TPB: Tín dụng và bảo hiểm tăng mạnh giúp cải thiện lợi nhuận

TPB: Tín dụng và bảo hiểm tăng mạnh giúp cải thiện lợi nhuận

Lượt xem: 236
  •  

Tóm tắt quan điểm đầu tư:

TPB đã công bố KQKD Q1/2021 tăng mạnh, với tổng thu nhập hoạt động (TOI) và LNTT lần lượt đạt 2,8 nghìn tỷ đồng (+15,2% so với cùng kỳ) và 1,4 nghìn tỷ đồng (+40,9% so với cùng kỳ). LNTT hoàn thành 24,5% kế hoạch năm 2021 (5,8 nghìn tỷ đồng). Nếu loại trừ khoản thu nhập bất thường 400 tỷ đồng được ghi nhận trong Q1/2020, TOI và LNTT Q1/2021 từ hoạt động kinh doanh chính của Ngân hàng lần lượt tăng +37,9% và +133% so với cùng kỳ. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh của thu nhập phí ròng (NII) (+31% so với cùng kỳ), thu nhập ngoài lãi (+77% so với cùng kỳ) và hệ số CIR giảm mạnh -10 bps xuống chỉ còn 35,2%, thấp hơn mức trung bình của các ngân hàng tư nhân trong nước.

Ngân hàng đã đạt kết quả lợi nhuận tốt trong vài năm qua, được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng mạnh, NIM cải thiện và hệ số CIR thấp hơn nhờ số hóa. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 đầy tham vọng nhưng khả thi, được củng cố bởi kết quả kinh doanh Q1/2021 và môi trường lãi suất thấp kéo dài làm giảm chi phí vốn tổng thể. Tuy nhiên, việc tăng vốn (tương đương 9,3% vốn điều lệ trước tăng vốn của Ngân hàng) có thể gây ra ảnh hưởng pha loãng nhỏ.

Chúng tôi nâng dự báo LNTT +6% cho năm 2021 lên 5,8 nghìn tỷ đồng (+32% so với cùng kỳ). LNTT năm 2022 ước đạt 7,1 nghìn tỷ đồng (+21,9% so với cùng kỳ). Chúng tôi chuyển cơ sở định giá đến tháng 6/2022 và nâng giá mục tiêu 1 năm của TPB lên 37.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tiềm năng tăng giá là 17,7%. Chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu TPB.

Diễn biến chính trong Q1/2021

Tăng trưởng tín dụng được thúc đẩy bởi cho vay doanh nghiệp lớn: Tăng trưởng tín dụng tăng +4,3% so với đầu năm hoặc +24,3% so với cùng kỳ, cao hơn mức trung bình của ngành là +2,9% so với đầu năm. Trong quý, tín dụng tiếp tục mô hình tăng trưởng như trong năm 2020, được thúc đẩy bởi cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn (+6,8% so với đầu năm) và đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp (+11,5% so với đầu năm). Sau 5 quý tăng trưởng mạnh, cho vay doanh nghiệp lớn chiếm tỷ trọng 26,3% tổng tín dụng, tăng đáng kể so với mức 13,7% trong năm 2019.

Số dư trái phiếu doanh nghiệp tăng 1,3 nghìn tỷ đồng, bao gồm một số khoản đầu tư vào trái phiếu do Hưng Thịnh Land, CTCP Đầu tư và Thương mại Gia Khang phát hành, ... Lợi suất trái phiếu dao động từ 10,5% đến 11%/năm trong năm đầu tiên.

Trong khi đó, các khoản cho vay cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định, lần lượt tăng +3% và +2,7% so với đầu năm. Cho vay mua nhà (+7,6% so với đầu năm) là mảng thúc đẩy cho vay cá nhân, trong khi tổng dư nợ cho vay mua ô tô giảm -1,2% so với đầu năm xuống 26,5 nghìn tỷ đồng ở cả doanh nghiệp SME và cá nhân.

NIM tiếp tục cải thiện +25 bps so với cùng kỳ, mặc dù lợi suất tài sản giảm -48 bps so với cùng kỳ. NIM tăng lên là kết quả của một số yếu tố kết hợp như sau:

• Lãi suất huy động giảm -100 bps so với cùng kỳ cho kỳ hạn 12 tháng và -210 bps so với cùng kỳ cho kỳ hạn 13 tháng.

• Tiền gửi của khách hàng (bao gồm phát hành giấy tờ có giá) tăng nhẹ +0,8% so với đầu năm, thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng. Trong số đó, vốn huy động dài hạn (có chi phí cao hơn) giảm -22% so với đầu năm. Do đó, mặc dù số dư CASA giảm -3,3% so với đầu năm, chi phí huy động vốn đã giảm -71 bps so với cùng kỳ, giúp Ngân hàng nới rộng NIM.

Nhờ đó, thu nhập thuần từ lãi (NII) tăng +31% so với cùng kỳ.

Trong Q1/2020, TPB ghi nhận khoảng 400 tỷ đồng thu nhập phí bảo hiểm trả trước. Nếu loại trừ khoản mục này, thu nhập ngoài lãi (Non-II) tăng mạnh +77% so với cùng kỳ lên 535 tỷ đồng, chiếm 19% TOI. Thu nhập từ phí ròng là khoản mục tăng trưởng mạnh (+80% so với cùng kỳ), và Non-II cũng được tăng cường nhờ tăng trưởng thu nhập từ kinh doanh & đầu tư chứng khoán và ngoại hối (+11,9% so với cùng kỳ). Thu nhập từ bán bảo hiểm, đúng như dự báo của chúng tôi, là động lực tăng trưởng chính, đạt 191 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ. Thu nhập từ phí trả trước khoản vay cũng tăng mạnh, là một yếu tố đóng góp chính vào tăng trưởng thu nhập phí khác (+59% so với cùng kỳ).

