TPB: Ngân hàng năng động

TPB: Ngân hàng năng động

Lượt xem: 444
  •  

Tóm tắt quan điểm đầu tư: TPB đã công bố kết quả kinh doanh năm 2020 khả quan với tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 10,4 nghìn tỷ đồng (+22,4% so với cùng kỳ) và 4,5 nghìn tỷ đồng (+13,5% so với cùng kỳ). Kết quả này được thúc đẩy nhờ tăng trưởng tín dụng (+30,4% so với cùng kỳ) và NIM cải thiện (+16 bps so với cùng kỳ). Chúng tôi ước tính TPB sẽ đạt 5,5 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2021, +24,7% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng mạnh ở thu nhập lãi ròng và bancassurance. Với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong năm 2020 và ROE dự kiến sẽ tiếp tục cải thiện từ năm 2021 trở đi, chúng tôi nâng giá mục tiêu 1 năm lên 32.000 đồng/cp (từ 28.200 đồng/cp) – tiềm năng tăng giá là 10% so với giá ngày 12/4/2021. Chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu TPB.

Diễn biến hoạt động chính của TPB

Tăng trưởng tín dụng mạnh nhờ doanh nghiệp lớn và trái phiếu doanh nghiệp: Tín dụng tăng mạnh kể từ đầu năm 2020, cả năm tăng +30,4% so với cùng kỳ - mức cao nhất trong số các ngân hàng mà chúng tôi nghiên cứu (bình quân +14,7% so với cùng kỳ). Kết quả này đạt được nhờ vào cho vay doanh nghiệp lớn (+142% so với cùng kỳ) và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (+136% so với cùng kỳ), hai nhóm này cộng lại đã tăng gần gấp đôi tỷ trọng trong tổng tín dụng từ 13,7% trong năm 2019 lên 25,3% trong năm 2020. Đồng thời, cho vay bán lẻ (+15,9% so với cùng kỳ) và SME (+5,8% so với cùng kỳ) đều đạt kết quả khả quan.

Hầu hết trái phiếu doanh nghiệp đều liên quan đến lĩnh vực bất động sản, với một số tên tuổi lớn như Công ty Hưng Thịnh, Khải Hoàn Land, Công ty Phúc Khang, BCG Land…. Dư nợ tín dụng đối với năng lượng tái tạo ở mức 2 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,7% trong tổng dư nợ. Cho vay bán lẻ được thúc đẩy nhờ cho vay mua nhà (+22% so với cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 43% trong tổng dư nợ cho vay bán lẻ.

Cho vay mua ô tô giảm tốc. Trong khi đó, tín dụng tài chính tiêu dùng chiếm 11,2% trong tổng dư nợ bán lẻ và 5,6% trong tổng dư nợ. Ngân hàng đã mua lại một công ty tài chính và đang trong quá trình tổ chức lại hoạt động công ty này. Trong các năm tới, tài chính tiêu dùng sẽ được mở rộng thông qua công ty này.

NIM cải thiện nhờ vào lãi suất huy động giảm và tỷ lệ CASA tăng. Trong năm, NIM duy trì ở mức thấp trong 6 tháng đầu năm do lợi suất cho vay giảm mặc dù lãi suất huy động cao, nhưng đã tăng mạnh trở lại trong Q4/2020. Tóm lại, NIM trong năm 2020 tăng +35 bps so với cùng kỳ do:

• Lãi suất huy động điều chỉnh giảm từ -80 đến -200 bps so với cùng kỳ, với 2/3 mức giảm diến ra trong 6 tháng cuối năm 2020.

• Số dư CASA tăng +47% so với cùng kỳ, nâng tỷ lệ CASA lên 19,4% từ 16,5% trong năm 2020. Nếu tính thêm các khoản tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn, tổng tiền gửi chi phí thấp chiếm 25,8% tổng tiền gửi của khách hàng. Hệ thống LiveBank ngày càng trở nên hữu ích khi số lượng tài khoản và thẻ mở trên hệ thống tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ, trong khi số dư CASA tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. Những yếu tố này giúp chi phí vốn bình quân giảm -26 bps so với cùng kỳ.

