TPB: Dự phòng giảm sẽ hỗ trợ LNST 2022 tăng trưởng mạnh mẽ

TPB: Dự phòng giảm sẽ hỗ trợ LNST 2022 tăng trưởng mạnh mẽ

Lượt xem: 135
  •  

• Chúng tôi tăng giá mục tiêu dành cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) thêm 15,8% lên 47.000 đồng/CP nhưng điều chỉnh khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG do giá cổ phiếu của ngân hàng đã tăng 39,7% trong ba tháng qua.

• Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do định giá cao hơn theo cả phương pháp thu nhập thặng dư và phương pháp P/B mục tiêu do (1) tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá của chúng tôi đến cuối năm 2022, (2) áp dụng P/B mục tiêu cao hơn và (3) tăng 0,7% trong dự báo tổng LNST tổng hợp của chúng tôi cho giai đoạn 2021-2025.

• Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tăng chủ yếu là do tổng thu nhập ngoài lãi tăng 5,7%, bị ảnh hưởng một phần bởi (1) tổng chi phí hoạt động tăng 0,9% và (2) tổng thu nhập từ lãi (NII) giảm 0,9%.

• TPB đã hoàn tất thương vụ phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu vào tháng 9/2021 với giá 33.000 đồng/CP. Trước đây, chúng tôi giả định rằng thương vụ này sẽ được hoàn thành với giá 35.000 đồng/CP. • Rủi ro: TPB không phát triển được CASA ổn định từ khách hàng bán lẻ; Dịch COVID-19 kéo dài có thể gây ra lượng nợ xấu cao hơn dự kiến. Chúng tôi dự báo NIM sẽ tăng 4 điểm cơ bản vào năm 2021 và 7 điểm cơ bản vào năm 2022.

Chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng 25% trong năm 2022 với dự báo tăng trưởng GDP của chúng tôi là 8%. Tuy nhiên, trong mô hình dự báo của chúng tôi, chúng tôi giả định trái phiếu doanh nghiệp sẽ chỉ tăng trưởng 18% YoY vào năm 2022 do tác động của Thông tư 16 mới ban hành có thể thắt chặt sự tham gia của ngân hàng trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Khi nền kinh tế đang phục hồi từ COVID-19, chúng tôi tin rằng lãi suất nhìn chung có thể tăng, do đó gây áp lực tăng lên đối với chi phí vốn dự phóng 2022. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng lợi suất IEA của TPB sẽ tăng với tốc độ nhanh hơn COF vào năm 2022 sau khi loại bỏ dần các biện pháp hỗ trợ khách hàng. Ngoài ra, TPB vẫn có khả năng cải thiện NIM bằng cách tận dụng LDR dựa trên tỷ lệ cho vay/tiền gửi được quy định hiện tại.

Chúng tôi tăng dự báo chi phí dự phòng trong năm 2021 lên 80,1% sau khi tỷ lệ xử lý nợ cao hơn đáng kể mà TPB đã sử dụng để giải quyết các khoản nợ xấu trong 9 tháng năm 2021. Trong 9 tháng năm 2021, TPB đã trích lập 2,7 nghìn tỷ đồng dự phòng - tương đương với 1,82% tổng dư nợ vay tính đến quý 3/2021 - trong đó 710 tỷ đồng được sử dụng để xử lý nợ xấu liên quan đến các khoản vay tín chấp trong 6 tháng đầu năm 2021, theo ban lãnh đạo. Trong Báo cáo cập nhật này, chúng tôi dự báo TPB sẽ kết thúc năm 2021 với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,65%, - tăng 10 điểm cơ bản so với báo cáo trước đó của chúng tôi - phản ánh quan điểm thận trọng của chúng tôi đối với khoản vay Nhóm 2 tăng 75,6% QoQ trong quý 3/2021. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng tỷ lệ nợ xấu của TPB sẽ được kiểm soát dưới 2%. Ngoài ra, do các khoản cho vay cơ cấu lại tăng lên ở mức hơn 10 nghìn tỷ đồng trong quý 3/2021, chúng tôi ước tính rằng TPB sẽ cần phải trích lập ít nhất 300 tỷ đồng để dự phòng cho các khoản vay được cơ cấu lại vào năm 2021 theo yêu cầu của Thông tư 14.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo