VCB: Cập nhật kết quả kinh doanh Quý 1/2020

VCB: Cập nhật kết quả kinh doanh Quý 1/2020

Lượt xem: 302
  •  

VCB đã công bố kết quả kinh doanh Q1/2020 với tổng thu nhập hoạt động đạt 12,29 nghìn tỷ đồng (+4,4% YoY) và lợi nhuận trước thuế đạt 5,22 nghìn tỷ đồng (-11,1% YoY). Kết quả này là do thu nhập từ phí và lãi của ngân hàng bị ảnh hưởng bởi các chương trình hỗ trợ khách hàng bị tác động bởi dịch Covid-19. Trong khi đó, thu nhập từ kinh doanh ngoại hối tăng (+19,3% YoY) khi đồng USD tăng mạnh, cũng như chi phí dự phòng tín dụng tăng (+43% YoY) phù hợp với cách thức quản trị thận trọng của VCB.
 


Tài sản sinh lời giảm do phân khúc liên ngân hàng

VCB giảm quy mô kinh doanh trong quý, với tổng tài sản giảm -6,4% YTD. Trong đó, tài sản sinh lãi giảm -4,6% YTD, chủ yếu do tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác giảm -25,3% YTD (79,34 nghìn tỷ đồng). Điều này diễn ra cùng lúc với việc tiền gửi của Bộ Tài chính tại VCB giảm -68% YTD, hay 60,6 nghìn tỷ đồng do giải ngân đầu tư công tăng trong quý.
Tăng trưởng tín dụng cao hơn so với toàn hệ thống với +2,8% YTD (tăng trưởng toàn hệ thống là +1,3% YTD), nhưng vẫn ở mức thấp nhất 5 năm.

Dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến thu nhập

Tăng trưởng thu nhập lãi và thu nhập từ phí chậm lại

Thu nhập lãi ròng tăng khiêm tốn 6,3% YoY với NIM giảm 12 bps YoY còn 3,14%. Từ giữa tháng Hai, VCB đã triển khai giảm lãi suất cho vay từ 0,5%-1,5% đối với các khách hàng hiện tại chịu ảnh hưởng xấu từ dịch bệnh. Tính đến cuối Q1/2020, quy mô dư nợ gói hỗ trợ đạt 112,7 nghìn tỷ đồng (14,8% tổng tín dụng), và VCB là ngân hàng có gói hỗ trợ lớn nhất về giá trị và tỷ trọng tổng tín dụng.

Trong quý, VCB đã giải ngân 41,2 nghìn tỷ đồng cho vay mới, chiếm 5,4% tổng tín dụng với lãi suất thấp hơn 2-2,5% so với trước đây. Chúng tôi ước tính hai chương trình này làm giảm 200-250 tỷ đồng thu nhập lãi tiềm năng cho ngân hàng.

Thông tư 01 quy định lãi suất đối với các khoản vay tái cấu trúc không được ghi nhận vào thu nhập lãi và mà thực hiện theo dõi ngoại bảng. Ngân hàng cũng cho biết đã tái cấu trúc 8,2 nghìn tỷ đồng nợ vay,tương đương 1,1% tổng tín dụng. Do đó, chúng tôi ước tính khoảng 180-200 tỷ đồng thu nhập lãi sẽ không được ghi nhận vào bảng cân đối kế toán.

Tăng trưởng thu nhập từ phí chậm lại chỉ đạt +5,4% YoY, thấp hơn nhiều so với tăng trưởng hai chữ số 26,6% YoY trong năm 2019. Điều này là do tổng số lượng giao dịch giảm cũng như việc giảm phí để hỗ trợ khách hàng. Thu nhập từ nợ xấu đã xóa cũng giảm -16,3% YoY do giãn cách xã hội và suy thoái kinh tế toàn cầu. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lỗ 54,4 tỷ đồng chủ yếu từ công ty chứng khoán VCBS.

Chi phí dự phòng tăng do nợ Nhóm 2

Mặc dù nợ xấu chỉ tăng 6,7% YTD, nợ xấu nhóm 2 (nợ cần chú ý) hầu như tăng gấp đôi so với đầu năm, dẫn đến nợ quá hạn tăng 34,5% YoY. Tỷ lệ nợ quá hạn tăng 25 bps YTD lên 1,49%.

Cùng với 8,2 nghìn tỷ đồng nợ tái cấu trúc, nợ xấu nhóm 2 cũng tạo rủi ro tín dụng trong tương lai khi bị giảm xếp hạng. VCB đã ghi nhận 2,15 nghìn tỷ đồng chi phí dự phòng trong quý (+42,9% YoY, nâng tỷ lệ dự phòng bao tín dụng (LLC) lên 235% từ mức 180% trong năm 2019. Tỷ lệ dự phòng so với nợ quá hạn là 129,3%.

Quan điểm đầu tư.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, VCB được kỳ vọng dành khoảng 30- 40% lợi nhuận năm 2019 để hỗ trợ nền kinh tế thông qua giảm lãi suất cho vay và giảm phí. Với các gói tín dụng ưu đãi lớn như ngân hàng đã công bố gần đây, chúng tôi ước tính thu nhập của VCB sẽ tiếp tục giảm trong quý 2 và quý 3 năm nay. Đối với cả năm 2020, chúng tôi đang điều chỉnh lại ước tính lợi nhuận trước thuế cho VCB để phản ánh toàn diện hơn tác động của Covid-19. Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết hơn trong báo cáo đầy đủ sau khi cuộc họp các nhà phân tích diễn ra. Hiện tại, chúng tôi khuyến nghị Phù hợp Thị trường đối với cổ phiếu này.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo