TPB: Mức tăng trưởng lợi nhuận cao trong 2021 phần lớn đã phản ánh vào giá

TPB: Mức tăng trưởng lợi nhuận cao trong 2021 phần lớn đã phản ánh vào giá

Lượt xem: 128
  •  

Chúng tôi chuyển cơ sở định giá sang năm 2022 và nâng giá mục tiêu 1 năm lên 49.000 đồng/cổ phiếu (từ mức 46.400 đồng/cổ phiếu), tương ứng tiềm năng tăng giá là 14%. Theo đó, chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu TPB từ MUA xuống TRUNG LẬP, do cổ phiếu đã tăng 20% kể từ báo cáo trong tháng 8 (link). Mặc dù chúng tôi vẫn duy trì tích cực về cổ phiếu TPB, nhưng giá cổ phiếu đã phản ánh những thông tin tích cực về đợt phát hành riêng lẻ gần đây và tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao hơn so với các ngân hàng tư nhân khác trong 2021. Ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 và 2022 lần lượt đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (+33% so với cùng kỳ) và 7,2 nghìn tỷ đồng (+23% so với cùng kỳ).

Yếu tố hỗ trợ tăng đối với khuyến nghị: Vốn hóa cao hơn sau đợt phát hành riêng lẻ gần đây (CAR cải thiện lên 14,63%) sẽ là một yếu tố hỗ trợ ngân hàng có thể đạt được hạn mức tín dụng cao hơn.

Rủi ro giảm: Nợ xấu mới hình thành cao hơn dự kiến.

Tổng quan Q3/2021

Trong Q3/2021, TPB đạt mức tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động cao (+66% so với cùng kỳ) do thu nhập lãi thuần tăng mạnh (+37% so với cùng kỳ) và lãi từ đầu tư 913 tỷ đồng. Với nguồn thu mạnh, TPB đã xóa 2 nghìn tỷ đồng nợ xấu (1,5% tổng dư nợ) và trích lập dự phòng thêm 1,3 nghìn tỷ đồng. Theo đó, ngân hàng đã cân đối được khá tốt giữa khả năng sinh lời (LNTT: +40% so với cùng kỳ) và các chỉ số phản ánh chất lượng tài sản (tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu ở mức 1,03% và 116%). Tuy nhiên, rủi ro tín dụng vẫn còn do nợ nhóm 2 và dư nợ tái cơ cấu lần lượt tăng +76% và +14,7% so với quý trước.

NIM thu hẹp với tốc độ nhanh hơn so với các ngân hàng tư nhân khác so với quý trước, nhưng có thể phục hồi khi tín dụng tăng tốc trở lại. Mặc dù chi phí vốn trung bình cải thiện 20 bps so với quý trước, nhưng NIM đã giảm -71 bps xuống 4,14% trong Q3/2021, phản ánh sự sụt giảm lợi suất cho vay trung bình -90 bps so với quý trước xuống 7,5%. Điều này xuất phát từ một số yếu tố sau:

• Cơ cấu IEA điều chỉnh với tỷ trọng lớn hơn của những tài sản có lợi suất thấp, trong đó cho vay liên ngân hàng trên tổng cho vay tăng lên 21,4% (so với 18,7% vào cuối quý 2) và cho vay khách hàng giảm xuống 61% (so với 64% trong cùng kỳ). Về số tuyệt đối, cho vay các tổ chức tín dụng khác tăng 13 nghìn tỷ đồng và tổng tín dụng tăng 2,7 nghìn tỷ đồng.

• Dư nợ cho vay QoQ tăng chủ yếu ở nhóm các khách hàng doanh nghiệp lớn. Trái ngược với 6 tháng đầu năm 2021 khi cho vay bán lẻ là động lực tăng trưởng chính, mức tăng ròng của tổng tín dụng (+1,8% so với quý trước hay 2,7 nghìn tỷ đồng) trong Q3/2021 hoàn toàn xuấ phát từ các khách hàng lớn hơn. Theo ngành, cho vay kinh doanh bất động sản (+1,8 nghìn tỷ đồng) và cho vay ngắn hạn đối với các công ty chứng khoán (+3,8 nghìn tỷ đồng) là động lực chính. Hai ngành này đóng vai trò lớn hơn với tỷ trọng tổng dư nợ tăng lên lần lượt là 7,4% và 5,3% (so với 6,8% và 2,5% vào cuối Q2/2021).

