TPB: Tăng trưởng mạnh mẽ hơn từ tài sản sạch, hợp đồng bảo hiểm với Sunlife

TPB: Tăng trưởng mạnh mẽ hơn từ tài sản sạch, hợp đồng bảo hiểm với Sunlife

Lượt xem: 309
  •  

Bảng: Các chỉ số chính

Tỷ đồng, %

2016

% YoY

2017

% YoY

2018

% YoY

2019

% YoY

2020F

% YoY

Bảng cân đối kế toán

                   

Tổng vốn chủ sở hữu

5.681

18,40%

6.677

17,50%

10.622

59,10%

13.075

23,1%

16.859

28,9%

Tổng tài sản

105.782

38,80%

124.119

17,30%

136.179

9,70%

164.594

20,9%

189.694

15,2%

Nợ vay khách hàng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp)

57.503

68,00%

70.302

22,30%

83.528

18,80%

101.476

21,5%

116.947

15,2%

Tiền gửi khách hàng (bao gồm giấy tờ có giá)

55.082

39,40%

73.780

33,90%

84.853

15,00%

106.866

25,9%

121.554

13,7%

Tỷ lệ nợ xấu (Thông tư 02)

0,7%

 

1,08%

 

1,10%

 

1,28%

 

1,43%

 

Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLC)

123,6%

 

97,9%

 

103,3%

 

97,8%

 

91,2%

 

Basel II CAR (Thông tư 41)

n/a

 

8,0%

 

9,2%

 

10,7%

 

10,0%

 

Báo cáo kết quả kinh doanh

                   

Thu nhập lãi ròng

2.121

51,20%

3.172

49,60%

4.378

38,00%

5.633

28,7%

6.643

17,9%

Thu nhập ròng ngoài lãi

188

23,50%

437

132,60%

1.249

185,60%

2.955

136,6%

2.744

-7,1%

Tổng thu nhập hoạt động

2.309

48,50%

3.610

56,30%

5.627

55,90%

8.588

52,6%

9.387

9,3%

CIR

57,63%

 

53,79%

 

50,59%

 

39,85%

 

39,32%

 

Lợi nhuận trước thuế

707

12,9%

1.206

70,0%

2.258

87,3%

3.868

71,3%

4.763

23,1%

NIM

2,50%

 

3,00%

 

3,75%

 

4,18%

 

4,14%

 

Chi phí tín dụng

0,37%

 

0,48%

 

0,39%

 

0,98%

 

0,86%

 

ROAA

0,62%

 

0,84%

 

1,39%

 

2,06%

 

2,15%

 

ROE

10,80%

 

15,60%

 

20,90%

 

26,10%

 

25,50%

 

Nguồn: TPB & SSI Research

Điểm nhấn. Kết quả kinh doanh của TPB đã tăng mạnh trong năm, trong đó lợi nhuận trước thuế Q4/2019 tăng 127,3% YoY đạt 1.464 tỷ đồng. Trong Q4/2019, TPB ghi nhận 900 tỷ đồng thu nhập từ phí trả trước từ thỏa thuận độc quyền bancassurance gần đây ngân hàng đã ký với Sunlife trong tháng 11/2019. Nếu không bao gồm khoản thu nhập bất thường này, thu nhập ròng ngoài lãi Q4/2019 tăng 21,8% YoY.

Lũy kế, lợi nhuận trước thuế năm 2019 tăng 71,3% YoY đạt 3,87 nghìn tỷ đồng (2,97 nghìn tỷ đồng, tăng 31,5% YoY loại trừ thu nhập bất thường), nhờ mức tăng trưởng mạnh mẽ từ thu nhập lãi ròng +28,7% YoY và thu nhập ròng ngoài lãi +136,6% YoY (+64,5% YoY khi loại trừ thu nhập bất thường). CIR có xu hướng giảm, ghi nhận mức 39,8% (hay 44,5% khi loại trừ thu nhập bất thường) trong năm 2019 từ 50,6% trong năm 2018 trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp đôi. Ngân hàng cuối cùng đã hoàn tất xử lý trái phiếu VAMC, đưa vị thế của ngân hàng hướng tới sự tăng trưởng vững chắc.

Tác động của Covid-19. Đến cuối tháng 2/2020, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng khả quan hơn so với ngành ở mức 7% YoY so với mức trần 11,75% YoY, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 0% ở các ngân hàng bạn, nhờ cho vay doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng và cho vay bán lẻ mua nhà. Trong kịch bản cơ sở của chúng tôi, chúng tôi giả định dịch Covid-19 bùng phát sẽ được kiểm soát vào cuối nửa đầu năm 2020. Nhu cầu cho vay mua nhà và ô tô sẽ dần hồi phục trong nửa cuối năm 2020. Trong năm 2020, chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng và tiền gửi lần lượt đạt 15,2% YoY và 13,7% YoY, chậm hơn so với năm 2019.

Quan điểm. TPB là ngân hàng tiên phong phát triển nhanh chóng ngân hàng kỹ thuật số trên khắp Việt Nam, và xu hướng này ngày càng phổ biến hơn trong mùa dịch Covid-19. TPB đã hoàn tất xử lý trái phiếu VAMC tồn đọng và chuẩn bị tốt cho việc đẩy mạnh ngân hàng bán lẻ bao gồm tài chính tiêu dùng và bancassurance, bên cạnh các khoản cho vay mua nhà và ô tô truyền thống. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 ước tính đạt 4,76 nghìn tỷ đồng (+23,1% YoY), ROE ở mức 25,5%, cao nhất trong số các ngân hàng mà chúng tôi nghiên cứu. TPB đang giao dịch ở mức P/B và P/E 2020E lần lượt là 1,07 lần và 4,73 lần, so với mức bình quân ngành lần lượt là 1,00 lần và 6,64 lần.

Giá mục tiêu 1 năm là 25.800 đồng/cp, tương đương triển vọng tăng giá là 21,1% so với mức giá tại ngày 23/3/2020. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho cổ phiếu TPB.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo