TPB: Cập nhật kết quả kinh doanh Quý 1/2020

TPB: Cập nhật kết quả kinh doanh Quý 1/2020

Lượt xem: 312
  •  
TPB gần đây đã công bố kết quả kinh doanh Q1/2020, với tăng trưởng mạnh mẽ về thu nhập hoạt động (2,43 nghìn tỷ đồng, + 27,5% YoY) và lợi nhuận trước thuế (1 nghìn tỷ đồng, + 18,4% YoY). Tăng trưởng cao hơn so với các tổ chức tài chính khác là do thu nhập lãi ròng (NII) tăng trưởng mạnh ở mức + 34,6% YoY. Điều này được thúc đẩy bởi tăng trưởng mạnh mẽ trong tài sản sinh lãi (+ 9,2% YTD) và NIM cải thiện, thu nhập khác tăng đạt 402 tỷ đồng (so với 25 tỷ đồng trong Q1/2019) và CIR được quản lý tốt mặc dù chi phí dự phòng tăng gấp đôi.

Một nửa tăng trưởng tín dụng đến từ trái phiếu doanh nghiệp

Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng ở mức cao +9,4% YTD. Mặc dù rất ấn tượng, con số này vẫn thấp hơn +11,1% YTD trong Q1/2019. Mặc dù vậy, TPB vẫn là ngân hàng có tăng trưởng tín dụng cao nhất trong số các ngân hàng niêm yết cho đến nay. Khi nhu cầu tín dụng chung suy yếu do Covid-19 trong Q1/2020, gần một nửa tăng trưởng tín dụng đến từ trái phiếu doanh nghiệp, trong khi một phần ba được mở rộng cho các khoản vay ngắn hạn để phục vụ nhu cầu vốn lưu động của các khách hàng doanh nghiệp lớn.

Tuy nhiên, trái phiếu doanh nghiệp đóng góp chưa đến 5% của khoản tăng thêm trong thu nhập lãi, có thể là do được mua vào cuối quý. Chúng tôi cho rằng những trái phiếu doanh nghiệp mới mua này là do một số nhà phát triển bất động sản phát hành, ví dụ như Tập đoàn Hưng Thịnh, Khải Hoàn Land, CTCP ĐT&XD Phúc Khang và BCG Land.

Về trái phiếu chính phủ, số dư tăng mạnh + 33,7% YTD. Thu nhập từ giao dịch trái phiếu đạt khoảng 323 tỷ đồng, -19% YoY.

NIM cải thiện nhờ hoạt động cho vay bán lẻ và SME, tái cơ cấu vốn huy động

NIM tăng +32 bps YoY lên 4,49%, nhờ lợi suất cho vay tăng (+93 bps YoY lên 11,02%). Điều này là do vào cuối năm 2019, số dư cho vay bán lẻ lợi suất cao đã tăng +32,3% so với một năm trước đó. Ngân hàng cũng tăng tốc giải ngân khoản vay mới lên mức cao kể từ đầu quý để tăng tài sản sinh lời.

Với chính sách hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước trong việc giảm lãi suất theo quy định, dẫn đến giảm lãi suất liên ngân hàng, TPB đã tăng +26,8% nợ vay từ các ngân hàng khác trong khi đồng thời giảm -9,5% YTD số dư huy động tiền gửi trung và dài hạn và các công cụ tài chính của khách hàng. Theo cách này, chi phí huy động giữ ở mức ổn định 4,56%.

Thu nhập từ phí giảm dần

TPB đã cắt giảm các khoản phí giao dịch và các khoản phí khác cho khách hàng. Do đó, tăng trưởng doanh thu phí khá thấp, ở mức + 6% YoY, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 70% YoY trong năm 2019 và 208% YoY trong năm 2018.

Chi phí liên quan đến phí tăng vọt +130% YoY. Điều này là do chi phí hoa hồng bancassurance là 43 tỷ đồng, phát sinh trong giai đoạn đầu tiên triển khai bán bảo hiểm hợp tác với Sunlife.

Thu nhập bất thường tăng đột biến: Ngân hàng đã công bố một khoản mục 402 tỷ đồng thuộc thu nhập khác, bao gồm 400 tỷ đồng phí upfront, phát sinh từ thỏa thuận bancassurance độc quyền đã ký với Sunlife trong Q4/2019.

Chất lượng tài sản suy giảm làm tăng chi phí dự phòng

Dư nợ cho vay chịu tác động bất lợi bởi Covid 19 là khoảng 3,86 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,84% tổng dư nợ cho vay. Đến cuối Q1/2020, TPB đã cơ cấu lại 518 tỷ đồng cho vay khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid 19, tương đương 0,52% tổng dư nợ cho vay.

Như các ngân hàng khác, nợ xấu của TPB tăng mạnh trong quý, chịu tác động nhất định từ Covid-19. Do đó, nợ xấu tăng 649 tỷ đồng, + 52,5% YTD, nâng tỷ lệ nợ xấu lên +58 bps YTD từ 1,29% trong năm 2019 lên 1,87%. Nợ Nhóm 2 cũng tăng + 38,4% YoY.

Do đó, chi phí dự phòng tăng +109% YoY, tăng chi phí tín dụng từ 0,75% lên 1,31%. Tuy nhiên, LLC đã giảm từ 98% trong năm 2019 xuống còn 76% sau khi TPB xóa khoảng ~ 60 tỷ đồng nợ xấu trong Q1/2020. Chúng tôi tin rằng ngân hàng đang chịu áp lực trích lập dự phòng thêm cho khoản nợ xấu để duy trì tỷ lệ LLC tốt.

Trong quý, TPB đã hoàn tất việc mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 1,17% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành với mức giá trung bình 22.536 đồng/cổ phiếu. Việc mua lại được tài trợ từ nguồn thu nhập giữ lại.

Quản lý chi phí hoạt động tốt

Chi phí hoạt động tăng 22% YoY. Đến cuối Q1/2020, tổng số nhân viên đã tăng 34,1% YoY, lên tới 1.702 nhân viên, chủ yếu là nhân viên kinh doanh. Trong khi đó, chi phí nhân viên chỉ tăng + 20,5% YoY. Điều này giúp hạn chế tỷ lệ CIR ở mức 45%, giảm so với 47% trong Q1/2019.

Quan điểm đầu tư. TPBank đang tiến lên phía trước bất chấp đại dịch với việc mở rộng các ngành nghề kinh doanh mới, bao gồm quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư và tài chính tiêu dùng. Với sự hỗ trợ của nền tảng ngân hàng số tiên tiến và sự năng động của một ngân hàng quy mô nhỏ, chúng tôi tin rằng ngân hàng có thể tăng trưởng tài sản sinh lời tốt và tận dụng tối đa điều kiện thị trường trong bối cảnh Covid-19. Tuy nhiên, chất lượng tài sản đang suy yếu, đặt ra thách thức cho Ngân hàng. Trong cả năm 2020, chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận trước thuế cho TPB để phản ánh toàn diện hơn tác động của Covid-19, nhưng ROE vẫn khá cao ở mức trên 20%. Chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn trong báo cáo đầy đủ sau khi ngân hàng công bố thông tin chi tiết hơn. Hiện tại, chúng tôi xếp hạng Phù hợp thị trường đối với cổ phiếu.

(Nguồn: SSI)
×
tvi logo