• Trong khi đó, TPB đã hy sinh 213 tỷ đồng thu nhập thông qua việc miễn và giảm lãi suất cho hơn 40 nghìn tỷ đồng dư nợ đối với hơn 10.000 khách hàng. Tuy nhiên, quy mô cho vay ưu đãi thu hẹp dần đến cuối năm, do đó lợi suất cho vay tăng dần qua các quý tiếp theo. Lợi suất tài sản bình quân tăng +3 bps so với cùng kỳ. Tổng cộng, NII tăng +35,2% so với cùng kỳ lên 7,62 nghìn tỷ đồng.

Thu nhập ngoài lãi

Thu nhập ngoài lãi giảm -3% so với cùng kỳ chỉ chiếm 26,5% trong tổng thu nhập hoạt động (TOI) chủ yếu do thu nhập phí giảm -20,2% so với cùng kỳ, thu nhập bancassurance giảm -15,5% so với cùng kỳ. Bù lại, tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng (+830% so với cùng kỳ), dịch vụ thanh toán thu phí (+25% so với cùng kỳ) và phí trả trước các khoản vay (+106% so với cùng kỳ).

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng đạt được nhờ vào:

(i) Giá trị giao dịch ngoại hối đạt 4,85 tỷ USD, đứng thứ 13 toàn ngành.

(ii) Giá vàng miếng SJC tăng +30% so với cùng kỳ, mức tăng kỷ lục.

Số lượng thẻ tín dụng mới phát hành đạt 50.000 thẻ, với giá trị giao dịch tăng +10% so với cùng kỳ. Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế phát hành mới đạt khoảng 170.000 thẻ, tăng +7% so với cùng kỳ.

Trong thời kỳ dịch Covid-19, nền tảng kỹ thuật số tiên tiến của TPB đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khách hàng và thúc đẩy thanh toán trực tuyến. Năm 2020, số tài khoản mở mới qua LiveBank tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ, nâng tổng số khách hàng của TPB lên 3,6 triệu khách. Số lượng giao dịch qua LiveBank tăng hơn 7 triệu lượt, +130% so với cùng kỳ, trong khi đó CASA thu hút qua LiveBank tăng 500% so với cùng kỳ.

Năm 2020, TPB tiếp tục mở rộng mạng lưới ATM+ trên toàn quốc (bao gồm LiveBank và CDM), nâng tổng số lên 321 từ 200 trong năm 2019.

Chất lượng tài sản và chi phí tín dụng

Đến cuối năm 2020, số dư nợ xấu tăng +15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấy giảm xuống 1,17% (-10 bps so với cùng kỳ). Ngân hàng đã trích lập 1,8 nghìn tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng (+37,4% so với cùng kỳ), tương đương 17,2% TOI. Điều này khiến chi phí tín dụng tăng +38 bps so với cùng kỳ lên 1,66%. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu tăng từ 97,8% trong năm 2019 lên 134,2% trong năm 2020.

Cải thiện nguồn vốn

Trong Q4/2020, TPB đã chi cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 22,2% vốn điều lệ. Ngân hàng cũng phát hành 33,97 triệu cổ phiếu ESOP trên mệnh giá, tương đương khoảng 4,2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tiền gửi và giấy tờ có giá tăng +34,1% so với cùng kỳ, với khoảng 40% mức tăng diễn ra trong Q4/2020 do lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn 1 năm giảm -200 bps so với cuối tháng 6/2020. Tận dụng lãi suất thấp kỷ lục, ngân hàng tăng huy động nguồn vốn trung và dài hạn +70,6% so với cùng kỳ, trong đó bao gồm 4,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Cấp 2.

Theo đó, CAR tăng dần qua các năm, cuối năm 2020 ở mức 13% (+226 bps so với cùng kỳ), cao hơn mức tối thiểu theo tiêu chuẩn Basel II là 8%.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn giảm 1/2, giảm từ 24% trong năm 2019 xuống chỉ còn 12,1% trong năm 2020, thấp hơn nhiều mức trần hiện tại là 40%.

