VCB: Cập nhật Đại hội Cổ đông

VCB: Cập nhật Đại hội Cổ đông

Lượt xem: 191
  •  

Quan điểm đầu tư: Từ năm 2018, VCB đã theo đuổi chiến lược tăng trưởng cao, được hỗ trợ bởi đợt tăng vốn vào năm 2019. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, dư nợ tín dụng đối với VCB có thể vượt BID và CTG trong 3-5 năm tới. Đáng lưu ý là, tăng trưởng tín dụng cao đồng thời với duy trì chất lượng tài sản cao mặc dù quản lý rủi ro chặt chẽ - đây là một thành tựu đáng kể trong thời kỳ rất khó khăn.

Chúng tôi duy trì ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 29,3 nghìn tỷ đồng (+27,3% so với cùng kỳ) và khuyến nghị KHẢ QUAN, với giá mục tiêu 1 năm là 108.600 đồng/cổ phiếu.

Vietcombank gần đây đã tổ chức ĐHCĐ năm 2021, dưới đây là một số điểm chính rút ra từ cuộc họp:

• Kết quả kinh doanh năm 2020: VCB đạt 23 nghìn tỷ đồng, giảm -0,3% so với cùng kỳ trong năm 2020. Chi tiết trong báo cáo tại đây.

Năm 2020 kết thúc giai đoạn đầu tiên về chiến lược cho vay bán lẻ của ngân hàng. Cho vay bán lẻ hiện chiếm 54% tổng dư nợ, với tỷ lệ nợ xấu bán lẻ dưới 0,2%. Hầu hết các khoản vay bán lẻ đều được thế chấp.

Các khoản cho vay mua nhà khoảng 230 nghìn tỷ đồng, tương đương ~ 23,5% tổng dư nợ. Các khoản vay có quy mô nhỏ, tỷ lệ nợ xấu thấp và giá trị tài sản thế chấp cao.

Cho vay lĩnh vực bất động sản lên tới 33 nghìn tỷ đồng, tương đương ~ 3,9% tổng dư nợ cho vay. Tất cả các khoản vay đều được thế chấp và có chất lượng tốt.

Đến cuối năm 2020, các khoản cho vay tái cơ cấu là 3,1 nghìn tỷ đồng, tương đương ~ 0,4% tổng dư nợ. Tổng dư nợ của các khách hàng được tái cơ cấu là 23 nghìn tỷ đồng, tương đương ~ 2,7% tổng dư nợ. Khoản lãi phải thu của các khoản vay này lên tới 913 tỷ đồng. VCB cho rằng 100% các khoản vay tái cơ cấu này sẽ được thanh toán theo thời gian tái cơ cấu.

• Kế hoạch kinh doanh năm 2021

VCB đặt kế hoạch năm 2021 như sau:

✓ Tăng trưởng tổng tài sản: +5% so với cùng kỳ

✓ Tăng trưởng tiền gửi của khách hàng (bao gồm giấy tờ có giá): +7% so với cùng kỳ

✓ Tăng trưởng tín dụng: +10,5% so với cùng kỳ

✓ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: +11% so với cùng kỳ

✓ Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ: 25 nghìn tỷ đồng, ở mức 11% so với cùng kỳ

✓ Tỷ lệ nợ xấu: <1%

✓ Cổ tức tiền mặt (trên mệnh giá): 8%

Mức trần tăng trưởng tín dụng hiện tại cho năm 2021 là 10,5% so với cùng kỳ, cao hơn mức trần được cấp cho các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước khác (chỉ từ 6,5% -7,0% so với cùng kỳ). Nếu ngân hàng trung ương cho phép, VCB có thể nâng tăng trưởng tín dụng lên tới 14% so với cùng kỳ. VCB sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng cao, đồng thời duy trì quản lý rủi ro chặt chẽ, tập trung vào lĩnh vực bán lẻ, doanh nghiệp FDI cũng như khu công nghiệp.

Bancassurance dự kiến sẽ mang lại cho VCB khoảng 2,8 nghìn tỷ đồng phí, bao gồm 1,7 nghìn tỷ đồng thu nhập phí trả trước, cộng với 1,1 tỷ đồng hoa hồng bán bảo hiểm.

VCB dự kiến lãi kinh doanh ngoại hối sẽ tăng trên 10% so với cùng kỳ trong năm 2021. Trong khi đó, thu từ nợ xấu đã xóa dự kiến là 3,5 nghìn tỷ đồng, tăng + 44,5% so với cùng kỳ.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 khá khiêm tốn, do VCB đặt kế hoạch trích lập dự phòng hoàn toàn cho tất cả các khoản vay tái cơ cấu theo Thông tư 03/2021. Điều này sẽ được thực hiện giống như cách ngân hàng trở thành ngân hàng đầu tiên xử lý toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2016. Tuy nhiên, nhiều khả năng ngân hàng sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận trong năm nay.

Trong tương lai, VCB đặt kế hoạch đạt 2 tỷ USD lợi nhuận vào năm 2025, gấp đôi so với năm 2020, trong đó ngân hàng bán lẻ sẽ tạo ra 50%

• Phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2020: Sau khi phân bổ vào các quỹ theo luật định, phần còn lại của lợi nhuận năm 2020 (13 nghìn tỷ đồng) sẽ chi trả cổ tức (theo phê duyệt của NHNN). Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau.

• Tăng vốn

• Bước 1: Cổ đông hiện hữu sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 27,6% cho năm 2019 (cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 đã trả là 8%). Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được trả vào năm 2021.

• Bước 2: VCB sẽ phát hành 6,5% cổ phần trước tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ. Mizuho có thể mua để duy trì tỷ lệ sở hữu 15% và mua thêm 5% trong trường hợp muốn tăng tỷ lệ sở hữu lên 20% - mức tối đa được pháp luật cho phép. Các cổ phiếu được giới hạn chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm. Giá chào bán: Không thấp hơn định giá của bên thứ ba và không thấp hơn giá giao dịch trung bình 10 ngày trước khi có thông báo mua của nhà đầu tư. Thời gian dự kiến: Năm 2021 - 2022.

• Quỹ khen thưởng phúc lợi: trích 2,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 12,9% lợi nhuận sau thuế năm 2020. ROAE năm 2020 là 17,9%, sát với ước tính của chúng tôi.

• Cập nhật KQKD Q1/2021: Lợi nhuận trước thuế Q1/2021 trên 8 nghìn tỷ đồng, tăng +54% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng đạt 3,7% so với đầu năm, cao hơn mức trung bình của ngành là 2,9% so với đầu năm và mức tăng trưởng Q1/2020 là +2,8% so với đầu năm. Nếu tính theo tỷ lệ tuyệt đối, tăng trưởng tín dụng của VCB đạt mức cao nhất trong ngành. Về mảng bancassurance, VCB đạt 390 tỷ đồng thu nhập phí, đứng thứ 8 trong toàn ngành, so với vị trí thứ 13 trong năm 2020. Lãi kinh doanh ngoại hối tăng hơn 10% so với cùng kỳ trong khi thu từ nợ xấu đã xóa vượt kế hoạch.

Nguồn: SSI

×
tvi logo