TPB: Triển vọng tăng trưởng vẫn khả quan với nền tảng số mạnh

TPB: Triển vọng tăng trưởng vẫn khả quan với nền tảng số mạnh

Lượt xem: 129
  •  

DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH VÀ CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN TỐT

 Hoạt động cho vay chịu ảnh hưởng tiêu cực từ Covid-19. Hoạt động cho vay của TPB hầu như không tăng dưới tác động của dịch bệnh trong quý 3 khi chỉ đạt 133 nghìn tỷ đồng, tăng 10.8%ytd. Huy động vốn ghi nhận tăng trưởng khả quan hơn ở mức 24.8%ytd do ngân hàng đẩy mạnh huy động từ tiền gửi liên ngân hàng

 Tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh nhờ tăng cường xử lý nợ. Tỷ lệ nợ xấu cuối quý 3.2021 của TPB giảm 9,3%so với quý trước xuống 1.378 tỷ, chỉ chiếm 1,04% tổng dư nợ. Dư nợ tái cơ cấu cuối Q3 là khoảng 10 nghìn tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu vào cuối Q3 dù thấp hơn khá nhiều so với mức đỉnh 144.8% trong Q2 những vẫn ở mức khá, đạt khoảng 115.4%

 Lợi suất tài sản giảm sâu trong Q3 gây áp lực nên biên lãi thuần. Biên lãi thuần của ngân hàng vẫn có sự cải thiện so với cùng kỳ khi tăng khoảng 19bps yoy, đạt 4.09% nhờ chi phí vốn ghi nhận mức giảm nhanh hơn khoảng 93bps yoy trong khi lợi suất tài sản có mức giảm thấp hơn, chỉ khoảng 64bps yoy.

 Thu ngoài lãi bù đắp sự sụt giảm trong thu lãi thuần. Tổng thu nhập hoạt động trong Q3 đạt 3,674 tỷ đồng, vẫn tăng 65.8%yoy và 6.96%qoq dù thu nhập lãi thuần giảm 7.2%qoq nhưng khoảng thu ngoài lãi 913 tỷ đồng đến tỳ chứng khoán đầu tư đã bù đắp khoản sụt giảm này. Thu từ bảo hiểm vẫn khả quan so với cùng kỳ.

 Sử dụng phương pháp so sánh P/B, chúng tôi xác định mức giá hợp lý của cổ phiếu TPB là 42.600 VNĐ/CP, cao hơn 17.3% so với giá đóng cửa tại ngày 22/12/2021.

 Khuyến nghị: KHẢ QUAN

I. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

1. Hoạt động cho vay chịu ảnh hưởng tiêu cực từ Covid-19.

Hoạt động cho vay của TPB hầu như không tăng dưới tác động của dịch bệnh trong quý 3 khi chỉ đạt 133 nghìn tỷ đồng, tăng 10.8% so với đầu năm trong khi tăng trưởng cho vay cuối quý 2 đã là 10.2%. Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của ngân hàng tăng khoảng 29.7%ytd là động lực giúp tăng trưởng tín dụng hợp nhất đạt 11.6%. Mức tăng trưởng này vẫn được đánh giá là khả quan nếu so với con số của cả ngành là chỉ khoảng 7.72% sau 9 tháng. TPB được nâng hạn mức tín dụng lên mức 17.4% cho cả năm 2021, với mức tăng trưởng sau 9T là khoảng 11.6% thì ngân hàng vẫn có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng ngay trong Quý 4 khi doanh nghiệp được phép quay trở lại sản xuất.

Huy động vốn ghi nhận tăng trưởng khả quan hơn ở mức 24.8%ytd do ngân hàng đẩy mạnh huy động từ tiền gửi liên ngân hàng nhằm tận dụng lãi suất liên ngân hàng đang chạm đáy, tăng khoảng 63.8% so với đầu năm. Trong khi đó tiền gửi khách hàng tăng khoảng 13.5%, đạt 131.5 nghìn tỷ đồng. Trong kỳ ngân hàng cũng đã huy động khoảng 4.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu.

Việc nâng cao tỷ lệ CASA nhằm giảm chi phí vốn và cải thiện NIM là một trong những hoạt động được chú trọng của TPB trong năm 2021. Ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CASA tăng trưởng vượt trội lên mức 21.5% vào cuối Q3 nhờ tiền gửi không kỳ hạn tăng 25.6% so với đầu năm, đạt 27 nghìn tỷ đồng. Tăng trưởng tiền gửi chủ yếu đến từ khách hàng cá nhân và SME cho thấy ngân hàng đang đi đúng lộ trình đã đề ra trong kì ĐHCĐ là tập trung vào 2 phân khúc này. CASA tăng cũng sẽ góp phần cải thiện chi phí vốn của ngân hàng trong thời gian tới.

2. Tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh nhờ tăng cường xử lý nợ.

Tỷ lệ nợ xấu cuối quý 3.2021 của TPB giảm 9,3%so với quý trước xuống 1.378 tỷ, chỉ chiếm 1,04% tổng dư nợ. Đáng chú ý, dư nợ nhóm 2 tăng mạnh 75,6%qoq lên 3.403 tỷ đồng, tương đương 2,56% dư nợ điều này hoàn toàn phù hợp với xu hướng toàn ngành khi các ngân hàng thể hiện quan điểm thận trọng hơn đối với các khoản vay bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc tỷ lệ nợ xấu cho cả năm 2021 sẽ có khả năng tăng mạnh.

Để đạt được tỷ lệ nợ xấu thấp như vậy trong Q3 thì ngân hàng đã tích cực xử lý nợ xấu bằng cách tăng khoản xử lý nợ trên nợ xấu tính từ 1,08% trong nửa đầu năm 2021 lên 2,67% trong 9 tháng năm 2021. TPB đã xử lý khoảng 2.7 nghìn tỷ đồng nợ xấu để đảm bảo chất lượng tài sản đồng thời cũng tạo cơ hội cho ngân hàng ghi nhận thu nhập từ hoàn nhập khi nền kinh tế phục hồi.

Dư nợ tái cơ cấu tính đến cuối Q3 là khoảng 10 nghìn tỷ đồng chiếm tới 7.5% dư nợ - đây là mức tương đối lớn nếu so với các ngân hàng khác có cùng quy mô. Do đó, ngân hàng sẽ phải trích lập từ 500 – 700 tỷ đồng chi phí dự phòng trong Q4 để đảm bảo mức quy định 30% của Thông tư 03.

Theo đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu vào cuối Q3 dù thấp hơn khá nhiều so với mức đỉnh 144.8% trong Q2 những vẫn ở mức khá, đạt khoảng 115.4%. 3. Lợi suất tài sản giảm sâu trong Q3 gây áp lực nên biên lãi thuần.

Biên lãi thuần của ngân hàng vẫn có sự cải thiện so với cùng kỳ khi tăng khoảng 19bps yoy, đạt 4.09% nhờ chi phí vốn ghi nhận mức giảm nhanh hơn khoảng 93bps yoy trong khi lợi suất tài sản có mức giảm thấp hơn, chỉ khoảng 64bps yoy

Nguồn: TVSI 

×
tvi logo