy lợi nhuận

Lượt xem: 85
  •  

Sự kiện

VCB công bố LNST của CĐCT mẹ Q3/2021 đạt 4,6 nghìn tỷ đồng (+16% QoQ/ +15% YoY). Kết quả tăng so với quý trước chủ yếu do thu nhập phí và khoản lãi từ kinh doanh ngoại hối cao hơn, trong khi chi phí dự phòng giảm. Thu nhập lãi ròng tăng mạnh (+20% YoY) hỗ trợ lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm ngoái. LNST của CĐCT mẹ 9T2021 đạt 15,5 nghìn tỷ đồng (+21% YoY).

Tiêu điểm

Dư nợ cho vay khách hàng tăng +11,5% YTD (so với hạn mức cả năm là 12,5%), đạt 936 nghìn tỷ đồng, và tiền gửi tăng +7,4% YTD, đạt 1.108 nghìn tỷ đồng tính đến cuối Q3/2021. Thu nhập lãi ròng Q3/2021 đạt 10,4 nghìn tỷ đồng (-6% QoQ/ +20% YoY).

Thu nhập lãi ròng 9T2021 đạt 31,6 nghìn tỷ đồng (+22% YoY). Thu nhập phí ròng Q3/2021 là 1,1 nghìn tỷ đồng (+163% QoQ/ -10% YoY), đây chính là động lực chính giúp lợi nhuận tăng trưởng so với quý trước.

Thu nhập phí ròng 9T2021 là 5,0 nghìn tỷ đồng (+41% YoY)

Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và giao dịch vàng là 1,2 nghìn tỷ đồng trong Q3/2021 (+19% QoQ / +13% YoY). Kết quả 9T2021 đạt 3,2 nghìn tỷ đồng (+8% YoY).

Chi phí hoạt động là 5,0 nghìn tỷ đồng trong Q3/2021 (+6% QoQ/ +9% YoY). Chi phí hoạt động 9T2021 là 14,5 nghìn tỷ đồng (+15% YoY). CIR 9T2021 là 35% (-1ppt YoY).

Dự phòng Q3/2021 đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (-22% QoQ/ nhưng +24% YoY). Tổng dự phòng trong 9T2021 đạt 8,0 nghìn tỷ đồng (+33% YoY). Thu nhập khác ròng (phần lớn là xử lý nợ xấu) đạt 452 tỷ đồng (+26% QoQ/ -16% YoY).

Thu nhập khác ròng trong 9T2021 đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (-2% YoY).

Nợ xấu đang gia tăng. Tỷ lệ nợ xấu Q3/2021 đạt 1,16% (+42bps QoQ / +15bps YoY). Nợ xấu hợp nhất là 10,9 nghìn tỷ đồng (+59% QoQ/ +38% YoY). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) là 243% (-109ppt QoQ/ nhưng +28ppt YoY), VCB vẫn là ngân hàng có tỷ lệ LLR cao nhất ngành.

Tiền gửi CASA đạt 381 nghìn tỷ đồng (+9% QoQ/ +27% YoY). Tỷ lệ CASA đạt 34,3% tính đến hết Q3/2021 (+1ppt QoQ/ +4ppt YoY).

Quan điểm

Tương tự như MBB, VCB ghi nhận lợi nhuận Q3/2021 tăng so với quý trước chủ yếu là do chi phí dự phòng thấp hơn. Điều này là không có gì đáng ngạc nhiên đối với chúng tôi, vì như chúng tôi đã đề cập trước đó thì với tỷ lệ LLR cao của VCB cho phép ngân hàng có thể linh hoạt trong việc giảm dự phòng và từ đó thúc đẩy lợi nhuận.

Chất lượng tài sản có dấu hiệu suy giảm. Cụ thể, nợ nhóm 2 đã tăng +44% YTD, nợ xấu nhóm 3 tăng +149% YTD và nợ xấu nhóm 4 tăng vọt lên 1.298% YTD. Tuy nhiên, tỷ lệ LLR cao của VCB cho thấy chính sách thận trọng của ngân hàng trong việc quản lý rủi ro tín dụng.

Duy trì khuyến nghị MUA. Cổ phiếu đang giao dịch tương ứng với P/B 2021E là 3,2x, so với trung vị ngành là 1,9x. Chúng tôi tiếp tục xem VCB là ngân hàng có chất lượng tốt nhất tại Việt Nam và chúng tôi tin rằng VCB xứng đáng với mức định giá cao hơn trung bình ngành.

Nguồn: FSC

×
tvi logo