• Cắt giảm lãi suất cho vay và thoái lãi dự thu liên quan đến các khoản vay tái cơ cấu. Theo NHNN, TPB đã giảm lãi suất cho vay đối với các khách hàng chịu tác động của dịch Covid, khiến NII giảm 123 tỷ đồng trong Q3/2021. Chúng tôi cũng ước tính rằng khoản thoái lãi dự thu liên quan đến các khoản vay tái cơ cấu là khoảng 109 tỷ đồng. Theo tính toán của chúng tôi, hai yếu tố này khiến lợi suất cho vay trung bình giảm 51 bps.

Tăng trưởng tín dụng của TPB tăng nhanh trong tháng 10 (đạt +17% so với đầu năm tại ngày 31/10/2021), điều này dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu IEA theo hướng tài sản có lợi suất cao hơn. Do đó, chúng tôi cho rằng NIM trong Q4/2021 sẽ cải thiện nhẹ so với mức đáy của Q3/2021.

Mạng lưới LiveBank tiếp tục hỗ trợ việc mở rộng tập khách hàng và các dịch vụ thu phí. Trong Q3/2021, số lượng khách hàng cá nhân của TPB đạt 4,2 triệu khách (+9% so với quý trước và +26% so với cùng kỳ) trong khi khách hàng doanh nghiệp đạt 57.882 khách (+5% so với quý trước và +21% so với cùng kỳ). Số lượng khách hàng cá nhân của TPB đã vượt qua các ngân hàng có quy mô tương đương (như VIB, HDB) và gần tiệm cận với một số NH TMCP lớn hơn (như ACB, VPB). Với sự mở rộng liên tục như vậy, khối lượng và giá trị các giao dịch ngân hàng điện tử đã tăng lần lượt là +138% và +181% so với cùng kỳ. Ngân hàng cũng đã ra mắt ứng dụng eBank Biz dành cho khách hàng doanh nghiệp, với tổng số người dùng đạt 15.000 (26% tổng số khách hàng doanh nghiệp). Theo đó, CASA cải thiện đều đặn lên 22% (từ 19% trong năm 2020) trong khi phí từ dịch vụ thanh toán tăng +35% so với cùng kỳ.

Do chi phí đầu tư cho mỗi LiveBank thấp (khoảng 5-6 tỷ đồng cho mỗi LiveBank) và chi phí hoạt động trung bình chỉ bằng 28% so với một chi nhánh truyền thống, việc LiveBank phủ sóng ngày càng rộng cũng giúp hệ số CIR được cải thiện dần theo thời gian. Hệ số CIR (không bao gồm lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán) trong Q3/2021 là 34% (so với 41% trong năm 2020).

Chất lượng tài sản suy giảm. Tỷ lệ nợ xấu mới hình thành tăng vọt lên 5,5% trong Q3/2021 – đây là mức cao nhất kể từ năm 2015 và phát sinh từ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp SME. TPB đã xóa được 2 nghìn tỷ đồng nợ xấu (1,5% tổng dư nợ cho vay), trong đó 900 tỷ đồng dư nợ của khách hàng cá nhân và 1 nghìn tỷ đồng dư nợ của khách hàng SME. Với việc tích cực thanh lọc tài sản có vấn đề, nợ xấu đã giảm xuống 1,03% (so với 1,14% vào cuối Q2). Tỷ lệ nợ xấu theo nhóm khách hàng: cá nhân - 1,48%; doanh nghiệp SME - 0,71%; và tổ chức lớn - 0,24%. Với tỷ lệ nợ xấu mới hình thành cao như vậy, chi phí dự phòng tại TPB tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ và gấp đôi so với quý trước. Đến Q3/2021, các khoản dự phòng đã vượt quá dự báo cả năm của chúng tôi.

