TPB: Thu nhập ngoài lãi vẫn tăng trưởng mạnh bất chấp những thách thức từ đại dịch

TPB: Thu nhập ngoài lãi vẫn tăng trưởng mạnh bất chấp những thách thức từ đại dịch

Lượt xem: 123
  •  

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) đã công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2021 mạnh mẽ với tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 9,9 nghìn tỷ đồng (+ 39,6% YoY) và LNST đạt 3,5 tỷ đồng (153 triệu USD; + 45,3% YoY), hoàn thành 80,1% và 74,3% dự báo tương ứng cho năm 2021 của chúng tôi. LNST sau lợi ích CĐTS tăng chủ yếu do (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 31,3% YoY, (2) Thu nhập phí (NFI) thuần tăng 83,3% YoY, (3) lãi từ đầu tư chứng khoán tăng 152,4% YoY và (4) chi phí HĐKD (OPEX) chỉ tăng 9,5% YoY so với mức tăng TOI là 39,6% YoY, bù đắp cho mức tăng 98,8% YoY của chi phí dự phòng. Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng dự báo đối với lợi nhuận năm 2021 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

TPB báo cáo tăng trưởng tín dụng QoQ khiêm tốn trong quý 3/2021. TPB đạt tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm 2021 là 11,6% (+19,1 điểm % YoY) với cho vay khách hàng tăng 10,8% và phần còn lại đến từ trái phiếu doanh nghiệp. Trên cơ sở so sánh với quý trước (QoQ), quý 3/2021 chỉ đạt tăng trưởng tín dụng 0,7%, cho thấy tác động của các biện pháp giãn cách xã hội đối với hoạt động kinh doanh của TPB trong suốt quý. NIM tăng 10 điểm cơ bản YoY trong 9 tháng đầu năm 2021, nâng NII lên 31,3% YoY trong 9 tháng đầu năm 2021.

NIM tăng là do chi phí sử dụng vốn giảm 86 điểm cơ bản YoY, bù đắp cho mức giảm 72 điểm cơ bản YoY trong lợi suất IEA. Tuy nhiên, NIM giảm 18 điểm % QoQ so với 6 tháng đầu năm 2021. Mặc dù chi phí vốn chững lại QoQ trong quý 3/2021, chúng tôi cho rằng mức giảm của NIM là do tác động của việc cắt giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi làn sóng dịch COVID-19 thứ tư tại Việt Nam.

Lãi từ đầu tư chứng khoán tăng mạnh. Tính riêng trong quý 3/2021, TPB đã ghi nhận lãi 913 tỷ đồng từ đầu tư chứng khoán so với 549 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021. Khoản mục này tăng 152,4% YoY trong 9 tháng đầu năm 2021, chiếm 14,8% tổng hoạt động kinh doanh thu nhập (TOI) trong kỳ.

NFI thuần mạnh mẽ trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt mức tăng trưởng 83,3% YoY. Trong cơ cấu chi tiết của ngân hàng, thu nhập từ bán bancassurance tăng khoảng 76,5% YoY. Mối quan hệ hợp tác giữa TPB và Sunlife rõ ràng đang dần bắt đầu đạt đà tăng trưởng sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi sang vận hành kênh phân phối độc quyền. Ngoài ra, NFI thuần trong 9 tháng đầu năm 2020 trình bày lại giảm 235 tỷ đồng đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng YoY.

Tỷ lệ nợ xấu quý 3/2021 giảm còn 1,04% (-11 điểm cơ bản so với quý 2/2021). Kết quả này có được sau các động thái của TPB trong việc tích cực xử lý nợ xấu bằng cách tăng khoản xử lý nợ/nợ xấu tính theo năm từ 1,08% trong nửa đầu năm 2021 lên 2,67% trong 9 tháng năm 2021. TPB đã xử lý 2,7 nghìn tỷ đồng để duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức ổn định. Đây là tỷ lệ xử lý nợ cao nhất kể từ năm 2011 mà TPB đã sử dụng để giải quyết các khoản nợ xấu. Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2021, chi phí dự phòng tăng lên 2,3 nghìn tỷ đồng (98,8% YoY)

Nguồn: VCSC

×
tvi logo