Ước tính năm 2021

Kế hoạch của ban lãnh đạo

TPB sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021 tại ĐHCĐ sắp tới như sau:

Trong Q1/2021, chúng tôi ước tính TPB đạt 1,4 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, +38,7% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng tín dụng +4,5% so với đầu năm, cũng như NIM duy trì ở mức 4,3%. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,17% trong Q4/2020 xuống chỉ còn 0,75% trong Q1/2021.

Ước tính của chúng tôi cho năm 2021

Theo kịch bản cơ sở của chúng tôi dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát vào giữa năm 2021, chúng tôi ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 của TPB đạt 5,5 nghìn tỷ đồng, tăng +24,7% so với cùng kỳ, nhờ thu nhập lãi ròng và bancassurance tăng trưởng mạnh. Bất chấp dự phòng tăng và không có khoản thu phí bancassurance bất thường. Các giả định và lý giải chính như sau:

• Tăng trưởng tín dụng và tiền gửi ước tính tăng lần lượt +27,8% và 25% so với cùng kỳ, do nhu cầu vay nợ dự kiến phục hồi trong năm 2021.

• NIM dự kiến giảm xuống 4,36% (từ 4,53% trong năm 2020). NIM sẽ vẫn ở mức cao trong 6 tháng đầu năm 2021 do lãi suất huy động ở mức thấp, nhưng sẽ giảm dần do lãi suất cho vay sẽ được điều chỉnh giảm để duy trì tính cạnh tranh. Theo đó, chúng tôi ước tính thu nhập lãi ròng 2021 đạt 9,4 nghìn tỷ đồng, +23,5% so với cùng kỳ.

• Thu nhập phí ước tính tăng +15,4% so với cùng kỳ trong năm 2021 sau 1 giai đoạn đình trệ trong năm 2020; dịch vụ thanh toán thu phí và bancassurance sẽ là các yếu tố tạo ra lợi nhuận chính.

• CIR giảm đáng kể trong giai đoạn 2019-2020, do số hóa và phí trả trước lớn được ghi nhận trong 2 năm qua. Năm 2021, do không có khoản thu nhập bất thường (phí bảo hiểm trả trước), CIR ước tính tăng lên 42% (mặc dù ở mức thấp so với các ngân hàng tư nhân khác).

• Chúng tôi ước tính nợ xấu trong năm 2021 tăng +49% so với cùng kỳ, khiến tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,17% lên 1,39%. Ngược lại, chi phí dự phòng của TPB ước tính giảm -4,3% so với cùng kỳ trong năm 2021 – chi phí tín dụng giảm từ 1,5% trong năm 2020 xuống 1,1% trong năm 2021. Chi phí dự phòng bao nợ xấu ước tính giảm từ 134% trong năm 2020 xuống 106,5% trong năm 2021.

• ROE 2021 ước tính ở mức 23,1%.

Quan điểm đầu tư

Tại mức giá ngày 12/4/2021 là 29.150 đồng/cp. TPB giao dịch với hệ số P/B 2021 là 1,4x, thấp hơn so với mức bình quân ngành là 1,7x.

Với kết quả kinh doanh cao trong năm 2020 và việc ROE tiếp tục được cải thiện từ sau năm 2021, chúng tôi nâng hệ số P/B mục tiêu lên 1,6x từ mức 1,2x. Giá mục tiêu 1 năm mới là 32.000 đồng/cp (từ 28.200 đồng/cp) và tiềm năng tăng giá là 10%. Chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu TPB.

Rủi ro: Rủi ro giảm chính đối với khuyến nghị của chúng tôi là số dư nợ xấu và dư nợ tái cấu trúc cao hơn ước tính.

Yếu tố hỗ trợ tăng giá: Yếu tố hỗ trợ tăng giá đến từ việc NIM cũng như thu nhập từ dịch vụ bancassurance cao hơn ước tính.

Nguồn: SSI

×
tvi logo