VCB: Cập nhật nhanh kết quả kinh doanh Q1/2021

VCB: Cập nhật nhanh kết quả kinh doanh Q1/2021

Lượt xem: 154
  •  

Tóm tắt quan điểm đầu tư:

Chúng tôi điều chỉnh tăng +0.6% ước tính LNTT năm 2021 đối với VCB lên 29,5 nghìn tỷ đồng (+28% so với cùng kỳ). Chúng tôi cũng ước tính LNTT năm 2022 đạt 36,1 nghìn tỷ đồng (+22,7% so với cùng kỳ), với giả định tăng trưởng tín dụng và tiền gửi lần lượt là 15,8% và 13,9% so với cùng kỳ, NIM ở mức 3,16%. Chúng tôi giả định rằng VCB sẽ phát hành 6,5% vốn điều lệ trước tăng vốn trong năm 2022 với giá 100.000 đồng/cổ phiếu.

Chúng tôi chuyển cơ sở định giá đến tháng 6/2022 và nâng giá mục tiêu 1 năm của cổ phiếu VCB lên 114.200 đồng (từ 108.600 đồng), sử dụng hệ số P/B mục tiêu không đổi là 3x. Với tiềm năng tăng giá là 15,2%, chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu VCB.

• Kết quả kinh doanh Q1/2021 của VCB với TOI và LNTT lần lượt đạt 15,7 nghìn tỷ đồng (+27,7% so với cùng kỳ) và 8,6 nghìn tỷ đồng (+65,3% so với cùng kỳ). Mức tăng trưởng LNTT này cao nhất trong số ngân hàng mà chúng tôi nghiên cứu.

• Khác với năm ngoái, VCB ghi nhận 1,7 nghìn tỷ đồng phí trả trước liên quan đến hợp đồng bảo hiểm độc quyền được phân bổ cho năm 2021 ngay trong Q1/2021, thay vì ghi nhận vào quý 4 như 2020. Nếu không tính đến khoản phí này, TOI và LNTT Q1/2021 lần lượt đạt 14 nghìn tỷ đồng (+14,1% so với cùng kỳ) và 7 nghìn tỷ đồng (+33,3% so với cùng kỳ).

• Kết quả hoạt động kinh doanh cốt lõi ghi nhận mức tăng +11,6% so với cùng kỳ đối với thu nhập phí ròng (NII), mức tăng trưởng +20,7% so với cùng kỳ đối với thu nhập ngoài lãi và hệ số CIR giảm xuống 34,1%, mặc dù trích lập dự phòng tăng +5,7% so với cùng kỳ.

• NII tăng +11,6% YoY nhờ tăng trưởng tín dụng +3,7% so với đầu năm (hay +14,9% so với cùng kỳ), cao hơn mức trung bình ngành là +2,9% so với cùng kỳ và NIM cải thiện nhẹ (+2 bps so với cùng kỳ lên 3,16%) . Mặc dù lợi suất tài sản giảm -89 bps so với cùng kỳ, nhưng chi phí vốn đã giảm nhiều hơn ở mức -95 bps so với cùng kỳ do xu hướng giảm của lãi suất huy động và số dư CASA được cải thiện (+22,6% so với cùng kỳ). Tỷ lệ CASA đi ngang so với đầu năm ở mức 32,8%, đây là mức cao nhất mà VCB đạt được trong bốn năm qua nhờ việc áp dụng gói phí thanh toán trong thời gian gần đây và đây là mức cao thứ ba trong ngành.

• Hệ số CIR điều chỉnh giảm xuống 34,1% so với 40% trong Q1/2020. Mặc dù số lượng nhân viên tăng lên 1.360 nhân viên, tương đương +7% so với cùng kỳ, nhưng chi phí nhân viên hầu như đi ngang so với cùng kỳ. Chi phí nhân viên trên TOI giảm xuống 15,5% từ mức 17,5% trong năm 2020. Chi phí quản lý (chiếm 38% tổng chi phí hoạt động) giảm 10,6% so với cùng kỳ.

• Chi phí dự phòng tăng +5,7% so với cùng kỳ do tỷ lệ nợ xấu tăng lên 0,88% từ 0,62% năm 2020. Tỷ lệ trích lập dự phòng bao nợ xấu cũng giảm xuống 279% từ mức 368% trong năm 2020.

Nguồn: SSI

×
tvi logo