TPB: Kết quả kinh doanh sơ bộ Q2/2021

TPB: Kết quả kinh doanh sơ bộ Q2/2021

Lượt xem: 123
  •  

Kết quả kinh doanh sơ bộ Q2/2021

Trước sự bùng phát dịch Covid-19, TPB đã công bố gói cho vay ưu đãi dành cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 bắt đầu từ ngày 15/7/2021, khiến thu nhập lãi thuần ước giảm -1,9% trong nửa cuối năm 2021. TPB đang hoàn tất các thủ tục để phát hành 1 nghìn tỷ đồng vốn cổ phần (chiếm 9,3% vốn điều lệ trước thực hiện) thông qua phát hành riêng lẻ. Chúng tôi cho rằng việc tăng vốn sẽ hỗ trợ cho triển vọng tăng trưởng của ngân hàng. Hiện tại chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu, với giá mục tiêu 1 năm là 46.400 đồng/cp.

• KQKD Q2/2021 tăng mạnh: Tổng thu nhập hoạt động (TOI) và lợi nhuận trước thuế (LNTT) lần lượt đạt 3,4 nghìn tỷ đồng (+40,2% so với cùng kỳ) và 1,6 nghìn tỷ đồng (+54,6% so với cùng kỳ) trong Q2/2021, nhờ tăng trưởng mạnh trong thu nhập lãi thuần (NII) (+43,2% so với cùng kỳ), thu nhập ngoài lãi (+32,5% so với cùng kỳ) và hệ số CIR giảm (mặc dù chi phí tín dụng tăng). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, LNTT đạt 3 nghìn tỷ đồng, tăng +47,8% so với cùng kỳ. Nếu không tính 400 tỷ đồng phí trả trước bancassurance được ghi nhận trong Q2/2021, tăng trưởng LNTT trong 6T2021 sẽ tương ứng +84% so với cùng kỳ.

• NII Q2/2021 tăng +43,2% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tín dụng đạt 9,4% so với đầu năm (29,3% so với cùng kỳ) kết hợp với NIM cải thiện +56 bps YoY lên 4,88%. Cho vay bán lẻ (+13,2% so với đầu năm) và doanh nghiệp nhỏ và vừa (+10% so với cùng kỳ) là hai động lực tăng trưởng tín dụng. Theo kỳ hạn, cho vay trung và dài hạn tăng 11,1% so với đầu năm. Mặc dù lợi suất tài sản giảm -26 bps YoY, nhưng chi phí vốn đã giảm mạnh hơn -86 bps YoY.

• Tiền gửi của khách hàng tăng +12,1% so với đầu năm, hay +38,7% so với cùng kỳ. Đây là mức cao nhất trong số các ngân hàng mà chúng tôi nghiên cứu, chủ yếu được thúc đẩy bởi tiền gửi ngắn hạn. Điều này khiến tỷ lệ LDR giảm xuống còn 64,8% so với 69,6% trong năm 2020. Số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng +8,4% so với đầu năm, trong khi hệ số CASA cải thiện lên 18,4% so với quý trước.

• Thu nhập ngoài lãi tăng +32,5% so với cùng kỳ, do thu nhập phí thuần tăng đột biến (+159% so với cùng kỳ) và các khoản thu từ nợ xấu đã xóa (+718% so với cùng kỳ). Thu nhập từ phí được thúc đẩy bởi dịch vụ thanh toán có thu phí (+63,2% so với cùng kỳ), hoa hồng bancassurance (+95,5% so với cùng kỳ) và các khoản phí khác, bao gồm phí thanh toán trước (+112% so với cùng kỳ)…

• Hệ số CIR trong Q2/2021 giảm xuống 36,0% so với mức 40,1% so với cùng kỳ, nhờ chi phí nhân viên và kỹ thuật số cải thiện. Chi phí nhân viên so với TOI giảm xuống 19,6%, từ mức 21,7% trong năm 2020.

• Chất lượng tài sản được cải thiện: Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,14% (từ 1,18% trong Q1/2021). Chi phí tín dụng tăng lên 1,89% (so với mức 1,27% trong Q1/21), giúp hệ số LLC tăng lên 145,3% từ 135% trong Q1/2021. Các khoản cho vay tái cơ cấu không đổi với Q1/2021 ở mức 1,3 nghìn tỷ đồng, tương đương tỷ trọng 1% tổng dư nợ.

Nguồn: SSI

×
tvi logo