TPB: Đi ‘Tiên Phong’ để dẫn đầu

TPB: Đi ‘Tiên Phong’ để dẫn đầu

Lượt xem: 263
  •  

 Chúng tôi dự báo LN ròng tăng trưởng kép 24,2% giai đoạn 2021-23, đến từ tăng trưởng dư nợ vay đạt 24% và NIM tăng 32 điểm cơ bản; thu nhập phí thuần và tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) tăng lần lượt đạt 50%/39%/năm.

 Phát hành báo cáo lần đầu với khuyến nghị Khả quan, giá mục tiêu 52.000đ/cp.

Báo cáo lần đầu với khuyến nghị Khả Quan, tiềm năng tăng giá 18%

Chúng tôi phát hành báo cáo lần đầu đối với Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) với khuyến nghị Khả quan và giá mục tiêu là 52.000đ/cp dựa trên định giá thu nhập thặng dư (Chi phí vốn: 14%, tăng trưởng dài hạn: 3%) và P/BV 2022 ở mức 2x, với tỷ trọng bằng nhau. Khuyến nghị của chúng tôi dựa trên: i) Livebank đưa TPB dẫn đầu làn sóng ứng dụng Fintech; ii) Năng lực mở rộng cho vay mạnh nhờ tiếp cận đại chúng và quy trình cho vay đơn giản; và iii) Chất lượng tài sản vững chắc. Livebank đưa TPB dẫn đầu làn sóng ứng dụng Fintech Việc Việt Nam đang thúc đẩy phát triển quy định về ứng dụng Fintech trong lĩnh vực ngân hàng sẽ giúp gia tăng khả năng mở rộng cơ sở khách hàng và huy động tiền gửi của TPB. Khác với hệ thống mạng lưới của các ngân hàng khác, ngân hàng tự động Livebank của TPB, ngoại trừ chức năng cho vay, vận hành như một quầy giao dịch, quan trọng nhất là hoạt động 24/7. Do đó, ngân hàng có thể phục vụ khách hàng bất cứ lúc nào, mang lại cho TPB lợi thế trong việc thu hút thêm khách hàng.

Năng lực cho vay tăng mạnh nhờ dễ dàng tiếp cận, quy trình đơn giản

Sự phát triển cơ sở hạ tầng, kế hoạch nâng cấp một số khu vực thành quận của TP.HCM và Hà Nội, cùng với chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ khuyến khích người dân mua bất động sản. Điều này cùng với việc TPB tiếp cận khách hàng đại chúng và có quy trình cho vay đơn giản sẽ giúp TPB duy trì tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và mở rộng NIM trong năm 2022-23.

Dự báo tăng trưởng LN ròng CAGR duy trì cao đạt 24,2% năm 2021-23

Chúng tôi dự phóng tăng trưởng cho vay năm 2021 đạt 20% và tăng lên mức 24% giai đoạn 2022-23 do chính sách tiền tệ nới lỏng và kinh tế phục hồi. Biên lãi suất NIM được kỳ vọng tăng 32 điểm cơ bản giai đoạn 2021-23 nhờ lợi suất tài sản tăng khi mở rộng cho vay mua nhà và chi phí vốn cải thiện do tỷ lệ CASA tốt hơn. Từ đó, tăng trưởng kép thu nhập lãi thuần được kỳ vọng đạt 22,6%. Nhờ tăng trưởng thu nhập ngoài lãi đạt 36,5%/năm do thu nhập phí thuần tăng 50%/năm và tỷ lệ CIR ở mức 39%, chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng đạt mức tăng trưởng kép 24,2% giai đoạn 2021-23.

Tiềm năng tăng giá/ Rủi ro giảm giá

Tiềm năng tăng giá bao gồm NIM cải thiện tốt hơn dự báo và/hoặc tín dụng tăng cao hơn kỳ vọng. Rủi ro giảm giá đến từ nợ xấu tăng cao hơn dự báo do ảnh hưởng của đại dịch.

Nguồn: VNDS

×
tvi logo