TPB: Mục tiêu LNTT năm 2022 tăng trưởng mạnh mẽ 35,8% YoY

TPB: Mục tiêu LNTT năm 2022 tăng trưởng mạnh mẽ 35,8% YoY

Lượt xem: 156
  •  

TPB đã công bố báo cáo thường niên năm 2021 hôm nay, công bố các kế hoạch chính cho năm 2022, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Các điểm chính:

Mục tiêu LNTT năm 2022 tăng mạnh 35,8% YoY

TPB đặt kế hoạch LNTT năm 2022 tăng mạnh 35,8% YoY từ nền cao năm 2021 là 6,0 nghìn tỷ (+37,6% YoY) lên 8,2 nghìn tỷ, tương đối phù hợp với dự báo hiện tại của chúng tôi là 8,5 nghìn tỷ (+41,2% YoY).

Theo đó, TPB kỳ vọng tỷ suất sinh lợi ROE năm 2022 sẽ duy trì ở mức cao 22,4% so với dự báo năm 2022 của chúng tôi là 23,2% và 22,6% năm 2021 của TPB.

Triển vọng NIM tích cực nhờ vào tối ưu hóa LDR và tăng CASA

Cho cả năm 2022, TPB đặt kế hoạch dư nợ tín dụng (bao gồm: cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp) tăng 18% YoY lên 188.800 tỷ, đồng thời đặt mục tiêu huy động (bao gồm: cả cấp vốn cấp 1 và cấp 2) để tăng 12% YoY lên 292.579 tỷ; trong đó:

• Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 15% YoY đạt 201.212 tỷ.

• Vay liên ngân hàng tăng nhẹ 5% YoY lên 91,4 nghìn tỷ.

Chúng tôi lưu ý rằng TPB là một trong số ít ngân hàng có tăng trưởng huy động ở mức 2 chữ số trong năm 2021 trong phạm vi nghiên cứu của BVSC, chúng tôi nhận thấy TPB ít phải đối mặt với áp lực huy động hơn để tăng trưởng tín dụng cao trong năm 2022. Theo kế hoạch tín dụng và huy động, chúng tôi hiểu rằng TPB đang hướng tới việc tối ưu hóa hệ số LDR hiện đang ở mức thấp (58,2% so với giới hạn 85%) để hỗ trợ NIM năm 2022.

Triển vọng NIM cũng tích cực hơn nhờ mục tiêu của Ngân hàng: (1) tăng CASA hơn nữa; và (2) kiểm soát chặt chẽ chất lượng các khoản vay.

Mục tiêu CIR năm 2022 bình thường hóa về mức 35%

TPB tái khẳng định mục tiêu phát triển cả chất và lượng cơ sở khách hàng, tận dụng cơ hội bán chéo và do đó, thúc đẩy tăng trưởng thu nhập ngoài lãi hơn nữa.

TPB đặt mục tiêu tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) năm 2022 tăng nhẹ lên 35% từ mức thấp năm 2021 là 33,8% do Ngân hàng thu được: (1) lãi khá lớn từ chứng khoán đầu tư; và (2) cắt giảm chi phí hoạt động để hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận, trong bối cảnh khó khăn do COVID-19.

Các tỷ lệ chính để duy trì trạng thái tốt TPB đặt mục tiêu: (1) Nợ xấu năm 2022 ở mức dưới 1,5% so với 0,81% hiện tại; (2) CAR năm 2022 duy trì ổn định ở mức trên 12% so với mức 13,4% hiện tại; và (3) Các chỉ số thanh khoản duy trì ở mức tốt. Duy trì Outperform; TP ở mức 44.693 đồng/cp (Upside: 11%)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Outperform đối với TPB và giữ nguyên giá mục tiêu (TP) theo Phương pháp Thu nhập thặng dư ở mức 44.693 đ/cp (Upside: 11%).

Ở mức giá hiện tại, TPB đang giao dịch ở mức P/B dự phóng là 1,94x (năm 2022) và 1,56x (năm 2023), so với 2,07x là mức trung bình 1 năm qua, với nền tảng cơ bản vững chắc hơn nhiều, bao gồm: nền tảng vốn tốt, sức mạnh thanh khoản, cải thiện chất lượng tài sản, mở rộng cơ sở khách hàng vững chắc dựa trên lợi thế của đi đầu trong lĩnh vực ngân hàng số và triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn.

Nguồn: BVSC 

×
tvi logo