Hệ số CIR cải thiện đáng kể so với Q1/2020, tương tự như các ngân hàng khác. Hệ số CIR giảm -10 bps xuống chỉ còn 35,2%, thấp hơn so với mức trung bình của các ngân hàng tư nhân trong nước là 37,1%.

Cụ thể, chi phí hoạt động giảm -10,1% do chi phí nhân viên giảm -14,3% so với cùng kỳ và chi phí quản lý giảm -18,7% so với cùng kỳ. Việc cắt giảm chi phí quản lý là hợp lý, vì các hoạt động quảng cáo, du lịch, hội nghị...bị hạn chế do dịch Covid-19, chưa kể đến việc áp dụng rộng rãi số hóa trên toàn ngân hàng để hợp lý hóa hoạt động của ngân hàng.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy việc giảm chi phí nhân sự là không hợp lý vì số lượng nhân viên của TPB tăng 775 nhân viên so với Q1/2020, hay +11,6% so với cùng kỳ trong Q1/2021. Ngân hàng giải thích rằng một phần tiền lương kinh doanh dựa trên KPI không được ghi nhận trong Q1/2021 như thông thường, do đó khoản mục này có thể tăng lên trong Q2/2021.

Chất lượng tài sản ổn định làm giảm chi phí tín dụng: Chi phí tín dụng giảm -80 bps so với quý trước xuống mức 1,27%, đây là mức thấp nhất trong 8 quý qua. Tỷ lệ nợ xấu mới hình thành ở mức 1,24% và Ngân hàng đã đẩy nhanh việc xử lý 310 tỷ đồng nợ xấu - tăng +209% so với cùng kỳ.

Do đó, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu vẫn ở mức ổn định so với đầu năm, lần lượt ở mức 1,18% và 134,5%. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu cao thứ 4 trong số các ngân hàng chúng tôi nghiên cứu, sau VCB, TCB và MBB. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại về việc gia tăng các khoản nợ Nhóm 2, tỷ lệ tăng 39 bps so với đầu năm lên 1,75% và cao hơn so với mức trung bình ngành trong nước là 1,13% trong Q1/2021.

Tổng dư nợ tái cấu trúc lại là 1,2 tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng dư nợ, giảm so với mức đỉnh 6 nghìn tỷ đồng trong năm 2020. Ngân hàng ước tính tổng cộng 430 tỷ đồng sẽ cần được trích lập dự phòng cho các khoản vay tái cấu trúc trong giai đoạn 2021-2023 theo Thông tư 03. Năm 2021, số tiền cần trích dự phòng sẽ chỉ ở mức 140 tỷ đồng, nhưng Ngân hàng đã lập kế hoạch trích lập dự phòng ở mức cao hơn để cải thiện tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu.

Ước tính và định giá

Chúng tôi nâng ước tính LNTT năm 2021 +6% lên 5,8 nghìn tỷ đồng (+32% so với cùng kỳ), chủ yếu do dự báo NIM tăng +28 bps lên 4,64%. Môi trường lãi suất thấp kéo dài lâu hơn so với dự báo ban đầu của chúng tôi, điều này có thể sẽ khiến chi phí vốn thấp hơn trong tương lai gần.

Chúng tôi cũng ước tính LNTT năm 2022 đạt 7,1 nghìn tỷ đồng (+21,9% so với cùng kỳ), dựa trên mức tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt là 23,9% và 22,6% so với cùng kỳ. Dự báo NIM và chi phí tín dụng lần lượt ở mức 4,57% và 1%

Tại mức giá 31.950 đồng/cổ phiếu, TPB đang giao dịch với hệ số P/B 2021 và 2022 lần lượt là 1,5x và 1,2x, thấp hơn mức trung bình của ngành là 1,8x trong năm 2021.

Chúng tôi chuyển cơ sở định giá đến tháng 6/2022, chúng tôi nâng giá mục tiêu 1 năm của TPB lên 37.600 đồng/cp (từ 32.000 đồng/cp), sử dụng giá trị sổ sách bình quân của năm 2021 và 2022 và hệ số P/B mục tiêu không đổi là 1,6x. Với tiềm năng tăng giá là 17,7%, chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu.

Rủi ro: Rủi ro chính đối với khuyến nghị của chúng tôi là tỷ lệ nợ xấu và dư nợ tái cấu trúc cao hơn dự kiến.

TPB đã lên kế hoạch phát hành thêm 1 nghìn tỷ đồng (tương đương 9,3% vốn điều lệ trước tăng vốn của Ngân hàng) theo phương thức phát hành riêng lẻ. Kế hoạch này có thể có đôi chút tác động pha loãng đến cổ phiếu. Yếu tố hỗ trợ tăng đối với khuyến nghị: Lợi nhuận bổ sung có thể đến từ việc NIM cao hơn dự kiến, cũng như thu nhập từ bán bảo hiểm cao hơn dự kiến.

Nguồn: SSI

×
tvi logo