Mặc dù đã tích cực xử lý nợ xấu trong kỳ, nhưng chúng tôi cho rằng chất lượng tài sản cần được theo dõi chặt chẽ, do nợ Nhóm 2 đã tăng 76% so với quý trước trong khi tỷ lệ trích lập dự phòng bao nợ xấu giảm xuống còn 116% (so với 145% vào cuối quý 2).

Dư nợ tái cơ cấu tăng +14,7% so với cùng kỳ (lên 1,454 nghìn tỷ đồng, tương đương 1,09% tổng dư nợ), thấp hơn so với các ngân hàng cùng ngành (+68% so với quý trước). Dư nợ tái cơ cấu theo ID khách hàng đạt 10 nghìn tỷ đồng (+37% so với quý trước); TPB dự kiến phân bổ 30% chi phí dự phòng cho dư nợ tái cơ cấu trong năm 2021 và 60% trong năm 2022.

Ước tính

Ước tính năm 2021 và 2022 của chúng tôi dựa trên những thay đổi giả đính chính như sau:

• NIM lần lượt giảm 15 bps và 18 bps xuống mức 4,63% và 4,60% trong năm 2021 và 2022. Điều này là do thoái lãi dự thu liên quan đến các khoản vay tái cơ cấu.

• Lợi nhuận từ đầu tư được điều chỉnh tăng lên 1,7 nghìn tỷ đồng (từ 700 tỷ đồng), phản ánh khoản lãi bất thường 913 tỷ đồng trong Q3/2021.

• Chúng tôi nâng giả định về việc xử lý nợ bằng nguồn dự phòng trong năm 2021 lên 3 nghìn tỷ đồng (từ 1,3 nghìn tỷ đồng) để phản ánh tốt hơn tình hình diễn ra trong Q3/2021. Theo đó, chi phí dự phòng tăng lên 3,2 nghìn tỷ đồng trong năm 2021 và 2,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2022. Mức này bao gồm giả định 300 tỷ đồng và 600 tỷ đồng chi phí dự phòng cho dư nợ tái cơ cấu trong năm 2021 và 2022.

• Hệ số CIR giảm xuống mức 33% trong năm 2021 và 35% trong năm 2022. Trong năm 2021, ngân sách công nghệ của TPB là khảng 366 tỷ đồng (~ 3% TOI), thấp hơn mức 600 tỷ đồng trong năm 2020 (~ 6% TOI). Chúng tôi tin rằng khoản đầu tư năm 2021 có thể giảm tốc do tác động bất lợi của dịch Covid-19. Theo đó, chúng tôi ước tính tỷ lệ đầu tư có thể tăng trở lại trong năm 2022.

Giả định tăng trưởng tín dụng của chúng tôi không thay đổi ở mức 22% cho cả năm 2021 và 2022. Trong tháng 7, TPB đã được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong ngành là 17,4%. Với việc tăng vốn gần đây lên 3,3 nghìn tỷ đồng, hệ số CAR của TPB đã được đẩy mạnh từ 12,95% lên 14,6%. Theo quan điểm của chúng tôi, đây là một lợi thế khi TPB xin nâng hạn mức tín dụng. Ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 và 2022 lần lượt là 5,8 nghìn tỷ đồng (+33% so với cùng kỳ) và 7,2 nghìn tỷ đồng (+23% so với cùng kỳ).

Định giá

Theo ước tính mới của chúng tôi, BVPS của TPB năm 2021 và 2022 lần lượt là 22.050 đồng và 26.940 đồng. ROE năm 2022 không đổi ở mức 20%, cũng như hệ số P/B mục tiêu là 1,8x. Chúng tôi chuyển cơ sở định giá sang năm 2022, theo đó giá mục tiêu 1 năm mới của TPB là 49.000 đồng/cổ phiếu – tiềm năng tăng giá là 14%. Chúng tôi hạ khuyến nghị từ MUA xuống TRUNG LẬP phản ánh tiềm năng tăng giá thấp hơn so với trước đây.

Nguồn: SSI

×
tvi logo